Vilkår og betingelser

For deltakelse i Ipsos iSay-panelet («Vilkår og betingelser»)

For å bli medlem av Ipsos iSay-panelet («Panelet»), det globale forbrukerpanelet i Ipsos, drevet Ipsos Interactive Services SRL ("IIS"/"vi"), må du være bosatt i Norge, være 16 år gammel eller over og godta disse vilkårene og betingelsene («paneldeltaker»/«deg»). Vi gir paneldeltakerne våre muligheten til å delta i dag i testing og evaluering av morgendagens tjenester og produkter og uttrykke dine meninger om et bredt spekter av spørsmål. Stemmen din representerer stemmen til tusenvis!

Ipsos Interactive Services SRL er et innregistrert selskap som er registrert under rumensk lov med foretaksnummer 12998681, og har sitt registrerte kontor på

319 Splaiul Independentei, 1 Sema City Building,
Bucuresti, District 6, 060032 Romania

1. Innhold

2. Bli med i panelet

Med forbehold om kravene nevnt ovenfor, står alle fritt til å søke om medlemskap i panelet. Likevel forbeholder vi oss retten til å nekte medlemskap, uten krav om å begrunne en slik nektelse.

Medlemskap er ikke åpent for ansatte i Ipsos-gruppen eller selskaper i deres nærmeste familie.

3. Bruk av dine personlige opplysninger

Informasjonen som samles inn om deg vil bli behandlet strengt konfidensielt og i samsvar med alle gjeldende lover, forskrifter og regler, inkludert de som angår personvern og personopplysninger, samt våre retningslinjer for personvern og informasjonskapsler. Disse retningslinjene er en integrert del av disse vilkårene og betingelsene og finnes her: https://www.ipsosisay.com/nb-no/privacy-policy og https://www.ipsosisay.com/nb-no/cookies-policy

Som en del av denne forpliktelsen lover vi at:

 • Annet enn i forbindelse med dette panelet, vil vi ikke prøve å selge deg noe eller overføre dine personlige opplysninger til tredjeparter for markedsførings- eller salgsformål.
 • Dine individuelle svar på undersøkelser forblir konfidensielle og vil bare bli brukt gruppert med andre konfidensielle svar, med mindre du uttrykkelig godtar noe annet.
 • Avslag på å svare på et bestemt spørsmål i en undersøkelse du blir invitert til eller nektelse til å delta i en undersøkelse vil ikke ha noen konsekvenser for ditt medlemskap.
 • Du kan når som helst be om å bli fjernet fra panelet og avslutte medlemskapet ditt.

4. Retningslinjer for e-post

Siden du frivillig har registrert deg i panelet og bekreftet e-postadressen din, bør du ikke merke e-postmeldinger eller annen kommunikasjon mottatt fra oss som søppelpost eller uoppfordret kommunikasjon, og du kan være ansvarlig for eventuelle skader på IIS.

Avhengig av sikkerhetsinnstillingene for postboksen din, kan undersøkelsesinvitasjonene du mottar fra oss bli sendt til søppelpost eller lignende mappe. For å unngå dette, legg oss til i sporreundersokelserNO@eu.ipsosisay.com adresselisten din.

5. Registrering av bakgrunnsinformasjon

Når det gjelder de statistiske analysene som IIS leverer til sine kunder, trenger IIS visse demografiske og personlige opplysninger om deg, inkludert konfidensiell informasjon, for eksempel din inntekt.

Å gi IIS denne personlige informasjonen er en forutsetning for deltakelse i undersøkelser, da det ellers ikke ville være mulig for oss å avgjøre om din deltakelse i våre undersøkelse ville oppfylle slike undersøkelseskriterier. Vi ber også om noen grunnleggende detaljer om husstanden din og eventuelle barn du måtte ha, og som du er forelder/verge for.

Under registreringsprosessen og under din deltakelse i våre undersøkelser, samtykker du i å gi bare sann, nøyaktig og fullstendig informasjon og samtykker i å oppdatere panelkontorelatert informasjon som du har oppgitt for å sikre at den forblir oppdatert og nøyaktig.

6. Hvordan fungerer panelet?

Paneldeltakere vil motta relevante koblinger via e-post, SMS eller annen elektronisk kommunikasjon fra IIS. Det er ingen plikt for deg å svare på slike undersøkelser. Hver undersøkelse skal bare besvares én gang. Ikke merk e-post fra Ipsos iSay som søppelpost, som forklart i forrige seksjon. IIS er ikke bundet til å sende undersøkelser til alle paneldeltakere for hver ny undersøkelse; IIS kan heller ikke garantere et minimum eller maksimum antall undersøkelser per år.

IIS har tatt strenge datasikkerhetstiltak. Skulle det likevel vise seg å være virus i e-postene som er sendt til deg, er ikke IIS ansvarlig for konsekvensene slike tilfeller kan medføre, og det kan derfor ikke kreves erstatning fra IIS for dette.

7. Akseptabel bruk og deltakelse

Når det blir gjort tilgjengelig, vil du som paneldeltaker også ha tilgang til medlemsfellesskapet og andre funksjoner for sosial samhandling. Du forstår at når meldinger, meninger, informasjon, bilder eller annet materiale som blir lagt ut av deg eller andre paneldeltakere, er det kun personen som postet materialet som er ansvarlig. Du godtar at du ikke vil legge ut eller laste opp materiale som:

 • Er ulovlig. Dette inkluderer innhold eller meldinger som fremmer eller diskuterer ulovlige aktiviteter eller oppfordrer andre til å begå dem.
 • Er støtende, uanstendig eller hatefull. Dette inkluderer språk, informasjon eller bilder. Skjult banning (f.eks. «F__k») regnes som ekvivalent med det faktiske banneordet.
 • Er truende, trakasserende, nedsettende eller ærekrenkende enten mellom paneldeltakere eller rettet mot en IIS-moderator eller annen IIS-ansatt.
 • Oppfordrer til hat eller vold.
 • Er grov, rasemessig, etnisk, seksuelt eller på annen måte støtende.
 • Er et upassende politisk eller religiøst budskap.
 • Er rettet mot å annonsere eller markedsføre varer eller tjenester.
 • Inneholder virus, ødelagte filer, «trojanske hester» eller annen skadelig kode.
 • Inneholder din personlige informasjon eller personopplysninger om andre mennesker.
 • Er eid av eller under opphavsretten til noen andre.

Det er viktig å merke seg at IIS ikke på forhånd filtrerer informasjon som er lagt ut av paneldeltakere.

Imidlertid forbeholder IIS seg retten til å fjerne alt innhold som legges ut, det være seg dette via meningsmålingene eller andre interaktive funksjoner vi kan gjøre tilgjengelig for paneldeltakere på hvilket som helst tidspunkt.

8. Barnas personvern

Hvis du oppga informasjon om barn i husstanden din og bekreftet at du er forelder eller verge, kan vi kontakte deg i forbindelse med undersøkelser som vi ønsker at de skal fullføre. Vi vil alltid kreve ditt samtykke på forhånd og vil ikke ta kontakt med et slikt barn direkte, med mindre det er medlem av panelet i seg selv.

9. Belønne deg for å svare på online undersøkelser

Hver gang du fullfører en undersøkelse før fristen, vil du motta poeng eller en annen belønning når du er ferdig eller blir med i en trekning. Typen og størrelsen på belønningen eller premietrekningen kan variere etter undersøkelsens vanskelighetsgrad, lengde eller andre lignende elementer.

Hvis du ber om å bli avmeldt fra panelet, bør du løse inn alle bonuspoengene dine og bytte dem mot kuponger før du melder deg ut, ellers mister du de resterende poengene og poengkontoen din blir automatisk slettet.

Det kan være tilfeller der poengene for nylig utførte undersøkelser ikke vises umiddelbart i kontoen din. I slike tilfeller vil poengene legges til på kontoen din på et senere tidspunkt.

IIS forbeholder seg retten til når som helst å implementere en bekreftelsesperiode (på maksimalt 96 timer), hvor belønningen din holdes i «Ventende»-status. I løpet av denne perioden vil vi foreta kvalitetskontroll og kontroll av svindel. Vi vil informere deg om enhver slik ventetid som gjelder for deg, via vanlige spørsmål (FAQ)-delen på panelmedlemmers nettsted eller ved andre kommunikasjonsmåter, i henhold til avsnitt 14 nedenfor. Nyregistrerte Ipsos iSay-medlemmer må alltid vente 96 timer fra registreringsdatoen før noen belønning frigjøres fra «Ventende»-status.

Når det nødvendige antallet paneldeltakere har besvart en undersøkelse, eller du ikke er en del av målgruppen, har IIS eller dets klienter rett til å avslutte undersøkelsen når som helst og ikke samle inn ytterligere svar. I en slik situasjon og avhengig av trinnet i en undersøkelse, kan det bli gitt et redusert antall eller ingen poeng.

10. Informasjonskapsler, bruk av digitalt fingeravtrykk, enhetsdata og annen informasjon på enheten din

Vi tar sikte på å:

 • Sørge for at undersøkelsen leveres i et format som passer for enheten din.
 • Hjelpe med å gi deg støtte hvis du har problemer med å få tilgang til eller fullføre en undersøkelse.
 • Bruke anonymisert informasjon når det er mulig til forskningsformål. For eksempel for å bestemme prosentandelen paneldeltakere som bruker en bestemt nettlesertype i et bestemt land.

Årsakene til at vi bruker tiltakene nedenfor er beskrevet mer detaljert i våre retningslinjer for personvern.

Informasjonskapsler

Som beskrevet mer detaljert i våre vilkår for informasjonskapsler, bruker vi forskjellige typer informasjonskapsler og kan også lese informasjonskapsler satt av tredjeparter. Utenom ditt tidligere samtykke, brukes informasjonskapsler til statistiske formål, kvalitetskontroll, validering, svindelforebygging og svindelkontroll.

Digitalt fingeravtrykk

Vi kan også bruke digital fingeravtrykksteknologi, også kjent som fingeravtrykkgjenkjenning, for å samle inn viss informasjon om enhetens maskinvare og programvare.

Enhetsdata og annen informasjon på enheten din

Vi kan også bruke viss informasjon om maskinvaren og programvaren på enheten din for kvalitetskontroll og forebygging av svindel.

Vi registrerer også automatisk informasjon om IP-adressen din, stedsdata, operativsystem, skjerminnstillinger, nettlesertype, bruk av Flash og Java og om enheten din har et webkamera.

11. Merknad om konfidensialitet

Som forskningsdeltaker kan du bli bedt om å gå gjennom nye konsepter, produkter og emballasje som fortsatt er under utvikling og som sådan ikke er kjent for publikum. Du kan komme i kontakt med, få lov til å se, bruke eller på annen måte ha tilgang til visse ikke-offentlige, konfidensielle, proprietære eller forretningshemmelige opplysninger eller materiale som er den eneste og eksklusive eiendommen til vår relevante klient, inkludert, uten begrensning, informasjon om klientproduktene (samlet «konfidensiell informasjon»). Du må ikke kopiere, skrive ut, lagre, videresende eller avsløre for noen på noen måte den konfidensielle informasjonen du vil ha tilgang til, og må ikke bruke konfidensiell informasjon til andre formål enn formålet den ble avslørt for deg.

12. Åndsverk

IIS skal eie og beholde eksklusivt eierskap til sine varemerker, logoer, opphavsrettigheter, alt innhold på nettstedet og andre immaterielle rettigheter («IIS IP»). Du kan ikke bruke eller reprodusere noen av IIS-IP-ene uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra IIS. Ingenting i Vilkårene og betingelser skal tolkes som å gi deg noen lisens, rett, tittel eller interesse i noen IIS-IP eller patent, varemerke, opphavsrett, kunnskap eller lignende akkurat nå eller heretter eid eller kontrollert av IIS.

13. Erstatning og ansvarsbegrensning

Du samtykker i å skadesløsholde, forsvare og ufarliggjøre IIS og hver av dets respektive offiserer, partnere, klienter, ledere, ansatte, agenter og advokater, fra og mot alle forpliktelser, krav, handlinger, søksmål, saksbehandling, dommer, bøter, skader, kostnader, tap og utgifter (inkludert rimelige advokatkostnader, saksomkostninger og/eller oppgjørskostnader) som skyldes eller er knyttet til: (i) ditt medlemskap i panelet, (ii) din deltakelse i forskningsundersøkelser utført av IIS, (iii) enhver tredjeparts krav, eller (iv) brudd på deg av disse vilkårene og betingelsene.

Enhver ulovlig eller nedsettende handling forårsaket av deg under ditt medlemskap i panelet eller din deltakelse i forskningsundersøkelser utført av IIS, som kan anses som brudd på strafferettslige og/eller sivile lover, skal gi IIS rett til å søke alle botemidler i denne forbindelse i sin helhet tillatt ved lov og egenkapital. IIS fraskriver seg enhver garanti, uttrykkelig og underforstått, knyttet til ditt medlemskap i panelet og din deltakelse i forskningsundersøkelser utført av IIS og IIS skal ikke ha noe som helst ansvar (inkludert uten begrensning ansvar for indirekte, spesielle, tilfeldige eller følgeskader), til deg eller en tredjepart, for ditt medlemskap i panelet og din deltakelse i forskningsundersøkelser utført av IIS.

Du vil frigjøre og for alltid frigjøre IIS, IISs klienter, hvert av deres tilknyttede selskaper, og hver av deres respektive offiserer, direktører, aksjonærer, ansatte og agenter fra og mot alle krav, søksmål, årsaker til handling, krav, tap, ansvar, forpliktelser, dommer, skader, kostnader og utgifter av noe slag (inkludert rimelige advokatkostnader) («tap») som oppstår direkte eller indirekte som følge av skade, død, eiendomsskade eller annen skade påført eller angivelig påført av deg som følge av distribusjonen, salg, forbruk eller bruk av eller kontakt med et produkt i forbindelse med produkttest- og evalueringsforskning. Dette gjelder ikke tap som kan skyldes IIS-klientens eller IIS 'grove uaktsomhet eller ansvar for dem i henhold til gjeldende produktansvar eller lovgivning om forbrukerbeskyttelse.

14. Betingelser for deltakelse

IIS forbeholder seg retten til når som helst å endre disse «Vilkår og betingelser». Vi vil informere deg om oppdateringer via Vanlige spørsmål (FAQ)-delen på panelmedlemmenes nettsted. Fra tid til annen kan vi kontakte deg via e-post for kontoadministrasjonsformål, så vel som via nyhetsbrev via e-post eller spesielle kunngjøringer som inneholder nøkkelinformasjon relatert til panelmedlemskapets aktivitet og viktige paneloppdateringer («Medlemsoppdateringer»).

Vi kan også sende deg e-postkommunikasjon om (i) belønninger som du kan være kvalifisert for gjennom din deltakelse i våre undersøkelser, og (ii) nye panelengasjementskampanjer som vi har angående (nye) panelbelønninger og/eller innløsning (samlet kalt «Engasjementsoppdateringer»). Å motta noen av disse engasjementsoppdateringene er valgfritt, og du kan når som helst velge bort engasjementsoppdateringer separat ved å bruke avmeldingslenken som du finner i disse e-postene.

I noen tilfeller kan individuelle undersøkelser være underlagt ytterligere vilkår som du vil bli gjort oppmerksom på i begynnelsen av en slik undersøkelse. Du er ikke forpliktet til å godta slike tilleggsvilkår, men dette kan påvirke din kvalifisering for en slik undersøkelse.

15. Oppsigelse/inaktivering av medlemskap

Du kan når som helst be om at medlemskapet ditt avsluttes. Du kan gjøre dette enten ved å sende en e-post til sporreundersokelserNO@eu.ipsosisay.com eller ved å klikke på den riktige lenken i din online Ipsos iSay-oversikt. Vær oppmerksom på at det kan ta opptil sju (7) dager å fullstendig behandle forespørselen din og fjerne informasjonen fra alle systemene våre, slik at du fortsatt kan motta en og annen e-post fra IIS i løpet av denne tiden. Hvis du ber om å bli avmeldt fra panelet, bør du løse inn alle bonuspoengene dine og bytte dem mot kuponger før du melder deg ut, ellers mister du de resterende poengene og poengkontoen din blir automatisk slettet.

Vi kan når som helst si opp medlemskapet med ti (10) dagers varsel. IIS forbeholder seg også retten til å avslutte panelmedlemskapet ditt uten ytterligere varsel for handlinger utenfor våre kvalitetsparametere eller forretningsmål, eller andre brudd på vilkår og betingelser, personvernerklæringen eller gjeldende undersøkelsesregler. I tilfelle en slik oppsigelse, vil du få ti (10) dager på å løse inn alle belønningspoengene som er opptjent før oppsigelsesdatoen.

En avslutning av panelmedlemskapet ditt av IIS for svindel eller oppførsel, eller alvorlig brudd på disse vilkår og betingelser, personvernerklæringen eller undersøkelsesreglene, kan resultere i umiddelbar tap av alle belønninger eller poeng som er påløpt i forbindelse med slik bruk, oppførsel eller brudd (inkludert de poengene eller andre belønningene som er i ventende status, alt etter hva som er tilfellet). Bruk av paneldeltakerens konto til en annen person enn paneldeltakeren kan betraktes som uautorisert bruk og kan være grunnlag for umiddelbar avslutning og tap av poeng.

IIS forbeholder seg retten til å slette inaktive paneldeltakere fra panelet. Dette betyr å avslutte en paneldeltakers medlemskap hvis paneldeltakeren ikke har noen panelaktivitet i det hele tatt eller ikke svarer på noen undersøkelsesinvitasjon (ved å klikke på en undersøkelseslenke) i mer enn seks (6) måneder. IIS vil informere deg om slik avslutning, og du vil ha tretti (30) dager på å løse inn gjenværende poeng, eller aktivere kontoen din på nytt, ellers vil den respektive poengkontoen bli tapt og slettet helt.

16. Jurisdiksjon

'Vilkår og betingelser vil være underlagt rumensk lov og den ikke-eksklusive lovgivningen til de rumenske domstolene.

17. Endringer i våre vilkår

Vi gjennomgår jevnlig våre vilkår , og vi legger ut oppdateringer på denne nettsiden. Vi vil også informere deg om eventuelle endringer via e-post eller når du logger deg på etter endringer. Vilkårene ble sist oppdatert den 29/01/2024.

18. Kontakt oss

For mer informasjon om panelene våre, panelmedlemskap eller informasjon knyttet til medlemskap i et av panelene våre, ta kontakt med vårt panelstøtteteam. De kan kontaktes via:

E-post sendt til: sporreundersokelserNO@eu.ipsosisay.com med «Ipsos iSay Panel» som emne

Eller per brev sendt til:
Ref: Ipsos iSay Panel
Panel Support Team
Ipsos Interactive Services SRL
319 Splaiul Independentei, 1 Sema City Building,
Bucuresti, District 6, 060032
Romania