Politica de confidențialitate

Confidenţialitatea datelor dvs. este importantă pentru noi

Ipsos Interactive Services SRL, cunoscută în mod obișnuit sub numele de IIS („IIS” sau „noi”), este o societate cu sediul social în România, la adresa str. Splaiul Independenței, nr. 319, Sema City Building #1, Bucureşti, sector 6, 060032, România, având numărul de înregistrare J40/1972/2009. IIS face parte din grupul internațional de societăți Ipsos. Prezenta Politică de confidențialitate explică modul în care utilizăm orice informații cu caracter personal pe care le colectăm despre dvs. („Membrul Panelului” sau „dvs.”) atunci când vă înscrieți în panelul online Ipsos iSay („Panelul”), participați la sondaje sau utilizați aplicația mobilă iSay.

Subiecte:

1. De ce colectăm informații de la dvs.

Scopul principal pentru care colectăm informații de la dvs. este să realizăm cercetări de piață. Când vă înscrieți în Panelul nostru, încheiem cu dvs. un contract care face obiectul prezentei Politici de confidențialitate, precum și al Termenilor şi condiţiilor noastre.

Pentru a îndeplini acest contract invitându-vă să completați sondaje adecvate, trebuie să colectăm și să prelucrăm informațiile cerute în timpul recrutării sau cele pe care le puteți adăuga ulterior la profilul dvs. din Panel sau pe care le colectăm conform prezentei Politici de confidențialitate și le prelucrăm prin mijloace automatizate. Aceste informații vor fi necesare și pentru a onora recompensele și pentru a vă contacta cu privire la orice sondaje. Acest lucru este explicat mai detaliat în Termenii şi condiţiile noastre.

De asemenea, colectăm informații de la dvs. pe baza consimțământului dvs., în special fie atunci când răspundeți la invitațiile la sondaj pe care vi le-am putea trimite, fie când ne furnizați voluntar informații în alt mod. Răspunsurile dvs. la aceste sondaje sunt la latitudinea dvs. Pot exista și situații în care cerem acordul dvs. suplimentar sau chiar explicit dacă acest lucru este adecvat sau necesar.

De asemenea, colectăm informații cu caracter personal de la dvs. pe baza consimțământului dvs. privind modulele cookie (consultați și secțiunile 5 și 6 de mai jos) despre dispozitivul pe care îl puteți utiliza în timp ce participați la activitățile noastre de cercetare online, în scopuri statistice, de control al calității, de validare, de prevenire a fraudei și de control al fraudei.

Cât timp aveți calitatea de Membru al Panelului, colectăm automat informații despre dispozitivul dvs. pentru a ne proteja interesele legitime sau, în subsidiar, cele ale unui terț (în general, un client sau partener al IIS sau alți Membri ai Panelului), în scopul prevenirii fraudei și al verificărilor de securitate.

Modul general de funcționare a Panelului este descris mai detaliat în Termenii şi condiţiile noastre.

2. Ce date cu caracter personal colectăm despre dvs.?

Colectăm datele cu caracter personal („informațiile”) pe care le furnizați prin e-mail și la completarea chestionarului nostru de recrutare atunci când vă înscrieți în Panel.

În cazul în care procesul de înregistrare nu se finalizează, informațiile dvs. nu vor fi reținute de noi, cu excepția unui număr restrâns de informații necesare pentru prevenirea eventualelor fraude sau utilizări abuzive.

Colectăm informații și atunci când completați voluntar oricare dintre sondajele la care vă invităm să participați sau când oferiți feedback, comentarii sau alte informații pe site-ul web pentru Membrii Panelului.

Atunci când participaţi la un sondaj online, colectăm şi unele date pasive în scopuri de control al calităţii, aşa cum sunt descrise la secţiunile 5 şi 6 de mai jos.

În anumite cazuri și în legătură cu cercetările noastre, vă putem solicita să furnizați anumite date personale sensibile, de exemplu, originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filosofice, apartenența la un sindicat sau date referitoare la sănătate sau viața sexuală. Nu sunteți obligat să răspundeți la aceste întrebări, care vor include întotdeauna și opțiunea de răspuns „Prefer să nu răspund”. Răspunsurile la aceste întrebări vor rămâne confidențiale, cu excepția cazului în care vă dați consimțământul explicit și liber ca răspunsurile dvs. la aceste întrebări, împreună cu datele dvs. cu caracter personal, să fie transmise clienților cercetării, un astfel de transfer conferind valoare adăugată analizei de cercetare a acestora.

Colectăm anumite informații despre dispozitivul dvs. și despre componenta hardware și software prezentă pe dispozitivul dvs., utilizând Module cookie (așa cum sunt definite la secțiunea 5 de mai jos).

De asemenea, înregistrăm automat informații despre adresa dvs. IP, țara în care se află dispozitivul dvs., sistemul de operare, setările de afișare ale sistemului, tipul de browser, utilizarea de Flash și Java și prezența unei camere web pe dispozitivul dvs.

3. Cum vom utiliza informațiile despre dvs.?

Vom utiliza informațiile colectate despre dvs. în următoarele scopuri:

 • Pentru a ne îndeplini contractul cu dvs.;
 • Pentru a păstra o evidență a tuturor Membrilor Panelului;
 • Pentru a vă trimite invitații de participare la sondaje care sunt relevante pentru dvs. pe baza informațiilor pe care le-ați furnizat ca răspuns la chestionarul/chestionarele noastre de recrutare sau care pot fi actualizate într-o etapă ulterioară;
 • Pentru a vă trimite la numărul de telefon mobil un SMS care conține un cod de verificare pentru a vă verifica cererea de înscriere, pentru a vă activa contul de membru al Panelului și a verifica răscumpărarea recompensei. În acest scop, vom partaja numărul dvs. de telefon cu furnizorul nostru de încredere care ne oferă aceste servicii și care vă va contacta prin SMS în numele IIS (lista furnizorilor de încredere poate fi consultată aici);
 • Pentru a implementa programele noastre de control al calității și de prevenire și control al fraudei, verificări de securitate, pentru a identifica dacă sunteți deja membru al Panelului sau dacă calitatea de Membru este rezultatul unei forme de publicitate plătită. Pentru aceasta, vom partaja anumite informații despre dispozitivul dvs. cu furnizorii noștri de încredere pentru a efectua verificările necesare (lista furnizorilor de încredere poate fi consultată aici);
 • Pentru a adăuga datele cu caracter personal existente despre dvs. la oricare dintre răspunsurile dvs. la sondaje, cum ar fi localizarea geografică generală, etnia, categoriile de ocupații etc., pentru analiza răspunsurilor și producerea de rezultate de cercetare statistice;
 • Pentru a vă înscrie în orice extragere cu premii la care sunteți eligibil să participați sau, în cazul în care ați fost invitat să faceți acest lucru, la care ați solicitat înscrierea;
 • Cu consimțământul dvs. explicit, care poate fi solicitat într-un anumit sondaj și care rămâne valabil doar pentru acel sondaj, pentru a transmite răspunsurile dvs. individuale la sondaj, împreună cu informațiile dvs. cu caracter personal, clientului care a comandat sondajul. Clientul va utiliza aceste informații numai în scopuri de cercetare, așa cum se explică în sondajul respectiv.
 • În cazul în care ați consimțit în mod explicit separat și înainte ca informațiile dvs. să fie furnizate clientului în acest scop, clientul poate utiliza aceste informații și pentru a vă contacta cu scopul de a vă invita să participați la cercetările ulterioare pe care le desfășoară;
 • cu acordul dvs. prealabil explicit, putem transmite datele dvs. cu caracter personal și răspunsurile individuale la sondaje către un alt institut de cercetări de piață care este partenerul nostru comercial, în următorul scop: pentru a vi se trimite invitații la sondaje prin e-mail sau telefonic cu link-uri care conduc la sondaje sau pentru a vi se utiliza datele cu caracter personal pentru trimiterea de premii/cadouri sau pentru extrageri cu premii (dacă este cazul) legate de participarea la sondajele acestor institute de cercetări de piață. Cu toate acestea, terțul respectiv va trebui să respecte condiția potrivit căreia datele pot fi utilizate numai în scopuri statistice, de cercetare și/sau de livrare a premiilor/cadourilor sau de organizare a extragerii premiilor și va fi obligat contractual să nu transmită sau să divulge mai departe date precum numele, adresa poștală sau alte informații cu caracter personal care ar putea servi la identificarea dvs.
 • Pentru a crea profiluri statistice anonime ale membrilor Panelului pe baza informațiilor furnizate de membrii Panelului;
 • Cu consimțământul dvs., pentru a transmite informațiile dvs. altor societăți din grupul Ipsos, pentru ca acestea să vă poată invita să participați la cercetările pe care le desfășoară și care ar putea fi relevante pentru dvs.
 • Pentru a vă trimite prin e-mail buletine informative, anunțuri și alte comunicări, așa cum este stabilit în Termeni şi condiţii. Folosim unul dintre furnizorii noștri de încredere în acest scop (lista furnizorilor de încredere poate fi găsită aici). Acest furnizor are sediul în Statele Unite ale Americii, pentru care în prezent nu există o decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție. Prin urmare, au fost instituite măsuri de protecție adecvate, inclusiv Clauzele contractuale standard. O copie a garanției suplimentare poate fi obținută contactându-ne în conformi celor menționate în secțiunea 10;
 • În cazul în care ați devenit membru al Panelului prin intermediul unui furnizor terț, acest furnizor poate fi informat că ați devenit membru al Panelului și poate avea acces la informațiile pe care le-ați furnizat în timpul procesului de înregistrare.
 • Pe baza informațiilor pe care le-ați furnizat, putem dori să invităm și alți membri ai gospodăriei dvs. să participe la un sondaj. În cazul în care un astfel de membru al gospodăriei este minor, consultați și secțiunea 4 de mai jos.

În contextul cercetărilor noastre privind publicitatea online și a studiilor de utilizare a internetului, putem, de asemenea:

 • Să vă trimitem prin mesaje text sau alt serviciu de mesagerie invitații de a participa la cercetări.
 • Să detectăm dacă computerul sau dispozitivul dvs. mobil are o cameră web atașată, pentru a putea să vă invităm la sondaje care necesită utilizarea unei camere web.
 • Să trimitem informațiile dvs. către subcontractanții sau societățile noastre afiliate care efectuează în numele, sub controlul și pe răspunderea noastră unele activități de găzduire de date sau de altă natură, după cum se descrie în secțiunea 6. Unii dintre acești subcontractanți pot avea sediul în afara României sau a Spațiului Economic European, în țări pentru care nu există o decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție; cu toate acestea, solicităm acestor subcontractanți să respecte aceleași cerințe de confidențialitate a datelor și măsuri de securitate ca și noi și le vom impune garanții adecvate (inclusiv Clauzele contractuale standard) a căror descriere o puteți obține contactându-ne prin metodele prevăzute în secțiunea 10.

Vom lua toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că orice date cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt exacte, adecvate, relevante și nu sunt excesive, ținând cont de scopul pentru care au fost obținute. Nu vom prelucra datele cu caracter personal obținute într-un anumit scop în niciun alt scop neasociat, cu excepția cazului în care ați consimțit la acest lucru.

Nu vom utiliza niciodată informațiile dvs. în alte scopuri decât cercetarea sau cele descrise în această Politică de confidențialitate și în Termeni şi condiţii. Cu excepția cazurilor legate de acest Panel (cum ar fi participarea la sondaje viitoare), nu vom încerca să vă vindem nimic sau să utilizăm informațiile dvs. în scopuri de marketing. Nici nu vom transmite niciodată informațiile dvs. terților în scopuri de marketing sau publicitare.

4. Copiii

Pe baza informațiilor pe care le-ați furnizat, putem dori să invităm eventualii copii sub 16 ani pe care i-ați indicat că se află în gospodăria dvs. ca să participe la un sondaj. În aceste cazuri, vom solicita întotdeauna consimțământul prealabil fie al unui părinte, fie al unui tutore legal care răspunde din punct de vedere legal pentru copil, înainte de a-l invita pe copilul respectiv să participe la cercetare.

5. Utilizarea modulelor cookie și a tehnologiilor similare

Înscriindu-vă în Panel și participând la cercetările online, acceptați faptul că utilizăm module cookie și tehnologii similare („Module cookie”) și colectăm informații de pe computerul/laptopul dvs. sau de pe alt dispozitiv electronic pe care îl puteți utiliza în timp ce participați la activitățile online de cercetare, așa cum sunt prezentate mai jos.

Site-ul web al Panelului și sondajele online colectează informații prin intermediul Modulelor cookie și a unor tehnologii similare din punct de vedere funcțional. Modulele cookie sunt fișiere de mici dimensiuni stocate în computerul dvs. Mai exact, în ceea ce privește Modulele cookie, puteți găsi mai multe detalii despre acestea accesând www.aboutcookies.org.

Consultați aici versiunea integrală a Politicii privind modulele cookie (inclusiv lista de module cookie).

6. Utilizarea amprentei digitale, a datelor despre dispozitiv și a altor informații de pe dispozitivul dvs.

Colectăm și anumite informații despre computerul/laptopul dvs., dispozitivul dvs. mobil sau alt dispozitiv și despre componenta hardware și software prezentă pe dispozitivul dvs. De exemplu, printre acestea se numără adresa IP a conexiunii dvs. la internet, setările de afișare ale monitorului, tipul de browser utilizat, tipul de sistem de operare, țara în care se află dispozitivul, prezența unei camere web pe dispozitiv, etc. Aceste informații sunt trimise furnizorului nostru de încredere, care le convertește într-un număr de serie unic („amprenta” digitală) și stabilește dacă acest număr se potrivește cu amprentele anterioare. Datele colectate în acest proces și amprenta digitală creată nu sunt asociate niciunei informații cu caracter personal a dvs., sunt stocate pe servere securizate și sunt utilizate numai în scopuri de control al calității și de prevenire a fraudei, pentru a-i împiedica pe Membrii Panelului să finalizeze același sondaj de mai multe ori și în niciun alt scop.

De asemenea, folosim ID-ul dispozitivului dvs. mobil pentru a depista dacă sunteți deja Membru al Panelului și pentru a determina dacă calitatea de membru este rezultatul unei forme de publicitate plătită.

7. Cât timp vom păstra informațiile pe care ni le furnizați?

Vom păstra informațiile de profil pe care le-ați furnizat atâta timp cât rămâneți Membru al Panelului.

Când vă încetăm calitatea de Membru al Panelului, vom șterge informațiile dvs. cu caracter personal în termen de treizeci (30) de zile sau după cum prevede această secțiune. Când vă dezabonați și vă încetați calitatea de Membru al Panelului, vom șterge informațiile dvs. cu caracter personal în cel mai scurt timp posibil și cel târziu după șapte (7) zile de la solicitarea dvs.

Singurele excepții de la aceste reguli sunt următoarele:

 • Dacă v-ați răscumpărat punctele transformându-le într-o recompensă, vom păstra informațiile dvs. asociate în mod specific cu onorarea recompensei pentru o perioadă de până la doi (2) ani.
 • Dacă ați câștigat un premiu la oricare dintre concursurile noastre, vom păstra informațiile dvs. asociate concursului și onorării premiului pentru o perioadă de până la trei (3) ani.
 • Dacă ați solicitat să nu fiți contactat, vom păstra doar acele informații necesare pentru a vă respecta solicitarea.

În afară de informațiile de profil, vom colecta și răspunsurile pe care le dați în orice sondaj. Răspunsurile furnizate de dvs. vor fi pseudonimizate de către noi din motive de securitate și vor fi partajate cu clienții noștri numai într-o formă anonimizată, cu excepția cazului în care v-ați dat consimțământul explicit ca să fiți identificat. De asemenea, vom elimina legătura dintre informațiile dvs. de profil și răspunsurile pe care le-ați furnizat în termen de doisprezece (12) luni de la sfârșitul proiectului de cercetare pentru a ne asigura că aceste răspunsuri nu pot fi corelate cu profilul dvs.

Informațiile partajate cu furnizorii noștri terți (cum ar fi furnizorul de amprente digitale) sunt pseudonimizate pentru a ne asigura că aceste informații nu pot fi corelate cu contul dvs. de către acești furnizori sau de către orice alt terț. În plus, deși este posibil ca informațiile despre dispozitiv să fie stocate de noi pentru perioade mai lungi, destinatarii acestor informații sunt obligați să nu păstreze datele în sine sau legătura dintre aceste informații și IIS pentru mai mult de 180 de zile.

8. Cum ne asigurăm că informațiile dvs. cu caracter personal sunt în siguranță?

Acordăm întreaga noastră atenție păstrării informațiile dvs. cu caracter personal în condiții de siguranță. Ca atare, luăm toate măsurile de precauție rezonabile pentru a ne asigura că informațiile dvs. sunt protejate contra pierderii, furtului sau utilizării abuzive. Aceste măsuri de precauție includ securitatea fizică adecvată a birourilor, accesul controlat la sistemele informatice și utilizarea de conexiuni la internet sigure și criptate atunci când colectăm date cu caracter personal.

În contextul angajamentului nostru de a asigura securitatea informațiilor dvs., IIS efectuează periodic audituri interne și externe ale securității informațiilor și este certificată drept conformă cu cerințele Standardului internațional de securitate a informației ISO 27001, ale Standardului pentru cercetări de piață, de opinie și sociale ISO 20252 și ale Standardului privind managementul calității ISO 9001.

9. Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

Aveți anumite drepturi în ceea ce privește orice decizie bazată exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri. În anumite situații, în scopurile menționate mai sus, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal și prin mecanisme de prelucrare automatizată (inclusiv prin crearea de profiluri). Dacă refuzăm, suspendăm sau întrerupem furnizarea unui produs, a unei recompense sau a unui serviciu ca urmare a unei decizii automatizate, vă vom informa despre acest lucru și veți putea obține informații relevante despre mecanismul logic care stă la baza luării deciziei respective. De asemenea, veți avea dreptul să obțineți intervenție umană din partea noastră, să vă exprimați punctul de vedere și să contestați acea decizie. În acest scop, contactați-ne prin metodele prevăzute în secțiunea 10.

Deciziile referitoare la contul dvs. care sunt bazate pe procese automatizate sunt enumerate mai jos. În cazul în care nu sunteți de acord cu o eventuală decizie, contactați Departamentul pentru Protecția Datelor prin metodele menționate în secțiunea 10.

 • Procesul de înregistrare în Panel care duce la decizia finală de a vă înregistra ca Membru al Panelului.
 • Selecția eșantionului pentru a invita Membri ai Panelului să răspundă la un anumit sondaj, conform specificațiilor de eșantionare ale cercetării respective.
 • Alocarea stimulentelor în conformitate cu programul de stimulente aplicabil.
 • Programul de calitate al Panelului asigură calitatea și precizia Panelului și a eșantionului, așa cum se prevede în Termeni și condiții.

10. Cum puteți să vă accesați informațiile și/sau să le rectificați și/sau să solicitați transferul și/sau ștergerea lor și/sau să depuneți o plângere

Aveți dreptul de a solicita o copie a tuturor informațiilor pe care le deținem despre dvs. De asemenea, aveți dreptul de a solicita rectificarea oricăror date cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. În plus, aveți dreptul ca toate informațiile pe care ni le-ați furnizat să fie transferate unei alte părți. În diverse circumstanțe, aveți și dreptul de a ne solicita ștergerea informațiilor cu caracter personal pe care le deținem despre dvs., sub rezerva limitării stabilite la secțiunea 7 de mai sus.

Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile de mai sus, dacă aveți întrebări sau dacă aveți nevoie de informații suplimentare despre Politica noastră de Confidențialitate sau conformarea noastră la legislația privind protecția datelor, contactați Departamentul pentru Protecția Datelor. Acesta poate fi contactat, după cum urmează:

Prin e-mail la: data.protection@ipsos-online.com, având ca subiect “Ipsos iSay Panel”.

Sau scrieți-ne pe adresa:
Ref: Ipsos iSay Panel
Data Protection Officer,
Ipsos Interactive Services SRL
str. Splaiul Independenței, nr 319, Sema City Building #1
București, sector 6, 060032, România

Precizați în mesajul de e-mail sau în scrisoare numărul de Membru al Panelului (dacă îl cunoașteți) sau adresa de e-mail utilizată pentru înregistrarea în Ipsos iSay,

Dacă aveți reclamații, vă rugăm să ne oferiți mai întâi posibilitatea de a rezolva eventualele probleme, contactându-ne prin modalitățile de mai sus. Cu toate acestea, aveți întotdeauna dreptul să contactați organismul nostru de reglementare: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) la adresa:

B-dul Magheru 28-30 Sector 1, BUCUREȘTI
Tel. +40 21 252 5599
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Site-ul web: https://www.dataprotection.ro.

Este posibil ca și alte autorități naționale pentru protecția datelor să vă primească reclamația.

11. Modificările aduse Politicii de confidențialitate

Revizuim periodic Politica de confidențialitate și vom anunța pe această pagină web orice actualizări pe care le aducem. De asemenea, vă vom informa despre orice modificare prin e-mail sau în momentul în care vă conectați prima oară după o modificare. Politica noastră de confidențialitate a fost actualizată ultima dată la 29/01/2024.

12. Linkuri utile

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: www.dataprotection.ro

Organizația mondială pentru cercetare de piață: www.esomar.org