Sekretesskydd

Din integritet är viktig för oss

Ipsos AB, allmänt känt som IPSOS ("IPSOS", "vi" eller "oss"), är ett företag med sin registrerade adress i Sverige, på Sankt Göransgatan 66 Box 12236, Stockholm, 102-26. IPSOS AB är en del av Ipsos globala företagsgrupp. Denna sekretesskydd förklarar hur vi använder all personlig information vi samlar in om dig ("Panellist", "du" eller "din"), när du går med i vår Ipsos iSay-onlinepanel ("Panel"), deltar i enkäter eller använder panellisterna webbplats eller iSay-mobilapplikation.

Ämnen:

1. Varför vi samlar in information från dig

Det främsta syftet, varför vi samlar in information från dig, är att genomföra marknadsundersökningar av oss. När du går med i vår panel ingår vi ett kontrakt med dig som omfattas av denna sekretesskydd samt våra Allmänna Villkor .

För att uppfylla detta kontrakt genom att bjuda in dig till lämpliga enkäter måste vi samla in och behandla den information som begärdes under rekryteringen eller som du senare kan lägga till i din profil på medlemskapspanelens webbplats eller som vi samlar in enligt denna sekretesskydd och bearbeta den med hjälp av automatiska medel. Denna information kommer också att krävas för att uppfylla belöningar och för att kontakta dig angående eventuella enkäter. Detta förklaras också mer detaljerat i vår Allmänna Villkor .

Vi samlar då också in information från dig beroende på ditt samtycke, särskilt när du antingen svarar på inbjudningar till enkäter som vi kan skicka till dig eller som du annars frivilligt kan tillhandahålla. Dina svar på sådana enkäter är ditt val. Det kan också finnas situationer där vi söker ditt ytterligare eller till och med uttryckliga samtycke där detta kan vara lämpligt eller nödvändigt.

Vi samlar också in personlig information från dig beroende på ditt Cookies samtycke (se även nedan under stycken5 och6) om din enhet som du kan använda när du deltar i våra aktiviteter för onlineforskning för statistiska ändamål, kvalitetskontroll, validering, bedrägeribekämpning och bedrägerikontroll.

Under ditt panelmedlemskap samlar vi automatiskt in information om din enhet för att skydda våra legitima intressen eller, därefter, en utomstående (i allmänhet en klient eller partner till Ipsos eller andra panellister) för att förhindra bedrägeri och säkerhetskontroller.

Den övergripande driften och hur panelen fungerar beskrivs mer detaljerat i vår Allmänna Villkor .

2. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

Vi samlar in de personuppgifter ("information") som du tillhandahåller via e -post och för att fylla i vårt rekryteringsfrågeformulär när du går med i vår panel.

Om registreringsprocessen inte har slutförts lagras dina uppgifter inte av oss, förutom begränsad information för att förhindra bedrägeri eller missbruk.

Vi samlar också in den information du frivilligt tillhandahåller när du genomför några av de enkäter som vi inbjuder dig att delta i, eller du lämnar feedback, kommentarer eller annan information på våra paneldeltagares webbplats.

När du deltar i en onlineenkät samlar vi också in passiva data för kvalitetsändamål enligt beskrivningen nedan i stycken5 och6 .

I vissa fall, om vår forskning, kan vi be dig lämna vissa känsliga personuppgifter, till exempel avslöja ditt ras- eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, fackligt medlemskap eller uppgifter om hälsa eller sexliv. Du behöver inte svara på dessa frågor och sådana frågor kommer alltid att innehålla alternativet "föredrar att inte svara". Svaren på dessa frågor förblir konfidentiella såvida du inte uttryckligen och fritt godkänner att dina svar på dessa frågor, tillsammans med din personliga information, skickas till forskningsklienter, en sådan överföring medför ett mervärde relaterat till deras forskningsanalys.

Vi samlar in viss information om din enhet och maskinvaran och programvaran som finns på din enhet genom att använda cookies (enligt definitionen nedan och enligt nedan i avsnittet5).

Vi sparar automatiskt också information om din IP -adress, landet där din enhet finns, operativsystem, skärmvisningsinställningar, webbläsartyp, användning av Flash och Java och om din enhet har en webbkamera.

3. Hur kommer vi att använda informationen om dig?

Vi kommer att använda den insamlade informationen om dig för att:

 • Uppfyll vårt kontrakt med dig;
 • Förteckna alla paneldeltagare;
 • Skicka inbjudningar till dig att delta i enkäter som är relevanta för dig beroende på den information du lämnat som svar på våra rekryteringsfrågeformulär eller som kan uppdateras i ett senare skede;
 • Skicka ett SMS till ditt mobiltelefonnummer med en verifieringskod för att verifiera din ansökan och aktivera ditt Panellist -konto. För detta kommer vi att dela ditt telefonnummer med vår pålitliga leverantör som ger oss sådana tjänster, för att kontakta dig via SMS på Ipsos vägnar (listan över betrodda leverantörer kan hittas här);
 • implementera våra program för kvalitetskontroll, bedrägeribekämpning och kontroll, säkerhetskontroller, identifiera om du är en befintlig medlem i panelen eller avgöra om ditt medlemskap är ett resultat av eventuell betalad för reklam. För detta kommer vi att dela viss information om din enhet med våra betrodda leverantörer för att utföra nödvändiga kontroller (listan över betrodda leverantörer kan hittas här);
 • Lägg till befintlig personlig information om dig till någon av dina enkätsvar, till exempel allmän geografisk plats, etnicitet, yrkeskategorier m.m. för enkätanalys av svaren och ta fram statistiska forskningsresultat;
 • Ange dig i alla prisdragningar som du är berättigad att delta i eller, om du är inbjuden att göra det, har bett om att få delta;
 • Med ditt uttryckliga samtycke, som kan sökas i en specifik enkät och begränsas till detta, för att skicka dina individuella enkätsvar tillsammans med din personliga information till klienten som beställde undersökningen. Klienten kommer endast att använda denna information för forskningsändamål som förklaras i den relevanta enkäten.
 • Om du uttryckligen har samtyckt separat och innan din information lämnats till klienten för detta kan klienten också använda denna information för att kontakta dig för att bjuda in ditt deltagande i ytterligare forskning de utför;
 • Med ditt uttryckliga förhandsgodkännande kan vi vidarebefordra dina personuppgifter och individuella enkätsvar till ett annat marknadsundersökningsinstitut som är vår affärspartner, för följande ändamål: skicka en enkätinbjudan till dig via e-post eller via telefon med länkar som leder till undersökningar eller använda din personliga information för prisdragning eller prisdragningar (om så är fallet) relaterat till deltagande i dessa marknadsundersökningsinstituts enkäter. Ändå kommer en sådan utomstående vara skyldig att följa villkoret att uppgifterna endast kan användas för statistik, forskning och/eller prisdragning/ändamål för prisorganisationer och är bundna att inte vidarebefordra eller ytterligare avslöja data som namn, postadress eller annan personlig information som kan hjälpa dig att identifiera dig.
 • Att skapa anonyma, statistiska profiler för panelmedlemskapet beroende på information från panellister;
 • Med ditt samtycke, att vidarebefordra din information till andra Ipsos -koncernföretag så att de kan bjuda in dig att delta i forskningsstudier som de utför och som kan vara relevanta för dig.
 • Skicka dig nyhetsbrev, meddelanden och annan kommunikation via e -post som anges i Allmänna Villkor. Vi använder en av våra betrodda leverantörer för detta ändamål (listan över betrodda leverantörer kan hittas här). Denna leverantör är baserad på USA för vilka det för närvarande inte finns några uppgifter om skydd för dataskydd. Därför har lämpliga skyddsåtgärder införts, inklusive standardavtalsklausuler. En kopia av tilläggsskyddet kan erhållas av kontakta oss enligt avsnittet10 ;
 • Där du samtycker till att delta i ett produkttest för att ordna med att produkten skickas till dig.
 • Om du har blivit medlem i panelen genom en utomstående leverantör kan denna leverantör informeras om att du har blivit medlem i panelen och kan ha tillgång till den information du lämnade under registreringsprocessen.
 • Beroende på den information du lämnat kanske vi vill bjuda in andra medlemmar i ditt hushåll att delta i en enkät. Om en sådan hushållsmedlem är ett barn, se även nedan i avsnittet4 .

Som en del av vår forskning om onlineannonsering och Internetanvändning kan vi också:

 • Skicka inbjudningar till dig via sms eller annan meddelandetjänst för att delta i forskning.
 • Upptäck om din dator eller mobila enhet har en webbkamera ansluten så att vi kan erbjuda dig specifika enkätsavsnitt som kräver webbkamera.
 • Skicka din information till våra underleverantörer eller anslutna företag som utför arbete för vår räkning, kontroll och ansvar, för datahost eller enligt beskrivningen i avsnittet 6. Några av dessa underleverantörer kan vara baserade utanför Storbritannien eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i länder för vilka det inte finns något beslut om tillräcklighet. vi kräver dock att dessa underleverantörer följer samma dataskyddskrav och säkerhetsarrangemang som vi själva och kommer att omfattas av lämpliga skyddsåtgärder (inklusive standardavtalsklausuler), vars beskrivning kan erhållas genom att kontakta oss enligt avsnittet10 .

Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att alla personuppgifter vi behandlar är korrekta, adekvata, relevanta och inte överdrivna, med tanke på syftet för vilket de erhölls. Vi kommer inte att behandla personuppgifter som erhållits för ett ändamål för något icke -anslutet ändamål om du inte har samtyckt till detta.

Vi kommer ALDRIG att använda din information för något annat ändamål än forskning eller som beskrivs i denna sekretesskydd och Allmänna Villkor . Annat än i förhållande till denna panel (som att delta i ytterligare enkäter) kommer vi INTE att försöka sälja något till dig eller använda din information för marknadsföringsändamål. Vi kommer heller aldrig att överföra din information till utomstående för marknadsförings- eller reklamändamål.

4. Barn

Beroende på den information du lämnat kanske vi vill bjuda in alla barn under 16 år som du angav att de är i ditt hushåll att delta i en enkät. I dessa fall kommer vi alltid att kräva samtycke från antingen en förälder eller vårdnadshavare, som är juridiskt ansvariga för barnet, innan vi bjuder in barnet att delta i forskningen.

5. Användning av cookies och liknande kod

Genom att medverka i vår panel och delta i vår forskning online godkänner du härmed vår användning av cookies och liknande tekniker (“cookies”) och insamling av information från din dator/bärbara dator eller annan datoranordning som du kan använda när du deltar i vår forskning online enligt nedan.

Vår panelwebbplats och onlineenkäter samlar in information med hjälp av cookies och funktionellt liknande teknik. Cookies är små filer som lagras på din dator. Närmare bestämt, när det gäller cookies, kan du hitta ytterligare information om vilka cookies som finns genom att besöka www.aboutcookies.org

Kolla här för att se hela Cookies Policy (inklusive lista över kakor).

6. Användning av digitalt fingeravtryck, enhetsdata och annan information på din enhet

Vi samlar också in viss information om din dator/bärbara dator, mobilenhet eller annan enhet och maskinvaran och programvaran som finns på din enhet. Detta innefattar till exempel IP-adressen för din Internetanslutning, bildskärmens inställningar, vilken typ av webbläsare som används, vilken typ av operativsystem, landet där din enhet finns, om din enhet har en webbkamera m.m. Denna information skickas till vår pålitliga leverantör som konverterar det till ett unikt serienummer (det digitala "fingeravtrycket") och avgör om det matchar tidigare fingeravtryck. Uppgifterna som samlas in i denna process och det digitala fingeravtryck som skapas är inte knutna till någon av dina personuppgifter, lagras på säkrade servrar och används endast för kvalitetskontroll och bedrägeribekämpning och för att förhindra att paneldeltagare fyller i samma enkät mer än en gång, och för inget annat ändamål.

Vi använder också ditt mobila enhets -ID för att identifiera om du är en befintlig medlem i panelen och för att avgöra om ditt medlemskap är ett resultat av eventuell betalad annonsering.

7. Hur länge kommer vi att behålla den information du tillhandahåller?

Vi kommer att behålla din profilinformation så länge du är panellist.

Om vi säger upp ditt medlemskap kommer vi att radera din personliga information inom trettio (30) dagar eller som på annat sätt anges i detta stycke. Om du säger upp ditt panelmedlemskap raderar vi din personliga information så snart som möjligt och senast sju (7) dagar efter din begäran.

De enda undantagen från dessa regler är följande:

 • Om du löste in dina poäng för en belöning, kommer vi att behålla din information som är specifikt kopplad till belöning för uppfyllelse under en period på upp till två (2) år.
 • Om du vann ett pris från några tävlingar, kommer vi att behålla din information som är kopplad till ditt deltagande i tävlingen och utlottningen under en period på upp till tre (3) år.
 • Om du har lämnat in en specifik "inte-kontakta" -förfrågan, behåller vi endast den information som krävs för att uppfylla din begäran.

Förutom din profilinformation samlar vi också in svaren du ger i en enkät. Svaren från dig pseudonymiseras av oss av säkerhetsskäl och delas endast med våra kunder i anonymiserad form, såvida du inte har gett dig uttryckligt samtycke till att du identifieras. Vi kommer också att ta bort länken mellan din profilinformation och svaren du gav inom tolv (12) månader efter forskningsprojektets slut, för att säkerställa att dessa svar inte kan spåras tillbaka till dig.

Information som delas med våra utomstående leverantörer (till exempel leverantören av digitalt fingeravtryck) pseudonymiseras för att säkerställa att denna information inte kan spåras tillbaka till ditt konto av dem eller någon annan utomstående. Även om själva enhetsinformationen kan lagras på vår sida under längre perioder, måste mottagarna av sådan information inte behålla själva informationen eller länken mellan denna information och Ipsos i mer än 180 dagar.

8. Hur ser vi till att din personliga information är säker?

Vi tar ansvar för att hålla dina personuppgifter säkra på största allvar. Som sådan tar vi alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att din information skyddas från förlust, stöld eller missbruk. Dessa försiktighetsåtgärder innefattar lämplig fysisk säkerhet för våra kontor, kontrollerad åtkomst till datasystem och användning av säkra, krypterade Internetanslutningar vid insamling av personlig information.

Som en del av vårt engagemang för säkerheten för din information har Ipsos regelbundna interna och externa granskningar av sin informationssäkerhet och är certifierad för att uppfylla kraven i International Standards for Information Security ISO 27001, Market, Opinion and Social Research ISO 20252 och kvalitetsledning ISO 9001.

9. Automatiserat individuellt beslutsfattande, inklusive profilering

När det gäller beslut som enbart bygger på automatisk behandling, inklusive att skapa en profil, har du vissa rättigheter. I vissa situationer, inom de syften som nämns ovan, behandlar vi dina personuppgifter inklusive genom automatiska bearbetningsmekanismer (inklusive genom att skapa profilen). Om vi vägrar, avbryter eller avbryter tillhandahållandet av en produkt, belöning eller tjänst till följd av ett automatiserat beslut, kommer vi att informera dig om detta, och du kommer att kunna få relevant information om den logiska mekanismen som är grunden för att fatta det beslutet. Du kommer också att ha rätt att få mänskligt ingripande från oss, att uttrycka din åsikt och att bestrida det beslutet. För att göra det, vänligen kontakta oss enligt avsnittet10 .

Specifika beslut om ditt konto som är baserade på automatiserade processer listas nedan. Om du inte håller med om något sådant beslut som kan ha fattats, kontakta vår dataskyddsavdelning enligt avsnittet10 .

 • Panelregistrering som leder till den slutliga upplösningen att registrera dig som panelmedlem.
 • Urval, att bjudas in som respondenter till den specifika forskningsenkäten enligt enkätspecifikationerna.
 • Tilldelning av incitament enligt tillämpliga incitamentsprogram.
 • Vårt panelkvalitetsprogram säkerställer panelen och provkvalitet och noggrannhet enligt vårt Allmänna Villkor .

10. Hur kan du komma åt din information och/eller korrigera den och/eller begära överföring och/eller radering och/eller klaga

Du har rätt att begära en kopia av all information vi har om dig. Du har också rätt att begära rättelse av alla personuppgifter vi har om dig. Dessutom har du rätt att all information du har lämnat till oss överföras till en annan part. Under vissa omständigheter har du också rätt att begära borttagning eller radering av de personuppgifter vi har om dig, med förbehåll för den begränsning som anges ovan i punkt 7.

Om du vill utöva någon av dina ovanstående rättigheter, har några frågor eller kräver ytterligare information om vår sekretesskydd eller vår efterlevnad av dataskyddslagar, vänligen kontakta vår dataskyddsavdelning. De kan kontaktas:

Med e -post skickat till: data.protection@ipsos-online.com med “Ipsos iSay Panel” som ämnesrad.

Eller skriv till oss på:
Ref: Ipsos iSay-panel
Dataskyddsombud
Ipsos AB
Sankt Göransgatan 66 Box 12236
Stockholm 102-206

Vänligen ange ditt medlemsnummer för panelen (om det är känt) eller den e -postadress du använde för din Ipsos iSay-registrering i ditt e -postmeddelande eller brev.

Om du har några klagomål kommer vi att uppskatta om du ger oss en möjlighet att lösa alla problem först genom att kontakta oss enligt ovan. Du har dock alltid rätt att kontakta vårt tillsynsorgan:

Informationskommissionärens kontor
Datainspektionen
Drottninggatan 29
5th Floor Box 8114 104 20 Stockholm
Tel. +46 8 657 6100
e-mail: datainspektionen@datainspektionen.se
Website: http://www.datainspektionen.se/

Andra nationella dataskyddsmyndigheter kommer också att acceptera ditt klagomål.

11. Ändringar av vår sekretesskydd

Vi håller vår sekretesskydd under regelbunden granskning och vi kommer att placera eventuella uppdateringar på denna webbsida. Vi kommer också att informera dig om eventuella ändringar via e-post eller när du loggar in efter en ändring. Vår sekretesskydd uppdaterades senast den 13/05/2022.

12. Användbara länkar

Informationskommissionärens kontor: Datainspektionen www.datainspektionen.se

Världsorganisation för marknadsundersökningar - ESOMAR: www.esomar.org