Personvern og personopplysninger

Hvordan beskyttes personopplysningene mine?

Beskyttelse av personvernet ditt er veldig viktig for oss. Vi vil aldri prøve å selge deg noe og bruker informasjonen du gir kun til forskningsformål. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.

Hvordan brukes personopplysningene mine?

Informasjon som alder og kjønn er faktorer vi bruker for å velge ut deltakere til våre undersøkelser. Uten dem kan vi ikke sikre at resultatene våre nøyaktig gjenspeiler den demografiske sammensetningen i landet du bor i.

Vi vil aldri dele dine personopplysninger med noen utenfor vårt selskap (inkludert våre klienter) uten at du har gitt samtykke på forhånd. Informasjonen du gir, brukes bare til forskningsformål, og for å avgjøre hvem som er best egnet for en undersøkelse. Se vår Personvern for mer informasjon.

Hva er «informasjonskapsler»?

Informasjonskapsler er små filer eller biter av informasjon som er lagret i nettleseren din eller på datamaskinens harddisk. De er ofte bare en kode som inneholder servernavnet og et stykke data med unik tekst og tall. Med mindre en besøkende på nettstedet har oppgitt personlig informasjon på nettstedet (f.eks. gjennom et registreringsskjema), er det ikke mulig for et nettsted å vite mer om denne personen enn den unike informasjonskapselkoden på nettstedet.

Informasjonskapsler kan bidra til å gjøre samhandling mellom nettsteder og brukere raskere og enklere. De bidrar også til å oppgi din personlige informasjon når du er logget inn.

For mer informasjon, kan du også lese våre retningslinjer for informasjonskapsler. For å lære mer om informasjonskapsler, gå til www.aboutcookies.org. www.aboutcookies.org.

Hva er mine rettigheter rundt personopplysninger?

Når det gjelder dine personopplysninger og informasjon, gir vi på Ipsos iSay deg rett til å utøve følgende rettigheter:

 • Tilgangsrett: Finn ut hva slags personopplysninger som er lagret om deg og be om en kopi av denne informasjonen.
 • Rett til å rette opp: Be om at personopplysningene dine oppdateres eller korrigeres.
 • Rett til dataportabilitet: Motta en kopi av personopplysningene du har oppgitt, slik at du
 • Rett til begrenset bruk: Be om at personopplysningene dine slutter å bli brukt i visse tilfeller, inkludert hvis du mener at disse personopplysningene om deg er feil eller at bruken er ulovlig.
 • Rett til å protestere: Protester mot bruk av dine personopplysninger', hvis vi behandler dem på et legitimt interessebasis.
 • Rett til sletting: Under visse omstendigheter kan du også få dine personlige data slettet.

Hva er egentlig GDPR?

Personvernforordningen (GDPR) trådte i kraft 25. mai 2018. Denne forskriften standardiserer personvernlover i hele EU, og EU-borgere har krav på utvidede rettigheter.

Kort sagt, i henhold til GDPR har du rett til å utøve følgende rettigheter:

 • Retten til å bli informert: Kjenn hvilke data vi samler om deg og hvordan vi bruker dem.
 • Tilgangsrett: Finn ut hva slags personopplysninger som er lagret om deg og be om en kopi av denne informasjonen.
 • Rett til å rette opp: Be om at personopplysningene dine oppdateres eller korrigeres.
 • Rett til dataportabilitet: Motta en kopi av personopplysningene du har oppgitt, slik at du kan gi denne informasjonen til en annen organisasjon.
 • Rett til begrenset bearbeiding: Be om at personopplysningene dine slutter å bli brukt i visse tilfeller, inkludert hvis du mener at disse personopplysningene om deg er feil eller at bruken er ulovlig.
 • Retten til å protestere: Protester mot bruk av dine personopplysninger, hvis vi behandler de på et legitimt interessegrunnlag.
 • Rett til sletting: Under visse omstendigheter kan du også få dine personlige data slettet.
 • Rettigheter i forbindelse med automatisert beslutningstaking og profilering: Du kan protestere mot å bli gjenstand for en beslutning som utelukkende er basert på en automatisert prosess, inkludert profilering.

Hvordan vet jeg hvis det er noen endringer i personvernerklæringen eller mine personlige datarettigheter?

Ipsos iSay har omfattende Vilkår og Betingelser, personvernerklæring og informasjonskapsler.

Som medlem av Ipsos iSay online panel trenger du ikke bekymre deg for nye endringer i måten vi sender eller deler informasjon fra eller om deg. Industrien innen markedsføringsforskning og dens relaterte reguleringsorganisasjoner har lenge satt strenge standarder for å beskytte profilinformasjonen din og andre personopplysninger. Som en del av vårt engasjement for informasjonssikkerheten din, har Ipsos regelmessige interne og eksterne revisjoner av informasjonssikkerheten og er sertifisert for å være i samsvar med kravene i International Standards for Information Security ISO 27001, Market, Opinion and Social Research ISO 20252, og kvalitetsstyring ISO 9001.

Hvis Ipsos iSay stiller nye krav eller oppdaterer eksisterende prosesser angående samtykke til personopplysninger, får du som medlem av panelet vårt, en formell melding fra oss.

Hvordan påvirker Personvernforordningen (GDPR) Ipsos iSays eksisterende personvernerklæring?

Ipsos iSay har omfattende Vilkår og Betingelser, personvernerklæring og informasjonskapsler. Vi har jobbet hardt med å gjennomgå reglene våre for å sikre at de er i samsvar med og støtter GDPR-kravene.

Personvernforordningen (GDPR) gir deg utvidet kontroll og rettigheter over dine personopplysninger og informasjonen du har delt med Ipsos iSay.

I henhold til GDPR er vi pålagt å gi deg klar informasjon om personopplysningene vi samler inn, oppbevarer og behandler om deg på en veldig tydelig, klar og forståelig måte. Som medlem av Ipsos iSay online panel trenger du ikke bekymre deg for endringer i måten vi sender eller deler informasjon fra eller om deg. Industrien innen markedsføringsforskning og dens relaterte reguleringsorganisasjoner har lenge satt strenge standarder for å beskytte profilinformasjonen din og andre personopplysninger. Som en del av vårt engasjement for sikkerheten til informasjonen din, har Ipsos regelmessige interne og eksterne revisjoner av informasjonssikkerheten, og er sertifisert for å være i samsvar med kravene i International Standards for Information Security ISO 27001, Market, Opinion and Social Research ISO 20252, og kvalitetsstyring ISO 9001. Hvis Ipsos iSay stiller nye krav eller oppdaterer eksisterende prosesser vedrørende ditt samtykke til personopplysninger som medlem av vårt panel, vil du motta en formell melding fra oss.

Hvordan kan jeg være sikker på at mine personopplysninger er sikre hos Ipsos iSay?

På Ipsos iSay tar vi ansvaret for å holde dine personopplysninger sikre veldig alvorlig. Vi tar derfor alle rimelige forholdsregler for å sikre at dine personopplysninger er beskyttet mot tap, tyveri eller misbruk. Disse forholdsreglene inkluderer at våre kontorer er godt beskyttet, kontrollert tilgang til datasystemer og bruk av sikre og krypterte internettforbindelser ved innsamling av personopplysninger.

Ipsos er allerede i samsvar med kravene til solide internasjonale standarder for informasjonssikkerhet.

Ipsos selger eller leier ikke vår liste over paneldeltagere av noen som helst grunn, og vi gir ikke våre forskningsklienter noen identifiserende personopplysninger når vi leverer undersøkelsesresultater. Personopplysningene du deler med Ipsos brukes kun for å koble deg til relevante forskningsstudier på en anonymisert eller pseudonymisert måte. Det er kun i unntakstilfeller og med ditt uttrykkelige samtykke på forhånd, at vi vil gi personlig informasjon til en klient eller en annen forskningspartner.

Du husker kanskje at da du registrerte deg med Ipsos iSay, sendte vi deg en e-post der du ble bedt om å bekrefte valget ditt om å bli med, eller dobbeltbekrefte. Denne prosessen viser at vi oppfyller standard bransjekvalitetskontroll av tillatelser og samtykke.

Du vil også legge merke til at alle nettadressene til undersøkelsene eller nettstedene begynner med «https://». Dette er et tegn på at undersøkelsessvar, belønninger, poengsaldo og alle andre personopplysninger sendes over en sikker, SSL-kryptert tilkobling.

Kan du minne meg på det jeg har samtykket til så langt med Ipsos iSay?

Da du valgte å bli med i Ipsos iSay, godtok du at vi kan sende deg invitasjoner til undersøkelser og andre relevante varsler. Det er opp til deg om du vil delta i en markedsundersøkelse du er invitert til. Vi kan også be deg om å oppdatere seksjonen for profilinnstillinger eller gjennomgå nye eller oppdaterte retningslinjer. Hvis Ipsos iSay introduserer nye funksjoner, kan vi be om særskilt tillatelse fra deg for produktene eller tjenestene som innebærer bruk av dine personlige data. Du kan også på hvilket som helst tidspunkt avslutte medlemskapet ditt i Ipsos iSay-panelet.

Hvordan kan jeg oppdatere mine personlige datainnstillinger?

Du kan alltid justere preferansene i hva du ønsker å tillate:

I delen for kontoinnstillinger: https://ipsosisay.com/nb-no/user/

Hvis du velger å avslutte ditt Ipsos iSay-medlemskap: https://ipsosisay.com/nb-no/user/

Hva om jeg har barn i husstanden?

Alle barn under 18 år som er oppført på kontoen din, kan bli invitert til å delta i undersøkelser via kontakten på kontoen din. Disse barna har kun lov til å delta i Ipsos iSay-undersøkelser så lenge du som medlem av Ipsos iSay-panelet er forelder eller verge og gir uttrykkelig samtykke.

Er svarene mine på undersøkelser og andre interaksjoner med Ipsos iSay anonyme og sikre?

Personopplysninger kan samles inn på to måter: (1) ved uttrykkelig å be deg om dine personlige opplysninger ved registrering eller via undersøkelser og (2) ved å konfigurere alternativer for automatisk å samle inn visse personopplysninger ved hjelp av nødvendige, funksjonelle eller valgfrie informasjonskapsler. Vi gjør vårt ytterste for å sikre at alle innsamlede personopplysninger holdes sikre, og at vi bare samler inn de personopplysningene som er nødvendige og som er angitt eksplisitt og transparent i våre Informasjonskapselerklæring og Personvernerklæring.

I tillegg gjør vi vårt ytterste for å gjøre opplevelsen din med Ipsos iSay-fellesskapet, undersøkelser og apper hyggelig og tilfredsstillende ved å ha som mål å samle inn data på en så problemfri måte som mulig.

Du vil også legge merke til at vi aldri publiserer et medlems fulle navn eller sted i vår kommunikasjon med offentlige engasjementer eller på sosiale medier. Aldri del noen opplysninger som kan være personlig identifiserende på våre sosiale medier.

Å holde dataene dine sikre krever også at du opprettholder sikkerheten til kontoen din ved å bruke tilstrekkelig kompliserte passord og lagre dem trygt. Du bør også sørge for at du har tilstrekkelig sikkerhet på dine egne systemer.

Som tommelfingerregel må du alltid sørge for å:

 • Styrke påloggingen din og opprette sterke passord
 • Beskytte enhetene dine
 • Oppdatere programvaren og eventuelle antivirusprogrammer du har installert
 • Surfe sikkert på nett
 • Unngå å oppgi e-postadressen din eller annen informasjon på offentlige sider på sosiale medier

Hvilken informasjon eller handlinger om mine personopplysninger kan jeg be om fra Ipsos?

Hvis du ønsker å utøve noen av dine rettigheter rundt personopplysningene eller har spørsmål knyttet til dette, kan du kontakte vår datasikkerhetsavdeling. De kan kontaktes på e-post på data.protection@Ipsos-online.com. Bruk e-postadressen som er knyttet til kontoen din, og skriv «Ipsos iSay Panel» som emnelinje.

Ytterligere informasjon om måter å ta kontakt med Ipsos eller vårt tilsynsorgan finner du i vår Personvernerklæring.