Privacy en persoonsgegevens

Hoe wordt mijn persoonlijke privacy beschermd?

Het beschermen van je privacy vinden we heel belangrijk. Wij proberen je nooit iets te verkopen en gebruiken de gegevens die je verstrekt uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden. Zie ons Privacybeleid voor meer details.

Hoe worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Informatie zoals leeftijd en geslacht zijn factoren die wij gebruiken om deelnemers aan onze enquêtes te selecteren. Zonder deze gegevens kunnen wij niet garanderen dat onze resultaten een getrouwe afspiegeling zijn van de demografische samenstelling van het land waarin je woont.

Zonder jouw voorafgaande geïnformeerde toestemming delen wij je persoonsgegevens nooit met iemand buiten ons bedrijf (onze klanten inbegrepen). De door jou verstrekte informatie wordt alleen gebruikt voor onderzoeksdoeleinden en om te bepalen wie het meest geschikt is voor een enquête. Zie ons privacybeleid voor meer informatie.

Wat zijn 'cookies'?

Cookies zijn kleine bestanden of stukjes informatie die in je browser of op de harde schijf van je computer worden opgeslagen. Vaak zijn ze niet meer dan een code die de servernaam bevat en een gegenereerde reeks unieke tekst en cijfers. Tenzij een bezoeker van een website specifiek persoonlijke informatie op de site heeft aangeboden (bv. via een registratieformulier), kan een site op geen enkele manier meer over die persoon te weten komen dan de unieke cookiecode op die specifieke site.

Cookies kunnen interacties tussen websites en gebruikers sneller en gemakkelijker maken. We gebruiken ze ook om je persoonsgegevens op te halen wanneer je bent ingelogd.

Je kun meer lezen over ons cookiebeleid als je meer informatie wilt. Voor meer informatie over cookies ga je naar www.aboutcookies.org. www.aboutcookies.org.

Wat zijn mijn rechten op het gebied van persoonsgegevens?

Als het om je persoonsgegevens en informatie gaat, kun je bij Ipsos iSay de volgende rechten uitoefenen:

 • Recht op inzage: zie welke persoonsgegevens over jou wordt bewaard en een kopie van deze informatie vragen.
 • Recht op rectificatie: Te verzoeken dat je persoonsgegevens worden bijgewerkt of gecorrigeerd.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Een kopie ontvangen van de door jou verstrekte persoonsgegevens, zodat je deze
 • Recht op beperking van het gebruik: Vragen dat je persoonsgegevens in bepaalde gevallen niet meer worden gebruikt, onder meer indien je van mening bent dat deze persoonsgegevens onjuist zijn of dat het gebruik ervan onwettig is.
 • Recht van bezwaar: Bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens, indien wij deze verwerken op basis van een legitiem belang.
 • Recht op gegevenswissing: In bepaalde omstandigheden kun je je persoonsgegevens ook laten wissen.

Wat is de Avg precies?

De Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) is op 25 mei 2018 in werking getreden. Deze verordening standaardiseert de wetgeving op het gebied van gegevensprivacy in de hele Europese Unie (EU) en EU-burgers hebben recht op uitgebreide rechten.

Kortom, onder Vga hebt je het recht om de volgende rechten uit te oefenen:

 • Recht om geïnformeerd te worden: Weten welke gegevens wij over je verzamelen en hoe wij die gebruiken.
 • Recht van inzage: Zien welke persoonsgegevens over jou worden bewaard en een kopie van deze informatie vragen.
 • Recht op rectificatie: Te verzoeken dat je persoonsgegevens worden bijgewerkt of gecorrigeerd.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Een kopie ontvangen van de persoonsgegevens die je hebt verstrekt, zodat je deze informatie aan een andere organisatie kunt verstrekken.
 • Recht op beperking van de verwerking: Vragen dat je persoonsgegevens in bepaalde gevallen niet meer worden gebruikt, onder meer indien je van mening bent dat deze persoonsgegevens onjuist zijn of dat het gebruik ervan onwettig is.
 • Recht om bezwaar te maken: maak bezwaar tegen het gebruik van je persoonsgegevens, indien wij deze verwerken op basis van een legitiem belang.
 • Recht op gegevenswissing: In bepaalde omstandigheden kun je je persoonsgegevens ook laten wissen.
 • Rechten in verband met geautomatiseerde besluitvorming en profilering: Je kunt bezwaar maken tegen een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - is gebaseerd.

Hoe kom ik te weten of er ooit wijzigingen worden aangebracht in het privacybeleid of in mijn rechten op het gebied van persoonsgegevens?

Ipsos iSay houdt zich aan uitgebreide Algemene voorwaarden en een uitgebreid privacybeleid en cookiebeleid.

Als lid van het Ipsos iSay onlinepanel hoef je je geen zorgen te maken over nieuwe veranderingen in de manier waarop wij informatie van of over jou verzenden of delen. De marketingonderzoeksector en de daaraan verbonden regelgevende organisaties hebben lang geleden strenge normen vastgesteld om je profielinformatie en andere persoonsgegevens te beschermen. Als deel van onze verplichting met betrekking tot de beveiliging van je gegevens laat Ipsos regelmatig interne en externe audits uitvoeren van zijn informatiebeveiliging en zijn naleving van de internationale normen voor informatiebeveiliging ISO 27001, markt-, opinie- en sociaal onderzoek ISO 20252 en kwaliteitsbeheer ISO 9001 is gecertificeerd.

Als Ipsos iSay nieuwe eisen stelt of bestaande processen betreffende de toestemming voor je persoonsgegevens als lid van ons panel bijwerkt, krijg je van ons een formele kennisgeving.

Welke gevolgen heeft de Avg voor het bestaande privacybeleid van Ipsos iSay?

Ipsos iSay houdt zich aan uitgebreide Algemene voorwaarden en een uitgebreid privacybeleid en cookiebeleid. We hebben hard gewerkt aan de herziening van onze regels om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de Avg-vereisten en deze ondersteunen.

Avg geeft je uitgebreide controle en rechten over je persoonsgegevens en de informatie die je met Ipsos iSay hebt gedeeld.

Volgens de Avg zijn wij verplicht je duidelijke informatie te verstrekken over de persoonsgegevens die wij over jou verzamelen, bewaren en verwerken. Dit alles op een zeer duidelijke, ondubbelzinnige en begrijpelijke manier. Als lid van het Ipsos iSay onlinepanel hoef je je geen zorgen te maken over veranderingen in de manier waarop wij informatie van of over jou verzenden of delen. De marketingonderzoeksector en de daaraan verbonden regelgevende organisaties hebben lang geleden strenge normen vastgesteld om je profielinformatie en andere persoonsgegevens te beschermen. Als deel van onze verplichting met betrekking tot de beveiliging van je gegevens laat Ipsos regelmatig interne en externe audits uitvoeren van zijn informatiebeveiliging en zijn naleving van de internationale normen voor informatiebeveiliging ISO 27001, markt-, opinie- en sociaal onderzoek ISO 20252 en kwaliteitsbeheer ISO 9001 is gecertificeerd. Als Ipsos iSay nieuwe eisen stelt of bestaande processen aanpast met betrekking tot de toestemming voor je persoonsgegevens als lid van ons panel, ontvang je van ons een formele kennisgeving.

Hoe kan ik er zeker van zijn dat Ipsos iSay mijn persoonsgegevens veilig bewaart?

Bij Ipsos iSay nemen we onze verantwoordelijkheid om je persoonsgegevens veilig te stellen zeer ernstig. Wat dat betreft, nemen we alle redelijke voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens beschermd zijn tegen verlies, diefstal of misbruik. Deze voorzorgsmaatregelen omvatten passende fysieke beveiliging van onze kantoren, gecontroleerde toegang tot computersystemen en het gebruik van veilige en gecodeerde internetverbindingen bij het verzamelen van persoonsgegevens.

Ipsos voldoet al aan de eisen van de strenge internationale normen op het gebied van informatiebeveiliging.

Ipsos verkoopt of verhuurt onze lijst met panelleden om geen enkele reden en wij verstrekken onze onderzoeksklanten geen identificeerbare persoonsgegevens wanneer wij enquêteresultaten leveren. De persoonsgegevens die je met Ipsos deelt, worden alleen gebruikt om je op een geanonimiseerde of gepseudonimiseerde manier in verband te brengen met relevante onderzoeksstudies. Alleen in uitzonderlijke gevallen en met jouw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming, verstrekken wij persoonsgegevens aan een klant of een andere onderzoekspartner.

Je herinnert zich misschien dat wij je, toe je e je bij Ipsos iSay inschreef, een e-mail stuurden waarin wij je vroegen jouw keuze om lid te worden te verifiëren, met andere woorden: een dubbele opt-in. Dit proces toont aan dat wij voldoen aan de standaardkwaliteitscontroles van de sector voor wat betreft machtigingen en toestemmingen.

Ook kun je zien dat alle URL's van jouw enquêtes of websitepagina's beginnen met 'https://'. Dit is een teken dat jouw enquêtereacties, beloningen, puntenoverzicht en alle andere persoonsgegevens via een beveiligde, SSL-gecodeerde verbinding worden verzonden.

Waarmee heb ik tot dusver met Ipsos iSay ingestemd?

Toen je ervoor koos om lid te worden van Ipsos iSay, stemde je ermee in dat wij jou onderzoeksuitnodigingen en andere relevante kennisgevingen sturen. Je kunt altijd kiezen of je al dan niet deelneemt aan een marktonderzoek-enquête waarvoor je wordt uitgenodigd. We kunnen je ook vragen om je profielinstellingen bij te werken of om nieuw of bijgewerkt beleid te bekijken. Als Ipsos iSay nieuwe functies introduceert, kunnen wij je apart toestemming vragen voor de producten of diensten die het gebruik van je persoonsgegevens impliceren. Overigens kun je in het Ipsos iSay-paneel altijd je lidmaatschap opzeggen.

Hoe kan ik mijn instellingen voor mijn persoonsgegevens bijwerken?

Je kunt altijd je toestemmingsvoorkeuren aanpassen:

In het gedeelte met je instellingen: https://ipsosisay.com/nl-be/user/

Door je Ipsos iSay lidmaatschap volledig te beëindigen: https://ipsosisay.com/nl-be/user/

Hoe zit het als ik kinderen in mijn huishouden heb?

Kinderen jonger dan 16 jaar die op je account staan, kunnen via je account worden uitgenodigd aan enquêtes deel te nemen. Deze kinderen mogen uitsluitend aan Ipsos iSay-enquêtes deelnemen als jij, als lid van het Ipsos iSay-panel, de ouder of wettelijke voogd bent en uitdrukkelijke je toestemming geeft.

Zijn mijn antwoorden op enquêtes en andere interacties met Ipsos iSay anoniem en veilig?

Persoonsgegevens kunnen op twee manieren worden verzameld: (1) door je uitdrukkelijk om je persoonsgegevens te vragen bij registratie of via enquêtes en (2) door opties in te stellen om bepaalde persoonsgegevens automatisch te verzamelen met behulp van verplichte, functionele of optionele cookies. Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat alle verzamelde persoonsgegevens veilig worden bewaard en dat wij alleen de persoonsgegevens verzamelen die nodig zijn en die expliciet en transparant zijn vermeld in ons Cookiesbeleid en Privacybeleid.

Bovendien doen we ons best om je ervaring met de Ipsos iSay-community, -enquêtes en -app plezierig en bevredigend te maken door ernaar te streven gegevens op zo discreet mogelijk te verzamelen.

Je zult ook merken dat wij, in onze communicatie voor het grote publiek of op social media-platforms nooit de volledige naam of locatie van een lid bekendmaken. Deel ook nooit enige informatie op onze sociale media-pagina's.

Om je gegevens veilig te houden, moet je ook je account beveiligen door voldoende ingewikkelde wachtwoorden te gebruiken en deze veilig op te slaan. Je moet er ook voor zorgen dat je eigen systemen voldoende beveiligd zijn.

Zorg er bij wijze van regel altijd voor:

 • dat je je Login veilig maakt door sterke wachtwoorden te maken
 • dat je jouw apparaten beveiligt
 • Update je software en eventuele antivirusprogramma's die je hebt geïnstalleerd
 • Veilig over het internet surfen
 • Verstrek liever niet je e-mailadres of andere informatie op openbare sociale media-pagina´s

Welke informatie of acties over mijn persoonsgegevens kan ik bij Ipsos vragen?

Als je een van de rechten met betrekking tot persoonsgegevens wilt uitoefenen of daaraan verwante vragen hebt, kun je met onze afdeling Gegevensbescherming contact opnemen. Deze is per e-mail bereikbaar via: data.protection@Ipsos-online.com. Gebruik het e-mailadres dat bij je account hoort en vul op de onderwerpregel "Ipsos iSay Panel" in.

Meer informatie over hoe je met Ipsos of met onze toezichthouder contact kunt opnemen vind je in ons Privacybeleid.