ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ในการเป็นสมาชิกของกลุ่มอภิปรายความคิดเห็น Ipsos iSay ของอิปซอสส์ (“กลุ่มอภิปรายความคิดเห็น”) ซึ่งเป็นกลุ่มอภิปรายความคิดเห็นของผู้บริโภคทั่วโลกของบริษัท อิปซอสส์ จำกัด (“อิปซอสส์” / “เรา”) คุณต้องเป็นผู้มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยและมีอายุ 20 ปีขึ้นไปและยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (“สมาชิกกลุ่มอภิปรายความคิดเห็น” / “คุณ”) เราเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มอภิปรายความคิดเห็นของเราเข้าร่วมในวันนี้เพื่อทดสอบและประเมินผลการบริการและผลิตภัณฑ์ของอนาคต และแสดงความคิดเห็นของคุณในประเด็นต่างๆ เสียงของคุณจะแทนเสียงนับพัน!

บริษัท อิปซอสส์ จำกัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย สำนักงานจดทะเบียนของบริษัทตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (หมายเลขทะเบียน: 0105548123725)

1. สารบัญ

2. การเข้าร่วมกลุ่มอภิปรายความคิดเห็น

ในการเข้าร่วมกลุ่มอภิปรายความคิดเห็น คุณได้แสดงให้เห็นว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ส่วนประกอบสำคัญ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวและการอัปเดตใดๆที่เกี่ยวข้อง และคุณตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านั้น ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิกของคุณ ภายใต้ข้อกำหนดที่กล่าวถึงข้างต้น ทุกคนสามารถสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มอภิปรายความคิดเห็นได้โดยอิสระ อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเป็นสมาชิกโดยไม่จำเป็นต้องแสดงเหตุผลในการปฏิเสธดังกล่าว

การเป็นสมาชิก ไม่เปิดสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทอิปซอสส์หรือสมาชิกในครอบครัวของของเขาเหล่านั้น

3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างเข้มงวดและเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมด รวมถึงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายคุกกี้ของเรา นโยบายเหล่านี้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และสามารถหาดูได้ที่นี่: https://www.ipsosisay.com/th-th/privacy-policy และ https://www.ipsosisay.com/th-th/cookies-policy

 • โดยในที่นี้นี้ คุณยินยอมให้เรารวบรวม ใช้ ประมวลผล แก้ไข เผยแพร่ ถ่ายโอนและเปิดเผยข้อมูลที่เราได้รับจากคุณเพื่อวัตถุประสงค์ของกลุ่มอภิปรายความคิดเห็น Ipsos iSay นี้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจนี้ เราสัญญาว่า:
 • เราจะไม่พยายามขายสิ่งใดให้คุณหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการตลาดหรือการขาย นอกเหนือจากที่เกี่ยวข้องกับกับกลุ่มอภิปรายความคิดเห็นนี้· การตอบแบบสำรวจรายบุคคลของคุณจะยังคงเป็นความลับและจะถูกใช้ร่วมกับการตอบที่เป็นความลับอื่น ๆ เท่านั้น เว้นแต่ว่าคุณจะยินยอมโดยสมัครใจในการเปิดเผย
 • การปฏิเสธที่จะตอบคำถามข้อใดข้อหนึ่งในแบบสำรวจที่คุณได้รับเชิญ หรือการปฏิเสธที่จะเข้าร่วมในแบบสำรวจจะไม่มีผลใด ๆ ต่อการเป็นสมาชิกของคุณ
 • คุณสามารถขอให้ถอดถอนคุณออกจากกลุ่มอภิปรายความคิดเห็นหรือยุติการเป็นสมาชิกของคุณได้ตลอดเวลา • คุณมีสิทธิ์ร้องขอให้มีการแก้ไขหรือลบทิ้งหรือลบรหัสการระบุตัวตนหรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลที่คุณให้เกี่ยวกับครอบครัวของคุณได้ตลอดเวลา
 • คุณมีสิทธิ์ที่จะร้องขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บไว้ได้ตลอดเวลา
 • คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราเปิดเผยวิธีการที่เราใช้ในการได้มาซึ่งข้อมูลของคุณตามกฎหมายที่บังคับใช้
 • คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังฝ่ายใดก็ตามที่คุณกำหนด หรือขอรับข้อมูลที่เราถ่ายโอนไปยังอีกฝ่ายหนึ่งตามคำขอหรือความยินยอมของคุณตามกฎหมายที่บังคับใช้
 • คุณมีสิทธิ์ที่จะส่งคำร้องเรียนของคุณไปยังหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจ หากคุณพบว่าการปฏิบัติของเราที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่สอดคล้องกับกฎและข้อบังคับภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

4. นโยบายอีเมล

ตามที่คุณได้ลงทะเบียนใน Panel และยืนยันที่อยู่อีเมลโดยสมัครใจ คุณไม่ควรทำเครื่องหมายสแปมหรือการสื่อสารไม่พึงประสงค์สำหรับอีเมลหรือการสื่อสารอื่น ๆ ที่ได้รับจากเรา และคุณอาจต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับ Ipsosคำเชิญให้ทำแบบสำรวจที่คุณได้รับจากเราอาจถูกนำไปอยู่ในอีเมลขยะหรือโฟลเดอร์ที่คล้ายกันของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ โปรดเพิ่มที่อยู่ surveysTH@apac.ipsosisay.com ในสมุดที่อยู่ของคุณ

5. การลงทะเบียนข้อมูลประวัติ

สำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติที่อิปซอสส์ส่งมอบให้กับลูกค้านั้น อิปซอสส์ต้องการข้อมูลทางประชากรศาสตร์และข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเกี่ยวกับคุณ รวมถึงข้อมูลที่เป็นความลับ เช่น รายได้ของคุณการ

ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้แก่อิปซอสส์เป็นเงื่อนไขสำหรับการเข้าร่วมในการทำแบบสำรวจใดๆ เพราะถ้าไม่เป็นเช่นนั้น เราก็ไม่สามารถระบุได้ว่าการเข้าร่วมของคุณในแบบสำรวจใดๆ นั้นเป็นไปตามเกณฑ์ของแบบสำรวจดังกล่าวหรือไม่ เราอาจขอรายละเอียดพื้นฐานบางอย่างเกี่ยวกับครอบครัวของคุณ รวมถึงผู้เยาว์ที่เป็นบุตรของคุณและที่คุณเป็นผู้ปกครอง/ผู้ดูแลตามกฎหมาย

ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนและในระหว่างที่คุณเข้าร่วมในการสำรวจวิจัยของเรา คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้องและครบถ้วนเท่านั้น และตกลงที่จะอัปเดตข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีกลุ่มอภิปรายความคิดเห็นที่คุณให้ไว้ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่มีอยู่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง

6. กลุ่มอภิปรายความคิดเห็นทำงานอย่างไร

สมาชิกกลุ่มอภิปรายความคิดเห็นจะได้รับลิงค์คำเชิญให้ตอบแบบสำรวจที่เกี่ยวข้องผ่านทางอีเมล SMS หรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ จากอิปซอสส์ ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ สำหรับคุณที่จะตอบแบบสำรวจดังกล่าว แต่ละแบบสำรวจจะได้รับการตอบเพียงครั้งเดียวเท่านั้น โปรดอย่าทำเครื่องหมายอีเมลจาก Ipsos iSay ว่าเป็นสแปมตามที่อธิบายไว้ในส่วนก่อนหน้า อิปซอสส์ไม่มีข้อผูกมัดที่จะส่งแบบสำรวจไปยังสมาชิกกลุ่มอภิปรายความคิดเห็นทุกคนสำหรับการทำแบบสำรวจใหม่ในแต่ละครั้ง

และอิปซอสส์ไม่สามารถรับประกันจำนวนการทำสำรวจขั้นต่ำหรือสูงสุดต่อปีได้อิปซอสส์ได้ดำเนินมาตรการความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสูง อย่างไรก็ตาม หากมีไวรัสใดๆ ปรากฏในอีเมลที่ส่งถึงคุณ อิปซอสส์จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าว ดังนั้น จะไม่มีการเรียกร้องค่าชดเชยจากอิปซอสส์ด้วยเหตุผลดังกล่าว

7. การใช้งานที่ยอมรับได้และการเข้าร่วม

เมื่อพร้อมใช้งาน ในฐานะผู้เข้าร่วม คุณจะสามารถเข้าถึงชุมชนสมาชิกและคุณสมบัติปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอื่น ๆ คุณเข้าใจว่าข้อความ ความคิดเห็น ข้อมูล รูปภาพใดๆ หรือเนื้อหาอื่นใดที่โพสต์โดยคุณหรือสมาชิกกลุ่มอภิปรายความคิดเห็นคนอื่น ถือเป็นความรับผิดชอบของบุคคลที่โพสต์เนื้อหานั้นๆแต่เพียงผู้เดียว คุณยอมรับว่าคุณจะไม่โพสต์หรืออัปโหลดเนื้อหาใดๆที่:

 • ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงเนื้อหาหรือข้อความใดๆ ที่ส่งเสริมหรือหารือเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำการนั้น
 • เป็นข้อมูลที่เป็นเท็จ บิดเบือน หรือไม่เป็นความจริง ซึ่งก่อให้เกิดหรือมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณะ ความปลอดภัยของสาธารณะ ความมั่นคงของชาติ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจระดับชาติ โครงสร้างพื้นฐานเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกในหมู่สาธารณะ หรือถือเป็นอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์ ความสัมพันธ์ในระดับชาติ และการก่อการร้าย
 • เป็นอันตราย น่ารังเกียจหรือมีเจตนาร้าย ซึ่งรวมถึงภาษา ข้อมูลหรือรูปภาพ การสบถแฝง (เช่น “f__k”) ถือได้ว่าเทียบเท่ากับคำสบถจริง
 • คุกคาม ข่มขู่ หมิ่นประมาทหรือทำให้เสื่อมเสีย ไม่ว่าระหว่างสมาชิกกลุ่มอภิปรายความคิดเห็นด้วยกันหรือมุ่งเป้าไปยังผู้ดำเนินการของอิปซอสส์หรือพนักงานอิปซอสส์คนอื่นๆ
 • ก่อให้เกิดความเกลียดชังหรือสร้างความรุนแรง
 • ถือเอาความคิดตนเป็นใหญ่ และสร้างความไม่พอใจในด้านเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ เพศหรืออื่นๆ
 • เป็นข้อความทางการเมืองหรือศาสนาที่ไม่เหมาะสม
 • มีจุดประสงค์เพื่อการโฆษณาหรือการทำการตลาดสินค้าหรือบริการใด ๆ
 • มีไวรัส ไฟล์ที่เสียหาย “Trojan Horses” หรือรหัสที่เป็นอันตรายอื่น ๆ
 • มีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือรายละเอียดส่วนบุคคลของผู้อื่น
 • เป็นของผู้อื่น หรืออยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องหมายเหตุให้ทราบไว้ว่าอิปซอสส์จะไม่กลั่นกรองข้อมูลใดๆ ที่โพสต์โดยสมาชิกลุ่มอภิปรายความคิดเห็นก่อน อย่างไรก็ตาม อิปซอสส์สงวนสิทธิ์ที่จะลบเนื้อหาใดๆ ที่โพสต์ผ่านเครื่องมือการสำรวจความคิดเห็นหรือรูปแบบเชิงปฏิสัมพันธ์อื่นๆ ที่เราอาจให้บริการแก่สมาชิกกลุ่มอภิปรายความคิดเห็นได้ตลอดเวลา

8. นโยบายสำหรับผู้เยาว์

หากคุณได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยาว์ในครอบครัวของคุณและได้ยืนยันว่าคุณเป็นผู้ปกครองหรือผู้ดูแลตามกฎหมาย เราอาจติดต่อคุณในส่วนของการสำรวจซึ่งเราต้องการให้พวกเขาตอบ เราจะขอความยินยอมจากคุณก่อนเสมอและจะไม่ติดต่อผู้เยาว์ดังกล่าวโดยตรง เว้นแต่ผู้เยาว์นั้นจะเป็นสมาชิกของกลุ่มอภิปรายความคิดเห็นด้วยสิทธิของเขาเอง

9. การมอบรางวัลแก่คุณสำหรับการตอบแบบสำรวจออนไลน์

แต่ละครั้งที่คุณทำแบบสำรวจเสร็จก่อนกำหนดเวลาสุดท้าย คุณจะได้รับคะแนนหรือรางวัลอื่นเมื่อทำเสร็จหรือจะถูกใส่ชื่อเข้าร่วมการจับรางวัล ประเภทและขนาดของรางวัลหรือการจับรางวัลอาจแตกต่างกันไปตามความยากง่าย

หากคุณขอยกเลิกการสมัครสมาชิกจาก Panel คุณควรแลกคะแนนโบนัสทั้งหมดเป็นรางวัลหรือบัตรกำนัลก่อนที่จะยกเลิกการสมัคร มิฉะนั้น คะแนนที่เหลือจะถูกเรียกคืนและบัญชีคะแนนจะถูกลบโดยอัตโนมัติอาจมีบางกรณีที่คะแนนของแบบสำรวจที่เพิ่งทำเสร็จไปไม่ปรากฏในบัญชีของคุณทันที ในกรณีเช่นนี้ คะแนนจะถูกเพิ่มเข้าไปในบัญชีของคุณภายหลั

งอิปซอสส์สงวนสิทธิในการดำเนินการในช่วงการตรวจสอบความถูกต้อง (สูงสุด 96 ชั่วโมง) ตลอดเวลา ซึ่งระหว่างนั้นรางวัลของคุณจะอยู่ในสถานะ “รอดำเนินการ” “Pending” ในระหว่างช่วงเวลานี้ เราจะทำการตรวจเช็คการควบคุมคุณภาพและการป้องกันการฉ้อโกง เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับระยะเวลาในการรอคอยดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับคุณผ่านทางส่วนคำถามที่พบบ่อยในหน้าเว็บไซต์ของสมาชิกกลุ่มอภิปรายความคิดเห็น หรือโดยการติดต่อสื่อสารอื่นๆตามที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 14 ด้านล่าง สมาชิก iSay ที่ลงทะเบียนใหม่จะต้องรอ 96 ชั่วโมงจากวันที่ทำการลงทะเบียนเสมอ ก่อนที่การให้รางวัลใดๆ จะออกจากสถานะ “รอดำเนินการ” “Pending”

เมื่อมีจำนวนสมาชิกอภิปรายความคิดเห็นที่จำเป็นได้ตอบแบบสำรวจครบแล้ว หรือคุณไม่เหมาะสมกับโปรไฟล์จริงๆ อิปซอสส์หรือลูกค้าของเรามีสิทธิที่จะยุติการสำรวจเมื่อไรก็ได้และจะไม่รวบรวมคำตอบอีกต่อไป ในสถานการณ์เช่นนี้และขึ้นอยู่กับว่าไปถึงขั้นตอนไหนในการสำรวจนั้นๆ อาจมีการให้คะแนนในจำนวนที่น้อยลงหรือไม่มีคะแนนให้เลย

10. คุกกี้ ลายนิ้วมือดิจิทัล ข้อมูลอุปกรณ์และข้อมูลอื่นๆ ในอุปกรณ์ของคุณ

เรามีจุดประสงค์เพื่อ

 • ทำความแน่ใจว่าแบบสำรวจที่ถูกส่งไปอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ของคุณ
 • ช่วยให้การสนับสนุนแก่คุณ หากคุณประสบปัญหาในการเข้าถึงหรือกรอกแบบสำรวจ
 • ใช้ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนเมื่อไรก็ตามที่เป็นไปได้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัย เช่น เพื่อกำหนดอัตราส่วนร้อยละของสมาชิกกลุ่มอภิปรายความคิดเห็นที่ใช้เบราว์เซอร์บางประเภทในประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ

เหตุผลที่เราใช้มาตรการต่างๆ ด้านล่างนี้ มีการอธิบายไว้อย่างละเอียดยิ่งขึ้นในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

คุกกี้

ตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนนโยบายคุกกี้ของเรา จะใช้คุกกี้ประเภทต่าง ๆ และอาจอ่านข้อมูลคุกกี้ที่กำหนดโดยบุคคลภายนอกอีกด้วย นอกจากใช้เพื่อความยินยอมล่วงหน้าของคุณแล้ว คุกกี้ยังใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบความถูกต้อง การป้องกันการฉ้อโกง ตลอดจนการควบคุมการฉ้อโกง

ลายนิ้วมือดิจิทัล

เรายังอาจใช้เทคโนโลยีลายนิ้วมือดิจิทัลหรือที่เรียกกันว่าลายนิ้วมือดิจิทัลสำหรับ “การระบุเครื่อง” เพื่อรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ของคุณ

ข้อมูลอุปกรณ์และข้อมูลอื่นๆในอุปกรณ์ของคุณ

เรายังอาจใช้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่อยู่ในอุปกรณ์ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมคุณภาพและป้องกันการฉ้อโกง

นอกจากนี้ เรายังเก็บข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ IP ข้อมูลตำแหน่ง ระบบปฏิบัติการ การตั้งค่าการแสดงผลหน้าจอ ประเภทของเบราว์เซอร์ การใช้ Flash และ Java ของคุณโดยอัตโนมัติ อีกทั้งบันทึกว่าอุปกรณ์ของคุณมีเว็บแคมหรือไม่

11. ประกาศเกี่ยวกับการรักษาความลับ

ในฐานะผู้เข้าร่วมการวิจัยคนหนึ่ง คุณอาจถูกขอให้แสดงคามคิดเห็น ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาและไม่เป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ คุณอาจได้สัมผัส หรือได้รับอนุญาตให้ดูหรือใช้หรือได้เข้าถึงข้อมูลความลับที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ เป็นความลับ เป็นกรรมสิทธิ์หรือทางการค้า หรือสิ่งที่เป็นเอกสิทธิ์ของลูกค้าที่เกี่ยวข้องของเรา รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้า (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลที่เป็นความลับ”) คุณต้องไม่คัดลอก พิมพ์ จัดเก็บ ส่งต่อหรือเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับที่คุณจะสามารถเข้าถึงได้ต่อบุคคลใดไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม และจะต้องไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับเพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้เปิดเผยต่อคุณ

12. ทรัพย์สินทางปัญญา

อิปซอสส์จะเป็นเจ้าของและรักษาความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า โลโก้ ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาใดๆ ของเว็บไซต์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ (“ทรัพย์สินทางปัญญาของอิปซอสส์”) คุณไม่สามารถใช้หรือทำซ้ำทรัพย์สินทางปัญญาของอิปซอสส์ ใดๆ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากอิปซอสส์ ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่จะตีความว่าเป็นการให้การอนุญาต กรรมสิทธิ์ สิทธิหรือผลประโยชน์ใดๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาของอิปซอสส์ หรือสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ความรู้ โนว์ฮาวหรือสิ่งที่คล้ายกันแก่คุณในสิ่งที่อิปซอสส์เป็นเจ้าของและควบคุมทั้ง ณ ปัจจุบันนี้และอนาคตหลังจากนี้

13. การชดใช้ค่าเสียหายและการจำกัดความรับผิด

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้องและสงวนรักษาอิปซอสส์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง คู่ค้า ลูกค้า ผู้จัดการ พนักงานตัวแทนและทนายความ จากหนี้สิน การเรียกร้อง การกระทำ การฟ้องร้อง การดำเนินคดี การตัดสิน การปรับค่าเสียหาย ต้นทุน การสูญเสีย และค่าใช้จ่ายใด ๆ และทั้งหมด (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่สมเหตุสมผลค่าใช้จ่ายในศาล และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้) ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ: (1) การเป็นสมาชิกในกลุ่มอภิปรายความคิดเห็นของคุณ (2) การมีส่วนร่วมของคุณในแบบสำรวจวิจัยที่ดำเนินการโดยอิปซอสส์ (3) การร้องเรียนจากบุคคลที่สาม หรือ (4) การฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของคุณ

การกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือดูหมิ่นเหยียดหยามที่เกิดจากคุณในระหว่างการเป็นสมาชิกในกลุ่มอภิปรายความคิดเห็นของคุณ หรือการมีส่วนร่วมของคุณในการสำรวจวิจัยที่ดำเนินการโดยอิปซอสส์ ซึ่งอาจถือเป็นการละเมิดกฎหมายอาญา และ/หรือกฎหมายแพ่ง จะให้สิทธิ์อิปซอสส์อย่างเต็มที่เท่าที่อนุญาตตามกฎหมายและอย่างเที่ยงธรรม ในการหาทางแก้ไขความเสียหายในทุกทาง อิปซอสส์ปฏิเสธการรับประกันใดๆ โดยชัดแจ้งและโดยนัยที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกในกลุ่มอภิปรายความคิดเห็นของคุณและการมีส่วนร่วมของคุณในการสำรวจการวิจัยที่ดำเนินการโดยอิปซอสส์ และอิปซอสส์จะไม่มีความรับผิดใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความรับผิดต่อความเสียหายโดยทางอ้อม พิเศษ โดยไม่ตั้งใจ และมีผลกระทบใดๆ ) สำหรับคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ สำหรับการเป็นสมาชิกในกลุ่มอภิปรายความคิดเห็นของคุณและการมีส่วนร่วมของคุณในแบบสำรวจวิจัยที่จัดทำโดยอิปซอสส์

คุณจะปลดปล่อยอิปซอสส์ ลูกค้าของอิปซอสส์ บริษัทในเครือของพวกเขาแต่ละแห่ง และเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และตัวแทนแต่ละคนตลอดไป จากการร้องเรียน คดีความ สาเหตุแห่งการกระทำ ความต้องการ การสูญเสีย ความรับผิดชอบ ภาระผูกพัน การตัดสินความ ความเสียหาย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งปวง (รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผล) (“ความสูญเสีย”) ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการบาดเจ็บ การเสียชีวิต ความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือความเสียหายอื่นๆ ที่คุณประสบหรือถูกกล่าวหา อันเป็นผลมาจากการจำหน่าย การขาย การบริโภคหรือการใช้ หรือการสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบผลิตภัณฑ์และการวิจัยประเมินผลใดๆ สิ่งนี้ไม่ได้ใช้กับความสูญเสียใดๆ ที่อาจเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของอิปซอสส์ หรือลูกค้าของอิปซอสส์หรือความรับผิดชอบใดๆ ของพวกเขาภายใต้ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

14. เงื่อนไขในการเข้าร่วม

อิปซอสส์สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” เหล่านี้ได้ตลอดเวลา เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการอัปเดตใดๆ ผ่านทางส่วนคำถามที่พบบ่อยของเว็บไซต์สมาชิกกลุ่มอภิปรายความคิดเห็น

ในบางครั้ง เราอาจติดต่อคุณทางอีเมลเพื่อวัตถุประสงค์ในการดูแลบัญชี ตลอดจนผ่านจดหมายข่าวทางอีเมลหรือประกาศพิเศษที่มีข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเป็นสมาชิกของ Panel ของคุณและข่าวสารล่าสุดที่สำคัญของ Panel (“ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก”)

นอกจากนี้ เรายังอาจส่งอีเมลถึงคุณเกี่ยวกับ (1) รางวัลที่คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับจากการเข้าร่วมในการทำสำรวจของเรา และ(2) แคมเปญการมีส่วนร่วมของกลุ่มอภิปรายความคิดเห็นใหม่ๆที่เรามีเกี่ยวกับรางวัลกลุ่มอภิปรายความคิดเห็น (ใหม่) และ/หรือ การแลกคะแนน (เรียกรวมกันว่า “การอัปเดตการมีส่วนร่วม” “Engagement Updates”) การรับการอัปเดตการมีส่วนร่วมใดๆเหล่านี้เป็นทางเลือกและคุณสามารถออกจากการอัปเดตการมีส่วนร่วมได้ตลอดเวลาโดยใช้ลิงค์ยกเลิกการรับข่าวสารที่ให้ไว้ในอีเมลเหล่านั้น

ในบางกรณีแบบสำรวจส่วนบุคคลอาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขเพิ่มเติมซึ่งคุณจะได้รับทราบในตอนเริ่มต้นการสำรวจดังกล่าว คุณจะไม่มีภาระผูกพันในการยอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้อาจส่งผลต่อคุณสมบัติของคุณสำหรับการสำรวจดังกล่าว

15. การยุติ/การระงับการเป็นสมาชิก

คุณสามารถขอยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณได้ทุกเมื่อ คุณสามารถทำได้โดยการส่งอีเมลไปที่ surveysTH@apac.ipsosisay.com หรือโดยการคลิกลิงก์ที่เหมาะสมภายในแดชบอร์ดบัญชี Ipsos iSay ทางออนไลน์ของคุณ โปรดทราบว่าอาจใช้เวลาสูงสุดห้า (5) วันในการดำเนินการตามคำขอของคุณโดยสมบูรณ์และลบข้อมูลของคุณออกจากระบบทั้งหมดของเรา ดังนั้น คุณอาจยังคงได้รับอีเมลจาก Ipsos เป็นครั้งคราวในช่วงเวลานี้ หากคุณขอยกเลิกการสมัครสมาชิกจาก Panel คุณควรแลกคะแนนโบนัสทั้งหมดเป็นรางวัลหรือบัตรกำนัลก่อนที่จะยกเลิกการสมัคร มิฉะนั้น คะแนนที่เหลือจะถูกเรียกคืนและบัญชีคะแนนจะถูกลบโดยอัตโนมัติ

เราอาจยุติการเป็นสมาชิกเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งล่วงหน้าห้า (5) วัน Ipsos ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการเป็นสมาชิก Panel ของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการใด ๆ นอกเหนือจากตัวแปรคุณภาพหรือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา ตลอดจนการฝ่าฝืนหรือการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือกฎการสำรวจที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการยกเลิกดังกล่าว คุณจะมีเวลาห้า (5) วันในการแลกคะแนนสะสมทั้งหมดที่สะสมไว้อย่างถูกต้องเป็นของรางวัลก่อนวันที่สิ้นสุด

การยุติสมาชิกภาพกลุ่มอภิปรายความคิดเห็นของคุณโดยอิปซอสส์สำหรับการใช้งานหรือพฤติกรรมที่เป็นการฉ้อฉล หรือการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือกฎระเบียบการทำสำรวจอื่นๆอย่างร้ายแรง อาจส่งผลให้มีการริบคืนรางวัลหรือคะแนนทั้งหมดที่ได้รับ อันเกี่ยวของกับการใช้งาน พฤติกรรม หรือการละเมิดดังกล่าว (รวมถึงคะแนนและรางวัลอื่นๆที่อยู่ในสถานะ “รอดำเนินการ” “Pending” แล้วแต่กรณี) การใช้บัญชีสมาชิกกลุ่มอภิปรายความคิดเห็นใดๆ โดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากตัวสมาชิกกลุ่มอภิปรายความคิดเห็นเองนั้นอาจถือได้ว่าเป็นการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตและอาจเป็นเหตุให้มีการยกเลิกและริบคะแนนสะสมได้ในทันที

Ipsos ขอสงวนสิทธิ์ในการลบรายชื่อผู้เข้าร่วมที่ไม่มีการใช้งานออกจาก Panel ซึ่งหมายถึงการยุติการเป็นสมาชิกของผู้เข้าร่วม หากผู้เข้าร่วมไม่เข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ของ Panel หรือไม่ตอบสนองต่อคำเชิญตอบแบบสำรวจใด ๆ (โดยการคลิกลิงก์แบบสำรวจใด ๆ) เป็นเวลานานกว่าสิบสอง (12) เดือน Ipsos จะแจ้งให้คุณทราบถึงการยกเลิกดังกล่าว และคุณจะมีเวลาสามสิบ (30) วันในการแลกคะแนนสะสมที่เหลืออยู่ หรือเปิดใช้งานบัญชีของคุณอีกครั้ง มิฉะนั้น บัญชีคะแนนที่เกี่ยวข้องจะถูกเรียกคืนและลบทิ้งทั้งหมด

16. ขอบเขตอำนาจ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยและเขตอำนาจศาลในการตัดสินคดีความทั่วไปของศาลไทย

17. ติดต่อเรา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มอภิปรายความคิดเห็นของเรา สมาชิกภาพกลุ่มอภิปรายความคิดเห็น หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกของคุณในกลุ่มอภิปรายความคิดเห็นหนึ่งของเรา กรุณาติดต่อทีมสนับสนุนกลุ่มอภิปรายความคิดเห็นของเรา โดย:

ส่งอีเมลไปที่: surveysTH@apac.ipsosisay.com พร้อมเขียนกำกับหัวเรื่องว่า “Ipsos iSay Panel”

หรือโดยส่งจดหมายไปที่:
อ้างถึง: Ipsos iSay Panel
ทีมสนับสนุนกลุ่มอภิปรายความคิดเห็น
บริษัท อิปซอสส์ จำกัด
เลขที่ 1 เอ็มไพร์ทาวเวอร์
ชั้น 19 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย