Donasjon fra Ipsos Foundation
200

Donasjon fra Ipsos Foundation
Ipsos Foundation: Fremme tilgang til utdanning for vanskeligstilte barn og unge

Siden Ipsos Foundation ble opprettet i 2014, har de finansiert 115 utdanningsprosjekter for vanskeligstilte barn i 43 land, for til sammen 3 millioner euro. Vi holder til på samtlige kontinenter, takket være Ipsos tilstedeværelse i 90 land.

Stiftelsens operasjonsmodell baserer seg på å gi økonomisk støtte til veldedighetsorganisasjoner, frivillige organisasjoner (NGO) og sosiale virksomheter.

Vi har bygget skoler i Nepal, Ghana og Zambia. Vi har levert bøker i USA, Hong Kong, Sør-Afrika og Haiti. Vi har støttet utdanningen til barn med alvorlige sykdommer i Russland, Filippinene og Kasakhstan. Vi har også finansiert prosjekter i Jemen, Uganda, Kenya og Jordan.

Vi jobber med forholdene som gjør det mulig for barnet å lære under gode, trygge og sunne forhold. Med «Charity: Water» og «Water For Health» har vi bidratt med rent og trygt drikkevann, og sanitære forhold til en landlig skole i Nepal, til fordel for 1400 barn. Et stort hinder for de 59 millioner barna som ikke går på skolen er sult. Dette er grunnen til at vi har støttet frivillige organisasjoner som Mary's Meals (Ecuador), Peninsula School Feeding Association (Sør-Afrika), Feed a Child a Day (Nigeria), for å tilby minst ett daglig måltid til skolebarn. Vi støtter bevisstgjøring av helse og hygiene gjennom utdannelse og har finansiert omsorg før og etter fødsel samt tiltak for velvære til kvinner som lever med hiv / aids med Shanti Uganda.

Vi støtter også utdanningstiltak som fremmer barns mentale helse, spesielt i sårbare soner. Dette er viktig i en tid da så mange ungdommer lever under dårlige forhold, noen ganger alene, mens deres helse, trygghet og sikkerhet er avgjørende for deres fysiske og mentale velvære.


De representerte selskapene er ikke sponsorer av belønningene eller på annet vis tilknyttet Ipsos i-Say. Viste logoer og andre identifikatorer er varemerker for og eid av det enkelte representerte selskap og/eller dets tilknyttede selskaper. Gå til det enkelte selskaps nettsted for å se nærmere vilkår og betingelser.