Politik for beskyttelse af personlige oplysninger

Dit privatliv er vigtigt for os

Ipsos Interactive Services SRL, almindeligvis kendt som IIS ("IIS", "vi" eller "os"), er et selskab med registreret adresse på 319 Splaiul Independentei, 1 Sema City Building, Bukarest, District 6, 060032, Rumænien, under selskabsregistreringsnummer J40/1972/2009. IIS er en del af Ipsos verdensomspændende koncern. Denne politik for beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvordan vi bruger alle personlige oplysninger, vi indsamler om dig ("Paneldeltager", "dig" eller "din"), når du bliver medlem af vores Ipsos iSay online panel ("Panel"), deltager i undersøgelser eller bruger paneldeltagernes websted eller iSay-mobilapplikation.

Emner:

1. Hvorfor indsamler vi oplysninger fra dig

Det primære formål, til at vi indsamler oplysninger fra dig, er for at gennemføre markedsundersøgelser. Når du medlem af vores panel, indgår vi en kontrakt med dig, som er underlagt denne politik for beskyttelse af personlige oplysninger såvel som vores vilkår og betingelser.

For at opfylde denne kontrakt ved at invitere dig til passende undersøgelser, er vi nødt til at indsamle og behandle de oplysninger, der anmodes om under rekrutteringen, eller som du efterfølgende kan tilføje til din profil på Medlemspanel-siden, eller som vi indsamler i overensstemmelse med denne politik for beskyttelse af personlige oplysninger og behandler ved hjælp af automatiserede midler. Disse oplysninger vil også være påkrævet for at opfylde belønninger og kontakte dig vedrørende eventuelle undersøgelser. Dette forklares også mere detaljeret i vores vilkår og betingelser.

Vi indsamler derefter også oplysninger fra dig baseret på dit samtykke, især hvor du enten responderer på enhver indbydelse til undersøgelse, vi måtte sende dig, eller som du på anden måde frivilligt giver. Dine svar på sådanne undersøgelser er efter eget valg. Der kan også være situationer, hvor vi søger dit yderligere eller sågar udtrykkelige samtykke, hvor dette er passende eller påkrævet.

Vi indsamler også personlige oplysninger fra dig baseret på dit cookies samtykke (se også nedenfor under afsnit 5 og 6) om din enhed, du kan bruge, mens du deltager i vores online forskningsaktiviteter til statistiske formål, kvalitetskontrol, validering, svigforebyggelse og svigkontrol.

Under dit panelmedlemskab indsamler vi automatisk oplysninger om din enhed til beskyttelse af vores legitime interesser eller, efterfølgende, en tredjeparts interesser (generelt en klient eller partner i IIS eller andre paneldeltagere) med henblik på at forhindre svig og sikkerhedskontrol.

Den overordnede drift og hvordan panelet fungerer er beskrevet mere detaljeret i vores vilkår og betingelser.

2. Hvilke personlige data indsamler vi om dig?

Vi indsamler de personoplysninger ("oplysninger"), du giver via e-mail og ved at udfylde vores rekrutteringsspørgeskema, når du bliver medlem af vores panel.

Hvis registreringsprocessen ikke er gennemført med succes, opbevares dine oplysninger ikke af os, bortset fra nogle begrænsede oplysninger for at forhindre svig eller misbrug.

Vi indsamler også de oplysninger, du frivilligt giver, når du gennemfører nogen af de undersøgelser, vi inviterer dig til at deltage i, eller når du giver feedback, kommenterer eller andre oplysninger på vores paneldeltageres websted.

Når du deltager i en online undersøgelse, indsamler vi også nogle passive data til kvalitetsformål som beskrevet nedenfor i afsnit 5 og 6 .

I nogle tilfælde kan vi i forbindelse med vores undersøgelser bede dig om at give visse følsomme personoplysninger, f.eks. at afsløre din race eller etniske oprindelse, politiske meninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger, fagforeningsmedlemskab eller data vedrørende sundhed eller sexliv. Du behøver ikke besvare disse spørgsmål, og sådanne spørgsmål vil altid indeholde en "foretrækker ikke at svare"-indstilling. Svar på disse spørgsmål forbliver fortrolige, medmindre du udtrykkeligt og frit accepterer, at dine svar på disse spørgsmål sammen med dine personlige oplysninger videregives til forskningsklienter, og sådan overførsel medfører merværdi i forbindelse med deres forskningsanalyse.

Vi indsamler visse oplysninger om din enhed og den hardware og software, der findes på din enhed, ved hjælp af cookies (som defineret nedenfor og som beskrevet nedenfor i afsnit 5).

Vi registrerer også automatisk oplysninger om din IP-adresse, det land din enhed befinder sig i, operativsystem, skærmvisningsindstillinger, browsertype, brug af Flash og Java, og om din enhed har et webcam.

3. Hvordan vil vi bruge oplysningerne om dig?

Vi vil bruge de indsamlede oplysninger om dig til at:

 • Opfylde vores kontrakt med dig;
 • Gemme en oversigt over alle paneldeltagere;
 • Sende dig indbydelse til at deltage i undersøgelser, der er relevante for dig baseret på de oplysninger, du har givet som svar på vores rekrutteringsspørgeskemaer eller som kan blive opdateret på et senere tidspunkt;
 • Sende en SMS-besked til dit mobiltelefonnummer med en bekræftelseskode for at bekræfte din ansøgning og aktivere din panelmedlem-konto. Til dette deler vi dit telefonnummer med vores betroede leverandør, der yder os sådanne tjenester, for at kontakte dig via SMS-besked på vegne af IIS (listen over betroede udbydere kan findes her);
 • Implementere vores kvalitetskontrol, programmer til forebyggelse af svig og kontrol, sikkerhedskontrol, identificere, om du er et eksisterende medlem af panelet, eller afgøre, om dit medlemskab er et resultat af en betalt reklame. Til dette vil vi dele visse oplysninger om din enhed med vores betroede leverandører for at udføre de nødvendige kontroller (listen over betroede udbydere kan findes her);
 • Tilføje eksisterende personlige oplysninger om dig til alle dine undersøgelsessvar, f.eks. generel geografisk placering, etnicitet, erhvervskategorier osv. til undersøgelsesanalyse af svarene og frembringelse af statistiske forskningsresultater;
 • Tilmelde dig i de lodtrækninger, som du er berettiget til at deltage i, eller hvis du blev invitereret, som du har bedt om at blive tilmeldt;
 • Med dit udtrykkelige samtykke, som kan søges i en specifik undersøgelse og begrænset hertil, videregive dine individuelle undersøgelsessvar sammen med dine personlige oplysninger til den klient, der har bestilt undersøgelsen. Klienten vil kun bruge disse oplysninger til forskningsformål som forklaret i den relevante undersøgelse.
 • Hvis du udtrykkeligt har givet særskilt samtykke, og inden dine oplysninger gives til klienten til dette, kan klienten også bruge disse oplysninger til at kontakte dig for at invitere dig til at deltage i yderligere forskning, de foretager;
 • Med dit udtrykkelige forudgående samtykke kan vi videresende dine personlige oplysninger og individuelle undersøgelsessvar til et andet markedsundersøgelsesinstitut, som er vores forretningspartner, til følgende formål: at sende dig indbydelse til undersøgelse via e-mail eller telefonisk med links, der fører til undersøgelser eller brug af dine personlige oplysninger til præmie-/gavelevering eller lodtrækninger (hvis det er tilfældet) i forbindelse med deltagelse i disse markedsundersøgelsesinstitutters undersøgelser. Ikke desto mindre vil en sådan tredjepart være forpligtet til at overholde betingelsen om, at dataene kun kan bruges til statistiske-, forsknings- og/eller præmie-/gaveleveringer/lodtrækningsorganisationsformål og bundet til ikke at videresende eller yderligere videregive data som navn, postadresse eller andre personlige oplysninger, der kan tjene til at identificere dig.
 • Oprette anonyme, statistiske profiler af panelmedlemskabet baseret på oplysninger fra paneldeltagere;
 • Med dit samtykke til at videregive dine oplysninger til andre Ipsos-koncernvirksomheder, så de kan invitere dig til at deltage i de undersøgelser, de udfører, og som kan være relevante for dig.
 • Sende dig nyhedsbreve, meddelelser og anden kommunikation via e-mail som beskrevet i vilkår og betingelser. Vi bruger en af vores betroede udbydere til dette formål (listen over betroede udbydere kan findes her). Denne udbyder er baseret på USA, for hvilket der i øjeblikket ikke findes en afgørelse om tilstrækkelig databeskyttelse. Derfor er der indført passende beskyttelsesforanstaltninger, herunder standardkontraktbestemmelser. En kopi af den ekstra sikkerhed kan fås ved at kontakte os som beskrevet i afsnit 10;
 • Hvor du accepterer at deltage i en produkttest, at sørge for, at et sådant produkt sendes til dig.
 • Hvis du er blevet medlem af panelet via en tredjepartsleverandør, kan denne leverandør blive informeret om, at du er blevet medlem af panelet og får muligvis adgang til de oplysninger, du har givet under registreringsprocessen.
 • Baseret på de oplysninger, du har givet, inviterer vi muligvis andre medlemmer af din husholdning til at deltage i en undersøgelse. Hvis et sådant husholdningsmedlem er et barn, så se venligst også nedenfor i afsnit 4 .

Som en del af vores undersøgelser af onlineannoncering og om internetbrug kan vi også:

 • Sende dig indbydelser via sms eller anden beskedtjeneste til at deltage i undersøgelse.
 • Finde ud af, om din computer eller mobilenhed har et webcam tilsluttet, så vi kan tilbyde dig specifikke undersøgelsessektioner, der kræver brug af webcam.
 • Sende dine oplysninger til vores underleverandører eller tilknyttede virksomheder, der udfører arbejde på vores vegne, kontrol og ansvar, for datahosting eller som beskrevet i afsnit 6. Nogle af disse underleverandører er muligvis baseret uden for Rumænien eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde i lande, for hvilke der ikke findes en afgørelse om tilstrækkelighed. Vi kræver imidlertid, at disse underleverandører overholder de samme krav til databeskyttelse og sikkerhed som os og de er underlagt passende sikkerhedsforanstaltninger (herunder standardkontraktbestemmelser). Beskrivelse kan opnås ved at kontakte os som beskrevet i afsnit 10 .

Vi vil tage alle rimelige skridt for at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte, tilstrækkelige, relevante og ikke overdrevne i betragtning af det formål, de blev indhentet til. Vi behandler ikke personoplysninger, der er indhentet til ét formål til et ikke-forbundet formål, medmindre du har givet samtykke til dette.

Vi vil ALDRIG bruge dine oplysninger til andre formål end forskning eller som beskrevet i denne politik for beskyttelse af personlige oplysninger og vilkår og betingelser. Bortset fra i forhold til dette panel (f.eks. ved at deltage i yderligere undersøgelser), vil vi IKKE forsøge at sælge dig noget eller bruge dine oplysninger til marketingformål. Vi vil heller aldrig videregive dine oplysninger til tredjeparter til marketing- eller reklameformål.

4. Børn

Baseret på de oplysninger, du har givet, inviterer vi muligvis børn under 16 år, som du angav, bor i din husholdning til at deltage i en undersøgelse. I disse tilfælde vil vi altid kræve forudgående samtykke fra enten en forælder eller værge, der er juridisk ansvarlig for barnet, inden vi inviterer barnet til at deltage i undersøgelsen.

5. Brug af cookies og lignende kode

Ved at blive medlem af vores panel og deltage i vores online undersøgelser accepterer du vores brug af cookies og lignende teknologier ("cookies") og indsamling af oplysninger fra din pc/bærbare computer eller anden computerenhed, du kan bruge, mens du deltager i vores online undersøgelsesaktiviteter som beskrevet nedenfor.

Vores panelwebsted og onlineundersøgelser indsamler oplysninger ved hjælp af cookies og funktionelt lignende teknologier. Cookies er små filer gemt på din computer. Specifikt, hvad angår cookies, kan du finde yderligere oplysninger om, hvad cookies er ved at besøge www.aboutcookies.org

Se her for hele Cookies-politikken (inklusive liste over cookies).

6. Brug af digitalt fingeraftryk, enhedsdata og andre oplysninger på din enhed

Vi indsamler også visse oplysninger om din pc/bærbare computer, mobilenhed eller anden enhed og hardware og software på din enhed. Dette inkluderer f.eks. din internetforbindelses IP adresse, skærmens indstillinger, den anvendte browsertype, typen af operativsystem, landet, hvor din enhed befinder sig, om din enhed har et webcam osv. Disse oplysninger sendes til vores betroede udbyder, der konverterer det til et unikt serienummer (det digitale "fingeraftryk") og afgør, om det matcher tidligere fingeraftryk. De data, der indsamles i denne proces og det digitale fingeraftryk, der oprettes, er ikke knyttet til nogen af dine personlige oplysninger, gemmes på sikrede servere og bruges udelukkende til kvalitetskontrol og svigforebyggelse og til at forhindre paneldeltagere i at besvare den samme undersøgelse mere end én gang, og til intet andet formål.

Vi bruger også dit mobilenheds-id til at identificere, om du er et eksisterende panelmedlem og til at afgøre, om dit medlemskab er et resultat af en betalt annoncering.

7. Hvor længe vil vi beholde de oplysninger, du giver?

Vi beholder de profiloplysninger, du har angivet, så længe du forbliver paneldeltager.

Hvis vi opsiger dit medlemskab, sletter vi dine personlige oplysninger inden for tredive (30) dage eller som på anden måde beskrevet i dette afsnit. Hvis du opsiger dit panelmedlemskab, sletter vi dine personlige oplysninger hurtigst muligt og senest syv (7) dage efter din anmodning.

De eneste undtagelser fra disse regler er som følger:

 • Hvis du indløste dine point for en belønning, beholder vi de oplysninger, der specifikt er knyttet til opfyldelse af belønning i en periode på op til to (2) år.
 • Hvis du vandt en præmie i en konkurrence, beholder vi dine oplysninger forbundet med din deltagelse i konkurrencen og præmieopfyldelse i en periode på op til tre (3) år.
 • Hvis du har indsendt en specifik "kontakt ikke"-anmodning, beholder vi kun de oplysninger, der er nødvendige for at imødekomme din anmodning.

Bortset fra dine profiloplysninger samler vi også de svar, du giver i enhver undersøgelse. Svarene fra dig pseudonymiseres af os af sikkerhedsmæssige årsager og deles kun med vores klienter i en anonymiseret form, medmindre du har givet udtrykkeligt samtykke til, at du bliver identificeret. Vi vil også fjerne forbindelsen mellem dine profiloplysninger og de svar, du har givet inden for tolv (12) måneder efter forskningsprojektets afslutning, for at sikre, at disse svar ikke kan spores tilbage til dig.

Oplysninger, der deles med vores tredjepartsleverandører (f.eks. leverandøren af digitale fingeraftryk) pseudonymiseres for at sikre, at disse oplysninger ikke kan spores tilbage til din konto af dem eller andre tredjeparter. Selvom selve enhedsoplysningerne muligvis gemmes på vores side i længere perioder, er modtagerne af sådanne oplysninger forpligtet til ikke at beholde selve dataene eller forbindelsen mellem disse oplysninger og IIS i mere end 180 dage.

8. Hvordan sikrer vi, at dine personlige oplysninger er sikre?

Vi tager vores ansvar for at sikre dine personlige oplysninger meget alvorligt. Som sådan tager vi alle rimelige forholdsregler for at sikre, at dine oplysninger er beskyttet mod tab, tyveri eller misbrug. Disse forholdsregler omfatter passende fysisk sikkerhed på vores kontorer, kontrolleret adgang til computersystemer og brug af sikre, krypterede internetforbindelser, når der indsamles personlige oplysninger.

Som en del af vores forpligtelse til at sikre dine oplysninger afholder IIS regelmæssige interne og eksterne revisioner af sin informationssikkerhed og er certificeret til at overholde kravene i de internationale standarder for informationssikkerhed ISO 27001, marked, udtalelse og social forskning ISO 20252 og kvalitetsstyring ISO 9001.

9. Automatiseret individuel beslutningstagning, herunder profilering

Med hensyn til eventuelle beslutninger, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder oprettelse af en profil, har du visse rettigheder. I visse situationer behandler vi inden for ovennævnte formål dine personoplysninger, herunder gennem automatiske behandlingsmekanismer (herunder ved at oprette profilen). Hvis vi nægter, suspenderer eller afbryder levering af et produkt, belønning eller tjeneste som følge af en automatisk beslutning, informerer vi dig om dette, og du vil kunne få relevante oplysninger om den logiske mekanisme, der er grundlaget for den beslutning der blev truffet. Du har også ret til at få menneskelig indgriben fra os, til at udtrykke dit synspunkt og til at udfordre denne beslutning. For at gøre dette, bedes du kontakte os som beskrevet i afsnit 10 .

Specifikke beslutninger om din konto, der er baseret på automatiserede processer, er angivet nedenfor. Hvis du er uenig i en sådan truffet beslutning, bedes du kontakte vores databeskyttelsesafdeling som beskrevet i afsnit 10 .

 • Panelregistrering fører til den endelige beslutning om at registrere dig som panelmedlem.
 • Prøveudvalgte, der inviteres som respondenter til den specifikke forskningsundersøgelse i henhold til specifikationerne for stikprøveudtagning.
 • Fordeling af belønninger er i henhold til det gældende belønningsprogram.
 • Vores panelkvalitetsprogram sikrer panel- og prøvekvaliteten og nøjagtigheden som angivet i vores vilkår og betingelser .

10. Hvordan kan du få adgang til dine oplysninger og/eller rette dem og/eller anmode om overførsel og/eller sletning og/eller klage

Du har ret til at anmode om en kopi af alle de oplysninger, vi har om dig. Du har også ret til at anmode om berigtigelse af de personoplysninger, vi har om dig. Desuden har du ret til, at alle de oplysninger, du har givet os, overføres til en anden part. Under visse omstændigheder har du også ret til at anmode om sletning eller udviskning af de personlige oplysninger, vi har om dig, med forbehold af den begrænsning, der er angivet ovenfor i afsnit 7.

Hvis du ønsker at udøve nogen af dine ovennævnte rettigheder, har spørgsmål eller har brug for yderligere oplysninger om vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger eller vores overholdelse af databeskyttelseslove, bedes du kontakte vores databeskyttelsesafdeling. De kan kontaktes:

Ved e-mail sendt til: data.protection@ipsos-online.com med “Ipsos iSay Panel” som emnelinje.

Eller ved at skrive til os på:
Ref: Ipsos iSay-panel
Databeskyttelsesansvarlige
Ipsos Interactive Services SRL
319 Splaiul Independentei, 1 Sema City Building,
Bukarest, District 6, 060032 Rumænien

Angiv venligst dit panel-medlemsnummer (hvis det er kendt) eller den e-mailadresse, du brugte til din Ipsos iSay-registrering i din e-mail eller dit brev.

Hvis du har klager, vil vi sætte pris på, hvis du giver os en mulighed for at løse ethvert problem først ved at kontakte os som beskrevet ovenfor. Du har dog altid ret til at kontakte vores tilsynsorgan: Den nationale myndighed for tilsyn med beskyttelse af personlige oplysninger (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal - A.N.S.P.D.C.P.) på:

B-dul Magheru 28-30 Sector 1, BUCUREŞTI
Tel. +40 21 252 5599
e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Website: https://www.dataprotection.ro.

Andre nationale databeskyttelsesmyndigheder vil sandsynligvis også modtage din klage.

11. Ændringer i vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger

Vi gennemgår regelmæssigt vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger, og vi placerer eventuelle opdateringer på denne webside. Vi vil også informere dig om eventuelle ændringer via e-mail eller når du logger på efter enhver ændring. Vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger blev senest opdateret den 29/01/2024.

12. Nyttige links

Den nationale myndighed for tilsyn med beskyttelse af personlige oplysninger (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal): www.dataprotection.ro

Verdensorganisation for markedsundersøgelser - ESOMAR: www.esomar.org