10 EUR Virtual Prepaid Mastercard®
980

10 EUR Virtual Prepaid Mastercard®
Kortverdiene kan ikke kombineres.

Tilgjengelige språk for kortaktivering: engelsk, fransk, portugisisk, italiensk, spansk, russisk og tysk.

Bruk ditt Virtual Prepaid MasterCard overalt der MasterCard aksepteres online eller via telefon. Det må være dekning på kortet, eller kortutstederen må tillate flere betalingsmåter. Kortet kan ikke brukes til gjentagende kjøp eller betalinger, kortsaldoen kan ikke overføres til en annen konto som f.eks. PayPal/eBay, og kortet kan ikke brukes til å betale (pante)lån.


Det forhåndsbetalte kortet må registreres gjennom innløsningsprosessen innen 90 dager etter utstedelse. Etter at det er registrert, vil kortet utløpe etter 12 måneder.

MasterCard og MasterCard-merkevaren er registrerte varemerker for MasterCard International Incorporated. Virtual Prepaid MasterCard-betalingskortet utstedes av Transact Payments Limited under lisens fra MasterCard International Incorporated. Transact Payments Limited er autorisert og reguleres av Financial Services Commission på Gibraltar, med registrert kontoradresse: 57–63 Line Wall Road, Gibraltar.

De representerte selskapene er ikke sponsorer av belønningene eller på annet vis tilknyttet Ipsos i-Say. Viste logoer og andre identifikatorer er varemerker for og eid av det enkelte representerte selskap og/eller dets tilknyttede selskaper. Gå til det enkelte selskaps nettsted for å se nærmere vilkår og betingelser.