Polityka dotycząca plików cookies

Korzystanie z plików cookies

Dołączając do naszego Panelu oraz biorąc udział w naszych badaniach online, Członek wyraża zgodę na użycie plików cookies i podobnych technologii („Cookies”) oraz gromadzenie informacji z jego komputera PC/laptopa lub innych urządzeń, z których może korzystać do brania udziału w naszych badaniach online, jak przedstawiono poniżej.

Pliki cookies to małe pliki składające się z liter i cyfr, które przechowujemy w przeglądarce Członka lub na twardym dysku jego urządzenia końcowego (urządzenia takiego jak komputer lub telefon). Z wyjątkiem operacyjnych lub ściśle niezbędnych plików cookies, dzieje się tak tylko wtedy, gdy Członek wyraża zgodę i akceptuje pliki cookies. Dodatkowe informacje na temat rodzajów plików cookies można znaleźć na stronie: www.aboutcookies.org.

W przypadku świadczonych przez nas usług, używamy operacyjnych lub ściśle niezbędnych plików cookies: są to pliki cookies, które są niezbędne do świadczenia naszych usług online (np. strony internetowej, ankiet online) odwiedzającym i członkom naszego panelu. Więcej informacji na temat poszczególnych plików cookies, których używamy oraz konkretnych celów, dla których je wykorzystujemy, można znaleźć w poniższych tabelach:

Odwiedzający stronę internetową Ipsos iSay

Operacyjne lub ściśle niezbędne pliki cookies

Nazwa pliku cookie Do czego służy plik cookie? Typ Czy można ponownie ustawić? Dostawca/Odbiorca (Strona/domena/host)
cookie-agreed-version Przechwytuje wersję polityki dotyczącej plików cookies zaakceptowaną przez odwiedzających 1-sza strona Nie Ipsosisay.com
cookie-agreed-categories Przechwytuje kategorie plików cookies zaakceptowane przez odwiedzających 1-sza strona Nie Ipsosisay.com
jsessionID Używany do zarządzania sesjami 1-sza strona Nie Ipsosisay.com Ipsosinteractive services.com

Członkowie Ipsos iSay

Operacyjne lub ściśle niezbędne pliki cookies

Nazwa pliku cookie Do czego służy plik cookie? Typ Czy można ponownie ustawić? Dostawca/Odbiorca (Strona/domena/host)
Drupal.visitor.talk_auth Służy do utrzymywania otwartej sesji użytkownika. 1-sza strona Nie Ipsosisay.com
SSESS (po którym następuje numer losowo przydzielany przez system, z jednej sesji do drugiej) Używany przez system do łączenia użytkownika z sesją, dzięki czemu informacje o jego wizycie mogą być przechowywane na serwerze podczas przechodzenia z jednej strony na drugą. Pomaga również uniknąć przechwytywania sesji 1-sza strona Nie Ipsosisay.com
OTXUserTracking Plik cookie instalowany dla naszych projektów aplikacji mobilnej dla podstawowej deduplikacji i w zakresie śledzących uczestników do celów deduplikacji 1-sza strona Nie Ipsosinteractive.com
DG Używany jako niezbędna kontrola jakości do przechowywania unikalnego urządzenia i zaszyfrowanych kodów uczestnika. W ramach naszego systemu odcisków palców urządzeń, używamy tego i wyniku urządzenia, aby upewnić się, że nie pozwalamy tej samej osobie na udział w ankiecie więcej niż jeden raz i aby zapewnić dodatkową kontrolę systemu w celu uniknięcia jego awarii 1-sza strona Nie Ipsosinteractive.com
Consent Informuje, czy uczestnik zaakceptował zgodę na dostęp do ankiet i jej wersję, w celu przyspieszenia uzyskania dostępu do ankiet 1-sza strona Nie Ipsosinteractive.com
PJfNXlqz Służy do jednoznacznej identyfikacji sesji, gdy użytkownik po raz pierwszy uzyskał dostęp do strony, a następnie odwołuje się do tego pliku cookie w kolejnych żądaniach w celu utrwalenia połączenia z odpowiednim serwerem. Jest obecny przez cały czas w projektach prowadzonych w Wielkiej Brytanii 1-sza strona Nie Ipsosinteractive.com
BIGipServerPOOL-134.213.64.111-443 Służy do jednoznacznej identyfikacji sesji, gdy użytkownik po raz pierwszy uzyskał dostęp do strony, a następnie odwołuje się do tego pliku cookie w kolejnych żądaniach w celu utrwalenia połączenia z odpowiednim serwerem 1-sza strona Nie Ipsosinteractive.com
SessionsStateID Przechowuje informacje wprowadzone przez użytkownika i śledzi aktywność użytkownika na stronie internetowej. Ponieważ plik cookie sesyjny jest tymczasowy, nie gromadzi informacji z komputera użytkownika ani jego tożsamości. Informacje, które przechowuje plik, mają postać identyfikacji sesji, która w żadnym wypadku nie odnosi się osobiście do użytkownika. 1-sza strona Nie Ipsosinteractive.com
GCLB Służy do jednoznacznej identyfikacji sesji, gdy użytkownik po raz pierwszy uzyskał dostęp do strony, a następnie odwołuje się do tego pliku cookie w kolejnych żądaniach w celu utrwalenia połączenia z odpowiednim serwerem. 1-sza strona Nie Ipsosinteractive.com