Vilkår og betingelser

Terms and Conditions

For deltagelse i Ipsos iSay-panelet ("Vilkår og betingelser")

For at blive medlem af Ipsos iSay-panelet ("Panelet"), Ipsos' globale forbrugerpanel, der drives af IPSOS A/S ("IPSOS"/"vi"), skal du være bosiddende i Danmark, være 16 år gammel eller der over og acceptere disse vilkår og betingelser ("paneldeltager"/"dig"). Vi giver vores paneldeltagere chancen for i dag at deltage i test og evaluering af morgendagens tjenester og produkter og udtrykke jeres meninger om en lang række spørgsmål. Din stemme repræsenterer tusindvis af stemmer!

IPSOS A/S er et selskab, der er inkorporeret og registreret i henhold til lovgivningen i Danmark og har sit hjemsted på

Store Kongensgade 1, 1
København K DK-1264

1. Indhold

2. Tilmelding til panelet

Med forbehold af ovennævnte krav kan alle ansøge om medlemskab i panelet. Ikke desto mindre forbeholder vi os retten til at nægte medlemskab uden krav om at begrunde en sådan afvisning.

Medlemskab er ikke åbent for medarbejdere i Ipsos-koncernen eller medlemmer af deres nærmeste familie.

3. Brug af dine personlige oplysninger

De indsamlede oplysninger om dig vil blive behandlet med streng fortrolighed og i overensstemmelse med alle gældende love, regler og bestemmelser, herunder dem, der vedrører fortrolighed og personoplysninger samt vores fortroligheds- og cookiepolitikker. Disse politikker er en integreret del af disse vilkår og betingelser og kan findes her: https://www.ipsosisay.com/da-dk/privacy-policy og https://www.ipsosisay.com/da-dk/cookies-policy

Som en del af dette tilsagn lover vi, at:

 • Bortset fra i forhold til dette panel, vil vi ikke forsøge at sælge dig noget eller videregive dine personlige oplysninger til tredjeparter til marketing- eller salgsformål.
 • Dine individuelle svar på undersøgelser forbliver fortrolige og vil kun blive brugt grupperet med andre fortrolige svar, medmindre du udtrykkeligt har givet andet samtykke.
 • Afvisning af at besvare et bestemt spørgsmål i en undersøgelse, du er inviteret til, eller afslag på at deltage i en undersøgelse vil ikke have nogen konsekvenser med hensyn til dit medlemskab.
 • Du kan til enhver tid bede om at blive fjernet fra panelet og afslutte dit medlemskab.

4. E-mail-politik

Da du frivilligt har registreret dig til panelet og bekræftet din e-mailadresse, bør du ikke markere e-mails eller anden kommunikation modtaget fra os som spam eller uopfordret kommunikation, og du er muligvis ansvarlig for eventuelle skader på Ipsos.

Afhængigt af dine sikkerhedsindstillinger for postkassen kan de indbydelser til undersøgelse, du modtager fra os, blive dirigeret til din bulk-/uønskede mail eller lignende mappe. For at undgå dette, føj venligst undersogelserDK@eu.ipsosisay.com adresse til din adressebog.

5. Registrering af baggrundsinformation

Med hensyn til de statistiske analyser, Ipsos leverer til sine kunder, har Ipsos brug for visse demografiske og personlige oplysninger om dig, herunder fortrolige oplysninger, f.eks. din indkomst.

At give Ipsos disse personlige oplysninger er en betingelse for deltagelse i undersøgelser, da det ellers ikke ville være muligt for os at afgøre, om din deltagelse i en undersøgelse opfylder sådan undersøgelses kriterier. Vi beder også om nogle grundlæggende oplysninger om din husstand og eventuelle børn, du måtte have, og som du er forælder/værge for.

Under registreringsprocessen og under din deltagelse i vores forskningsundersøgelser accepterer du kun at give sande, nøjagtige og fuldstændige oplysninger og du accepterer at opdatere de panelkontorelaterede oplysninger, som du har givet for at sikre, at de forbliver ajour og nøjagtige.

6. Hvordan fungerer panelet?

Paneldeltagere modtager relevante indbydelse til undersøgelse links via e-mail, SMS eller anden elektronisk kommunikation fra Ipsos. Du er ikke forpligtet til at besvare sådanne undersøgelser. Hver undersøgelse må kun besvares én gang. Marker venligst ikke e-mails fra Ipsos iSay som spam, som forklaret i det foregående afsnit. Ipsos er ikke forpligtet til at sende undersøgelser til alle paneldeltagere for hver ny undersøgelse; Ipsos kan heller ikke garantere et minimum eller et maksimum antal undersøgelser om året.

Ipsos har taget høje datasikkerhedsforanstaltninger. Hvis der alligevel forekommer vira i de e-mails, der sendes til dig, er Ipsos ikke ansvarlig for de konsekvenser, sådanne tilfælde kan medføre, og der kan derfor ikke kræves erstatning fra Ipsos for dette.

7. Acceptabel brug og deltagelse

Når den er tilgængelig, har du som panellist også adgang til medlemsfællesskabet og andre funktioner i social interaktion. Du forstår, at ansvaret for eventuelle meddelelser, meninger, oplysninger, billeder eller andet materiale, der er indsendt af dig eller andre paneldeltagere, alene pålægges den person der indsendte materialet. Du accepterer, ikke at indsende eller uploade materiale, der:

 • Er ulovligt. Dette omfatter indhold eller meddelelser, der promoverer eller diskuterer ulovlige aktiviteter eller tilskynder andre til at begå dem.
 • Er krænkende, uanstændigt eller hadefuldt. Dette omfatter sprog, oplysninger eller billeder. Gemte bandeord (f.eks. "f__k") betragtes som ækvivalent med det faktiske bandeord.
 • Er truende, chikanerende, injurierende eller ærekrænkende enten mellem paneldeltagere eller rettet mod en Ipsos-moderator eller anden Ipsos-medarbejder.
 • Tilskynder til had eller vold.
 • Er fordomsfuldt, racemæssigt, etnisk, seksuelt eller på anden måde stødende.
 • Er et upassende politisk eller religiøst budskab.
 • Er rettet mod reklame eller markedsføring af varer eller tjenester.
 • Indeholder vira, ødelagte filer, "trojanske heste" eller anden ondsindet kode.
 • Indeholder dine personlige oplysninger eller personoplysninger om andre mennesker.
 • Er ejet af eller under en andens ophavsret.

Det er vigtigt at bemærke, at Ipsos ikke screener oplysninger forud, der er indsendt af paneldeltagere.

Ipsos forbeholder sig dog retten til at fjerne alt indhold, der bliver indsendt, det være sig via afstemningsværktøjet eller andre interaktive funktioner, vi til enhver tid kan stille til rådighed for paneldeltagere.

8. Børns privatliv

Hvis du afgav oplysninger om børn i din husstand og bekræftede, at du er forælder eller værge, kan vi kontakte dig i forbindelse med undersøgelser, som vi gerne vil have, at de gennemfører. Vi vil altid kræve dit forudgående samtykke og vil ikke kontakte et sådan barn direkte, medmindre det selv er medlem af panelet.

9. Belønning for besvarelse af onlineundersøgelser

Hver gang du udfylder en undersøgelse inden deadlinen, får du point eller en anden belønning eller lodder til en lodtrækning. Typen og størrelsen af belønningen eller lodtrækningen kan variere alt efter undersøgelsens sværhedsgrad, længde eller andre lignende elementer.

Hvis du anmoder om at blive afmeldt fra panelet, skal du indløse alle dine bonuspoint og bytte dem til gavekort, før du afmelder dig, ellers vil du miste de resterende point, og din pointkonto vil automatisk blive slettet.

Der kan være tilfælde, hvor point for nyligt gennemførte undersøgelser ikke vises på din konto med det samme. I disse tilfælde føjes dine point til din konto på et senere tidspunkt.

Ipsos forbeholder sig retten til når som helst at gennemføre en verifikationsperiode (på maksimalt 96 timer), hvor din belønning vil blive holdt i "Afventende" status. I denne periode vil vi foretage kvalitets- og svigkontrol. Vi vil informere dig om en hvilken som helst ventetid, der er gældende for dig, via ofte stillede spørgsmål-sektionen på panelmedlemmernes websted eller ved hjælp af andre kommunikationsmidler i henhold til afsnit 14 nedenfor. Nyregistrerede Ipsos iSay-medlemmer skal altid vente 96 timer fra deres registreringsdato, før enhver belønning frigives fra "Afventende" status.

Når det nødvendige antal paneldeltagere har besvaret en undersøgelse, eller hvis du ikke passer til profilen, har Ipsos eller dets klienter ret til at afslutte undersøgelsen på ethvert tidspunkt og ikke indsamle yderligere svar. I en sådan situation og afhængigt af det trin, der er nået i en undersøgelse, kan der blive givet et reduceret antal eller ingen point.

10. Cookies, digitalt fingeraftryk, enhedsdata og andre oplysninger på din enhed

Vi sigter mod at:

 • Sørge for, at undersøgelsen leveres i en form, der passer til din enhed.
 • Hjælpe med at yde support til dig, hvis du har svært ved at få adgang til eller udfylde en undersøgelse.
 • Bruge anonymiserede oplysninger, når det er muligt til forskningsformål. For eksempel for at bestemme procentdelen af paneldeltagere, der bruger en bestemt type browser i et specifikt land.

Årsagerne til, at vi bruger nedenstående foranstaltninger, er beskrevet mere detaljeret i vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger.

Cookies

Som beskrevet mere detaljeret i vores cookiepolitik, bruger vi forskellige slags cookies og kan muligvis også læse cookies, der er angivet af tredjeparter. Bortset fra dit forudgående samtykke bruges cookies til statistiske formål, kvalitetskontrol, validering, svindelforebyggelse og svindelkontrol.

Digitalt fingeraftryk

Vi kan også bruge digital fingeraftryksteknologi, også kendt som "maskineidentifikation" digitale fingeraftryk, til at indsamle visse oplysninger om din enheds hardware og software.

Enhedsdata og andre oplysninger på din enhed

Vi kan også bruge visse oplysninger om hardware og software på din enhed til kvalitetskontrol og forebyggelse af svig.

Vi registrerer også automatisk oplysninger om din IP-adresse, placeringsdata, operativsystem, skærmvisningsindstillinger, browsertype, brug af Flash og Java, og om din enhed har et webcam.

11. Fortrolighedserklæring

Som forskningsdeltager kan du blive bedt om at gennemgå nye koncepter, produkter og emballager, der stadig er under udvikling og som sådan ikke er kendt af offentligheden. Du kan komme i kontakt med, få lov til at se, bruge eller på anden måde have adgang til visse ikke-offentlige, fortrolige, ejendomsretlige eller forretningshemmelige oplysninger eller materiale, der udelukkende tilhører vores relevante klient, herunder, uden begrænsning, oplysninger om kundens produkter (samlet set "fortrolige oplysninger"). Du må ikke kopiere, udskrive, gemme, videresende eller på nogen måde videregive de fortrolige oplysninger, du får adgang til. til nogen og må ikke bruge de fortrolige oplysninger til andre formål end det formål, de blev videregivet til dig.

12. Intellektuel ejendom

Ipsos skal eje og bibeholde eksklusivt ejerskab af sine varemærker, logoer, ophavsret, ethvert indhold på sit websted og andre intellektuelle ejendomsrettigheder ("Ipsos IP"). Du må ikke bruge eller gengive nogen af Ipsos IP'erne uden forudgående skriftligt samtykke fra Ipsos. Intet i disse vilkår og betingelser skal tolkes som at give dig nogen licens, rettigheder, ejendomsret eller interesser i nogen Ipsos IP eller patent, varemærke, ophavsret, knowhow eller lignende lige nu eller herefter ejet eller kontrolleret af Ipsos.

13. Skadesløsholdelse og ansvarsbegrænsning

Du accepterer at skadesløsholde og forsvare Ipsos og hver af dets respektive officerer, partnere, klienter, ledere, medarbejdere, agenter og advokater fra og mod ethvert ansvar, krav, handlinger, sager, domme, bøder, skader, omkostninger, tab og udgifter (herunder rimelige advokatsalærer, retsomkostninger og/eller afregningsomkostninger) som følge af eller relateret til: (i) dit medlemskab i panelet, (ii) din deltagelse i forskningsundersøgelser foretaget af Ipsos, (iii) ethvert tredjepartskrav eller (iv) brud af dig på disse vilkår og betingelser.

Enhver ulovlig eller nedsættende handling forårsaget af dig under dit medlemskab i panelet eller din deltagelse i forskningsundersøgelser foretaget af Ipsos, der kan betragtes som en overtrædelse af straffeloven og/eller civilretten, giver Ipsos ret til at søge alle retsmidler i denne henseende i det omfang tilladt ved lov og egenkapital. Ipsos fraskriver sig enhver garanti, udtrykkelig og underforstået, i forbindelse med dit medlemskab i panelet og din deltagelse i undersøgelser foretaget af Ipsos og Ipsos har intet ansvar overhovedet (herunder uden begrænsning ansvar for indirekte, særlige, tilfældige eller følgeskader), til dig eller en tredjepart, for dit panelmedlemskab og din deltagelse i undersøgelser foretaget af Ipsos.

Du vil frigive og for altid løslade Ipsos, Ipsos's kunder, hver af deres tilknyttede virksomheder og hver af deres respektive officerer, direktører, aktionærer, medarbejdere og agenter fra og imod alle krav, retssager, sagsårsager, krav, tab, forpligtelser, domme, skader, omkostninger og udgifter af enhver art (herunder rimelige advokatgebyrer) ("tab"), der opstår, direkte eller indirekte, som følge af skade, død, ejendomsskade eller anden skade pådraget eller angiveligt pådraget som følge af distribution, salg, forbrug eller brug af eller kontakt med et produkt i forbindelse med enhver produkttest- og evalueringsundersøgelse. Dette gælder ikke for tab, der kan skyldes Ipsos' klients eller Ipsos' grove uagtsomhed eller ethvert ansvar i henhold til gældende produktansvar eller lovgivning om forbrugerbeskyttelse.

14. Deltagelsesbetingelser

Ipsos forbeholder sig retten til når som helst at ændre disse "vilkår og betingelser". Vi informerer dig om eventuelle opdateringer via ofte stillede spørgsmål-sektionen på panelmedlemmernes websted. Fra tid til anden kan vi kontakte dig via e-mail af hensyn til kontoadministration samt via e-mail nyhedsbreve eller særlige meddelelser, der indeholder vigtige oplysninger relateret til din panelmedlemskabsaktivitet og centrale panelopdateringer ("medlemsopdateringer").

Vi kan også sende dig e-mailkommunikation om (i) belønninger, som du kan være berettiget til gennem din deltagelse i vores undersøgelser, og (ii) nye panelengagementskampagner, som vi har vedrørende (nye) panelbelønninger og/eller indløsning (samlet kaldet " Engagementopdateringer "). Modtagelse af nogen af disse engagement-opdateringer er valgfri, og du kan til enhver tid fravælge engagement-opdateringer separat ved hjælp af afmeldingslinket i disse e-mails.

I nogle tilfælde kan individuelle undersøgelser være underlagt yderligere betingelser, som du vil blive gjort opmærksom på i begyndelsen af en sådan undersøgelse. Du er ikke forpligtet til at acceptere sådanne yderligere betingelser, men dette kan påvirke din kvalifikation til en sådan undersøgelse.

15. Opsigelse/inaktivering af medlemskab

Du kan til enhver tid anmode om, at dit medlemskab opsiges. Du kan gøre dette enten ved at sende en e-mail til undersogelserDK@eu.ipsosisay.com eller ved at klikke på det relevante link i dit online Ipsos iSay-konto tilgængelige undersøgelser. Bemærk, at det kan tage op til syv (7) dage at behandle din anmodning fuldstændigt og fjerne dine oplysninger fra alle vores systemer, så du kan stadig modtage sporadiske e-mail fra Ipsos i løbet af denne tid. Hvis du anmoder om at blive afmeldt fra panelet, skal du indløse alle dine bonuspoint og bytte dem til gavekort, før du afmelder dig, ellers vil du miste de resterende point, og din pointkonto vil automatisk blive slettet.

Vi kan når som helst opsige medlemskabet med ti (10) dages varsel. Ipsos forbeholder sig også retten til at opsige dit panelmedlemskab uden yderligere varsel for enhver adfærd uden for vores kvalitetsparametre eller forretningsmål, eller enhver anden overtrædelse af eller brud på disse vilkår og betingelser, Politik for beskyttelse af personlige oplysninger eller gældende undersøgelsesregler. I tilfælde af en sådan opsigelse får du ti (10) dage til at indløse alle belønningspoint, der er behørigt påløbet før afslutningsdatoen.

En opsigelse af dit panelmedlemskab af Ipsos for svigagtig brug eller adfærd eller alvorlig overtrædelse af disse vilkår og betingelser, Politik for beskyttelse af personlige oplysninger eller undersøgelsesreglerne kan resultere i øjeblikkelig tab af alle belønninger eller point, der er påløbet i forbindelse med en sådan brug, adfærd eller brud (herunder de point eller andre belønninger, der er i status "Afventende", alt efter omstændighederne). Anvendelse af paneldeltagerkontoen af en anden person end paneldeltageren kan betragtes som uautoriseret brug og kan være grundlag for øjeblikkelig afslutning og tab af point.

Ipsos forbeholder sig retten til at slette inaktive paneldeltagere fra panelet. Det betyder, at en paneldeltagerens medlemskab ophører, hvis paneldeltageren slet ikke har nogen panelaktivitet eller ikke svarer på nogen indbydelse til undersøgelse (ved at klikke på et hvilket som helst undersøgelse link) i mere end seks (6) måneder. Ipsos informerer dig om en sådan afslutning, og giver dig tredive (30) dage til at indløse eventuelle resterende point eller genaktivere din konto, ellers bliver den respektive pointkonto tabt og helt slettet.

16. Jurisdiktion

Disse vilkår og betingelser vil være underlagt dansk lov og de danske domstoles ikke-eksklusive jurisdiktion.

17. Ændringer i vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger

Vi gennemgår regelmæssigt vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger, og vi placerer eventuelle opdateringer på denne webside. Vi vil også informere dig om eventuelle ændringer via e-mail eller når du logger på efter enhver ændring. Vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger blev senest opdateret den 13/05/2022.

18. Kontakt os

For mere information om vores paneler, panelmedlemskab eller oplysninger vedrørende dit medlemskab af et af vores paneler, bedes du kontakte vores panelsupportteam. De kan kontaktes ved:

E-mail sendt til: undersogelserDK@eu.ipsosisay.com med "Ipsos iSay-Panel" som emnelinje

Eller ved brev sendt til:
Ref: Ipsos iSay-panel
Panelsupportteam
IPSOS A/S Ltd
Store Kongensgade 1, 1
København KDK-1264