Dasar Privasi

Privasi anda adalah penting kepada kami

Ipsos Sdn Bhd (“Syarikat”) ialah syarikat liabiliti terhad persendirian, diperbadankan di bawah Akta Syarikat 2016 dengan nombor Pendaftaran Syarikat: 912941-X. Pejabat berdaftar Syarikat terletak di Level 10, Menara LGB, 1, Jalan Wan Kadir, Taman Tun Dr. Ismail, 60000 Kuala Lumpur, Malaysia. Tempat utama perniagaan Syarikat terletak di 23rd Floor, Centrepoint North, Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia.

Ipsos Sdn Bhd adalah sebahagian daripada kumpulan syarikat seluruh dunia Ipsos. Dasar privasi ini menerangkan cara kami menggunakan apa-apa maklumat peribadi yang kami kumpulkan tentang anda (“Panel” atau “anda”), apabila anda menyertai panel Ipsos iSay dalam talian kami (“Panel”), mengambil bahagian dalam tinjauan atau menggunakan laman web Panellists atau aplikasi mudah alih iSay.

Topik:

1. Sebab Kami Mengumpulkan Maklumat dari Anda

Tujuan utama kami mengumpulkan maklumat dari anda adalah untuk melakukan penyelidikan pasaran oleh kami. Apabila anda menyertai Panel kami, kami membuat kontrak dengan anda, yang tertakluk kepada Dasar Privasi ini serta Terma dan Syarat kami.

Dalam usaha memenuhi kontrak ini dengan menjemput anda ke tinjauan yang sesuai, kami perlu mengumpul dan memproses maklumat yang diminta semasa perekrutan, atau yang anda boleh tambah pada profil anda di laman panel Keahlian, atau yang kami kumpulkan sesuai dengan Dasar Privasi ini dan memprosesnya secara automatik. Maklumat ini juga akan diperlukan untuk menghantar apa-apa ganjaran dan menghubungi anda mengenai mana-mana tinjauan. Ini juga telah dijelaskan secara terperinci dalam Terma dan Syarat kami.

Kami juga mengumpul maklumat daripada anda berdasarkan persetujuan anda, terutamanya respons anda terhadap mana-mana jemputan tinjauan yang mungkin kami hantar kepada anda atau yang anda mungkin berikan secara sukarela. Respons anda terhadap tinjauan sedemikian adalah pilihan anda. Mungkin juga ada situasi yang kami perlu mendapatkan kebenaran lanjut atau yang jelas anda apabila ini mungkin sesuai atau diperlukan.

Kami juga mengumpulkan maklumat peribadi dari anda berdasarkan persetujuan Kuki anda (lihat juga di perenggan 5 dan 6 di bawah) mengenai peranti yang mungkin anda gunakan semasa mengambil bahagian dalam aktiviti penyelidikan dalam talian kami untuk tujuan statistik, kawalan kualiti, pengesahan, pencegahan penipuan dan kawalan penipuan

Semasa keahlian Panel anda, kami secara automatik mengumpulkan maklumat mengenai peranti anda untuk melindungi kepentingan kami yang sah atau, seterusnya, kepentingan pihak ketiga (umumnya, pelanggan atau rakan atau Ipsos atau Ahli Panel lain) untuk tujuan mencegah penipuan dan pemeriksaan keselamatan.

Keseluruhan operasi dan cara kerja Panel dijelaskan dengan lebih terperinci dalam Terma dan Syarat kami.

2. Apakah Data Peribadi yang Kami Kumpulkan Mengenai Anda?

Kami mengumpul data peribadi, (“maklumat”) yang anda berikan melalui e-mel dan melengkapkan soal selidik perekrutan kami semasa menyertai Panel kami.

Sekiranya proses pendaftaran tidak berjaya diselesaikan, maklumat anda tidak akan disimpan oleh kami, selain daripada beberapa maklumat terhad untuk mengelakkan sebarang penipuan atau penyalahgunaan.

Kami juga mengumpulkan maklumat yang anda berikan secara sukarela semasa menyelesaikan mana-mana tinjauan yang kami jemput anda untuk turut serta, atau anda memberikan maklum balas, komen atau maklumat lain di laman web Panellists kami.

Apabila anda menyertai dalam tinjauan dalam talian, kami juga mengumpulkan beberapa data pasif untuk tujuan kualiti seperti yang dijelaskan di bawah pada perenggan 5 dan 6.

Dalam keadaan tertentu, berkaitan dengan kajian kami, kami mungkin meminta anda memberikan data peribadi sensitif yang tertentu, misalnya mendedahkan asal bangsa atau etnik, pendapat politik, kepercayaan agama atau falsafah, keahlian kesatuan sekerja atau data mengenai kesihatan atau kehidupan seks anda. Anda tidak perlu menjawab soalan-soalan ini dan soalan sedemikian itu akan sentiasa terdapat sebagai pilihan “memilih untuk tidak menjawab”. Jawapan kepada soalan-soalan ini akan kekal sulit melainkan anda secara jelas dan dengan sukarela mengizinkan jawapan anda kepada soalan-soalan ini, bersama-sama dengan maklumat peribadi anda, yang diserahkan kepada klien penyelidikan, pemindahan tersebut membawa nilai tambah yang berkaitan dengan analisis penyelidikan mereka.Kami mengumpul maklumat tertentu tentang peranti anda, dan perkakasan serta perisian yang terdapat pada peranti anda, dengan menggunakan Kuki (seperti yang ditakrifkan di bawah dan seperti yang dinyatakan di bawah pada perenggan 5).

Kami secara automatik juga menangkap maklumat mengenai alamat IP anda, negara tempat peranti anda berada, sistem operasi, tetapan paparan layar, jenis pelayar, penggunaan Flash dan Java dan sama ada peranti anda mempunyai kamera web.

3. Bagaimana Kami Akan Menggunakan Maklumat Mengenai Anda?

Kami akan menggunakan maklumat anda yang dikumpukan untuk:

 • Memenuhi kontrak kami dengan anda;
 • Menyimpan rekod semua Panel kami;
 • Menghantar jemputan kepada anda untuk menyertai tinjauan yang relevan dengan anda berdasarkan maklumat yang anda berikan sebagai respons kepada soal selidik perekrutan kami atau seperti yang dikemaskini pada peringkat seterusnya;
 • Hantar mesej SMS ke nombor telefon mudah alih anda yang mengandungi kod pengesahan, untuk mengesahkan permohonan anda, mengaktifkan akaun anda dan mengesahkan penebusan ganjaran anda. Untuk ini, kami akan berkongsi nombor telefon anda dengan vendor kami yang dipercayai menyediakan kami dengan perkhidmatan sedemikian, untuk menghubungi anda melalui mesej SMS bagi pihak Ipsos (senarai pembekal yang dipercayai boleh didapati di sini);
 • Melaksanakan kawalan kualiti kami, program pencegahan & kawalan penipuan, pemeriksaan keselamatan, mengenal pasti sama ada anda adalah anggota Panel yang sedia ada atau menentukan sekiranya keahlian anda adalah hasil daripada sebarang pengiklanan yang dibayar. Untuk ini kami akan berkongsi maklumat tertentu mengenai peranti anda dengan vendor kami yang dipercayai untuk melakukan pemeriksaan yang diperlukan (senarai penyedia yang dipercayai boleh didapati di sini);
 • Menambah maklumat peribadi sedia ada mengenai anda kepada mana-mana jawapan tinjauan yang anda ikuti, seperti lokasi geografi am, etnik, kategori pekerjaan dll untuk untuk analisis tinjauan tindak balas dan menghasilkan hasil penyelidikan berstatistik;
 • Memasukkan anda ke dalam cabutan hadiah yang anda layak sertai atau, jika dijemput untuk berbuat demikian, telah meminta untuk dimasukkan;
 • Dengan persetujuan anda yang jelas, yang mungkin akan diminta dalam tinjauan khusus dan terhad dengannya, memberikan jawapan tinjauan individu anda bersama-sama dengan maklumat peribadi anda kepada klien yang telah menempah penyelidikan. Klien akan menggunakan maklumat ini hanya untuk tujuan penyelidikan seperti yang dijelaskan dalam tinjauan yang berkaitan;
 • Apabila anda telah secara jelas bersetuju secara berasingan dan sebelum maklumat anda diberikan kepada klien untuk ini, klien juga boleh menggunakan maklumat ini untuk menghubungi anda untuk menjemput penyertaan anda dalam penyelidikan lanjut yang mereka lakukan;
 • Dengan persetujuan terlebih dahulu anda yang jelas, kami boleh mengemukakan maklumat peribadi anda dan jawapan tinjauan individu ke institut penyelidikan pasaran lain yang merupakan rakan perniagaan kami, untuk tujuan berikut: menghantar jemputan tinjauan melalui e-mel atau telefon dengan pautan yang membawa kepada tinjauan atau menggunakan maklumat peribadi anda untuk penghantaran hadiah atau cabutan hadiah (jika keadaan) yang berkaitan dengan penyertaan dalam tinjauan institut pasaran penyelidikan pasaran. Walau bagaimanapun, pihak ketiga tersebut dikehendaki mematuhi syarat bahawa data itu boleh digunakan hanya untuk statistik, penyelidikan dan/atau penyampaian hadiah/hadiah/tujuan pengurusan cabutan hadiah dan terikat untuk tidak meneruskan atau mendedahkan lagi data seperti nama, alamat pos atau maklumat peribadi lain yang boleh digunakan untuk mengenal pasti anda.
 • Untuk mencipta profil tanpa nama, yang berstatistik bagi keahlian Panel berdasarkan maklumat yang diberikan oleh Ahli Panel;
 • Dengan persetujuan anda, untuk mengedarkan maklumat anda kepada syarikat Kumpulan Ipsos yang lain supaya mereka boleh menjemput anda untuk menyertai kajian penyelidikan yang mereka lakukan dan yang mungkin berkaitan dengan anda;
 • Hantarkan kepada anda melalui surat berita, pengumuman dan komunikasi lain seperti yang dinyatakan dalam Terma dan Syarat. Kami menggunakan salah satu penyedia kami yang dipercayai untuk tujuan ini (senarai penyedia dipercayai boleh didapati di sini). Penyedia ini berpusat di Amerika Syarikat yang pada masa ini tidak terdapat penemuan kecukupan perlindungan data. Oleh itu, perlindungan yang sewajarnya telah dibuat, termasuk Klausa Kontrak Piawai. Salinan perlindungan tambahan dapat diperoleh dengan menghubungi kami seperti yang dinyatakan dalam perenggan 10.
 • Iaitu anda bersetuju untuk menyertai dalam ujian produk untuk mengatur produk tersebut dihantar kepada anda;
 • Sekiranya anda telah menjadi ahli Panel melalui pembekal pihak ketiga, pembekal ini boleh dimaklumkan bahawa anda telah menjadi ahli Panel dan mungkin mempunyai akses kepada maklumat yang anda berikan semasa proses pendaftaran;
 • Berdasarkan maklumat yang anda berikan, kami mungkin ingin menjemput ahli keluarga anda untuk mengambil bahagian dalam tinjauan. Sekiranya ahli isi rumah tersebut ialah kanak-kanak, sila lihat perenggan 4 di bawah.

Sebagai sebahagian daripada penyelidikan pengiklanan dalam talian dan kajian penyelidikan penggunaan Internet kami, kami juga boleh:

 • Menghantar jemputan kepada anda melalui pesanan teks atau perkhidmatan pesanan lain untuk mengambil bahagian dalam penyelidikan.
 • Mengesan jika komputer atau peranti mudah alih anda mempunyai kamera web yang terpasang agar kami dapat menawarkan kepada anda bahagian tinjauan khusus yang memerlukan penggunaan kamera web.
 • Menghantar maklumat anda kepada sub-kontraktor kami atau syarikat sekutu yang menjalankan beberapa kerja bagi pihak kami, kawalan dan tanggungjawab, untuk mengehoskan data atau seperti yang dijelaskan pada perenggan 6. Sebahagian daripada sub-kontraktor ini mungkin berpengkalan di luar Malaysia, di negara yang tiada keputusan mencukupi wujud: walau bagaimanapun, kami memerlukan sub-kontraktor ini untuk mematuhi keperluan data privasi dan pengaturan keselamatan yang sama seperti kami dan akan tertakluk kepada perlindungan yang sesuai, (termasuk klausa kontrak standard), penerangannya yang boleh diperoleh dengan menghubungi kami seperti yang dinyatakan di perenggan 10.

Kami akan mengambil semua langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa apa-apa data peribadi yang kami proses adalah tepat, mencukupi, relevan dan tidak berlebihan, memandangkan tujuan ia diperoleh. Kami tidak akan memproses data peribadi yang diperoleh untuk satu tujuan untuk sebarang tujuan yang tidak berkaitan kecuali anda telah bersetuju terhadapnya.

Kami TIDAK AKAN SEKALI-KALI menggunakan maklumat anda untuk sebarang tujuan selain daripada penyelidikan atau seperti yang dijelaskan dalam Dasar Privasi ini dan juga Terma Syarat. Selain berhubungan dengan Panel ini (seperti menyertai tinjauan selanjutnya), kami TIDAK akan cuba untuk menjual apa-apa kepada anda, dan tidak menggunakan maklumat anda untuk tujuan pemasaran. Kami juga tidak akan menyerahkan maklumat anda kepada pihak ketiga untuk tujuan pemasaran atau pengiklanan.

4. Kanak-kanak

Berdasarkan maklumat yang anda berikan, kami mungkin ingin menjemput mana-mana kanak-kanak di bawah umur 18 tahun yang anda nyatakan dalam isi rumah anda untuk menyertai dalam tinjauan. Dalam kes tersebut, kami akan sentiasa memerlukan persetujuan terlebih dahulu daripada sama ada ibu bapa atau penjaga yang sah, yang bertanggungjawab secara sah ke atas kanak-kanak itu, sebelum menjemput kanak-kanak itu menyertai dalam penyelidikan.

5. Penggunaan Kuki dan Kod Yang Serupa

Dengan menyertai Panel kami dan mengambil bahagian dalam penyelidikan dalam talian kami, anda bersetuju dengan penggunaan kuki dan teknologi yang serupa (“Kuki”) dan pengumpulan maklumat dari PC/Laptop atau peranti pengkomputeran lain yang anda boleh gunakan semasa menyertai dalam aktiviti penyelidikan dalam talian kami seperti yang digariskan di bawah.

Laman web Panel dan tinjauan dalam talian kami mengumpul maklumat menggunakan teknologi Kuki dan teknologi yang serupa. Kuki ialah fail kecil yang disimpan pada komputer anda. Secara khusus, maklumat lanjut mengenai kuki boleh didapati dengan melawat www.aboutcookies.org.

Lihat sini untuk Dasar Kuki lengkap (termasuk senarai kuki)

6. Penggunaan Cap Jari Digital, Data Peranti dan Maklumat Lain pada Peranti Anda

Kami juga mengumpulkan maklumat tertentu mengenai PC / Komputer riba anda, peranti mudah alih, atau peranti lain, dan perkakasan serta perisian yang terdapat pada peranti anda. Contohnya, ini merangkumi alamat IP sambungan Internet anda, tetapan paparan monitor anda, jenis pelayar yang digunakan, jenis sistem operasi, negara tempat peranti anda berada, sama ada peranti anda mempunyai kamera web, dan lain-lain.Maklumat ini dihantar kepada penyedia yang kami percayai yang menukarnya menjadi nombor siri unik (“cap jari” digital) dan menentukan jika ia sepadan dengan cap jari sebelumnya. Data yang dikumpulkan dalam proses ini dan cap jari digital yang dicipta tidak terikat dengan mana-mana maklumat peribadi anda, disimpan pada pelayan terjamin, dan hanya digunakan untuk kawalan kualiti dan tujuan pencegahan penipuan dan untuk membantu mencegah Panel daripada melengkapkan tinjauan yang sama lebih daripada sekali, dan tiada tujuan lain.

Kami juga menggunakan ID peranti mudah alih anda untuk mengenal pasti sama ada anda ahli panel sedia ada dan untuk menentukan sama ada keahlian anda adalah hasil daripada sebarang pengiklanan berbayar.

7. Berapa Lamakah Kami Akan Menyimpan Maklumat Anda?

Kami akan menyimpan maklumat profil yang anda berikan selagimana anda kekal sebagai Panel.

Sekiranya kami menamatkan keahlian anda, kami akan memadamkan maklumat peribadi anda dalam masa tiga puluh (30) hari atau sebagaimana dinyatakan dalam perenggan ini. Jika anda menamatkan keahlian Panel anda, kami akan memadamkan maklumat peribadi anda secepat mungkin, dan selewat-lewatnya lima (5) hari setelah permintaan anda.

Satu-satunya pengecualian untuk peraturan ini adalah seperti berikut:

 • Jika anda menebus mata anda untuk mendapatkan ganjaran, maka kami akan menyimpan maklumat anda yang berkaitan khusus untuk pemenuhan ganjaran untuk jangka masa sehingga dua (2) tahun.
 • Jika anda memenangi hadiah dari mana-mana peraduan, kami akan menyimpan maklumat anda yang berkaitan dengan penyertaan anda dalam peraduan dan pemenuhan hadiah untuk tempoh hingga tiga (3) tahun.
 • Jika anda telah mengemukakan permintaan “jangan hubungi” tertentu, maka kami hanya akan menyimpan maklumat yang diperlukan untuk memenuhi permintaan anda.

Selain daripada maklumat profil anda, kami juga mengumpulkan jawapan yang anda beri dalam mana-mana tinjauan. Jawapan yang disediakan oleh anda akan diberikan alias oleh kami atas sebab keselamatan dan hanya akan dikongsi dengan klien kami dalam bentuk awanama, melainkan anda telah memberi anda persetujuan yang jelas mengenai anda dikenalpasti. Kami juga akan mengeluarkan pautan antara maklumat profil anda dan jawapan yang anda berikan dalam tempoh 12 bulan berakhirnya projek penyelidikan, untuk memastikan bahawa jawapan ini tidak dapat dikesan kembali kepada anda.

Maklumat yang dikongsi dengan pembekal ketiga kami (seperti pembekal cap jari digital, contohnya) dinamakan samaran untuk memastikan bahawa maklumat ini tidak dapat dikesan kembali ke akaun anda oleh mereka atau mana-mana pihak ketiga yang lain. Di samping itu, walaupun maklumat peranti itu sendiri mungkin disimpan di sisi kami untuk jangka masa yang lebih lama, penerima maklumat tersebut dikehendaki untuk tidak menyimpan data itu sendiri atau pautan antara maklumat ini dan Ipsos selama lebih daripada 180 hari.

8. Bagaimanakah Kami Memastikan Maklumat Peribadi Anda Selamat?

Kami amat serius dalam tanggungjawab kami untuk memastikan maklumat peribadi anda terjamin. Oleh itu, kami mengambil segala langkah berjaga-jaga yang munasabah untuk memastikan maklumat anda dilindungi daripada kehilangan, kecurian atau penyalahgunaan. Langkah berjaga-jaga ini termasuk keselamatan fizikal yang sesuai di pejabat kami, akses terkawal ke sistem komputer, dan penggunaan sambungan Internet yang selamat dan disulitkan apabila mengumpul maklumat peribadi.

Sebagai sebahagian daripada komitmen kami terhadap keselamatan maklumat anda, Ipsos mempunyai audit dalaman dan luaran secara tetap mengenai keselamatan maklumatnya, dan disahkan mematuhi keperluan Piawaian Antarabangsa bagi Keselamatan Maklumat ISO 27001, Pasaran, Pendapat dan Penyelidikan Sosial ISO 20252, dan Pengurusan Kualiti ISO 9001.

9. Membuat Keputusan Individu Secara Automatik, Termasuk Profil

Berkenaan dengan keputusan apa pun berdasarkan pemprosesan automatik, termasuk pembuatan profil, anda memiliki hak tertentu. Dalam situasi tertentu, dalam tujuan yang disebutkan di atas, kami memproses data peribadi anda termasuk melalui mekanisme pemprosesan automatik (termasuk dengan membuat profil). Sekiranya kami menolak, menangguhkan atau menghentikan penyediaan produk, ganjaran atau perkhidmatan sebagai hasil keputusan automatik ini, kami akan memberitahu anda mengenai perkara ini, dan anda akan dapat memperoleh maklumat yang relevan mengenai mekanisme logik yang menjadi asas bagi pembuatan keputusan itu. Anda juga berhak mendapatkan campur tangan dari kami, untuk menyatakan pandangan anda dan mencabar keputusan itu. Untuk melakukannya, silakan hubungi kami seperti yang dinyatakan dalam perenggan 10.

 • Keputusan khusus mengenai akaun anda berdasarkan proses automatik disenaraikan di bawah. Jika anda tidak setuju dengan keputusan yang mungkin telah dibuat, silakan hubungi Jabatan Perlindungan Data kami seperti yang dijelaskan pada perenggan 10.Pendaftaran Panel yang membawa kepada keputusan akhir untuk mendaftarkan anda sebagai ahli Panel.
 • Pemilihan sampel, untuk dijemput sebagai responden tinjauan penyelidikan tertentu mengikut spesifikasi sampel kajian.
 • Peruntukan insentif mengikut program insentif yang terpakai.
 • Program kualiti Panel kami memastikan kualiti dan ketepatan Panel dan sampel seperti yang ditetapkan dalam Terma dan Syarat kami.

10. Cara Anda Boleh Mengakses Maklumat Anda Dan/Atau Memperbetulkannya Dan/Atau Memohon Pemindahannya Dan/Atau Memadamnya Dan/Atau Membuat Aduan

Anda berhak meminta salinan semua maklumat yang kami simpan mengenai anda.

Anda juga berhak untuk meminta pembetulan setiap data peribadi yang kami simpan mengenai anda

Tambahan lagi, anda berhak untuk semua maklumat yang anda berikan kepada kami, untuk dipindahkan ke pihak lain. Dalam beberapa keadaan, anda juga berhak meminta dari kami untuk pemadaman atau penghapusan maklumat peribadi yang kami simpan mengenai anda, tertakluk kepada batasan yang dinyatakan di atas di bawah perenggan 7.

Jika anda ingin menggunakan mana-mana hak anda di atas, mempunyai apa-apa soalan atau memerlukan maklumat lanjut mengenai Dasar Privasi atau pematuhan kami terhadap undang-undang perlindungan data, sila hubungi Jabatan Perlindungan Data kami. Mereka boleh dihubungi melalui

E-mel dihantar ke: data.protectionteam@ipsos-online.com dengan “Ipsos iSay Panel” sebagai baris subjek;

Atau menulis surat kepada kami ke:
Ruj: Panel Ipsos iSay
Pegawai Perlindungan Data
Ipsos Sdn Bhd
Alamat: Level 10, Menara LGB, 1, Jalan Wan Kadir, Taman Tun Dr. Ismail, 60000 Kuala Lumpur, Malaysia. Tempat utama perniagaan Syarikat terletak di 23rd Floor, Centrepoint North, Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia.

Sila nyatakan nombor keahlian Panel anda (jika diketahui) atau alamat e-mel yang anda gunakan untuk pendaftaran Ipsos iSay dalam e-mel atau surat anda.

11. Wakil EU

Wakil IIS di Kesatuan Eropah ialah:

Perkhidmatan Interaktif Ipsos SRL
319, Splaiul Independentei
Bangunan Sema City #1, Tingkat 4
060032 Bucharest 6
Romania

E-mel: data.protection@ipsos-online.com , Ref: Panel Ipsos iSay

12. Perubahan Kepada Dasar Privasi Kami

Kami sentiasa melakukan semakan yang kerap pada Dasar Privasi kami dan kami akan meletakkan apa-apa kemas kini pada laman web ini. Kami juga akan memaklumkan kepada anda sebarang perubahan melalui e-mel atau apabila anda log masuk selepas sebarang perubahan. Dasar Privasi kami telah dikemas kini terakhir pada 14/11/2022.

13. Pautan Berguna

Organisasi dunia untuk penyelidikan pasaran - ESOMAR: www.esomar.org