Giới thiệu về Ipsos iSay

Về Ipsos iSay

Chúng tôi là một cộng đồng phần thưởng trực tuyến với hàng triệu thành viên tôn vinh sức mạnh của tiếng nói!

 • Ipsos iSay là gì

  Ipsos iSay là một cộng đồng phần thưởng tạo ra để đảm bảo ý kiến giá trị của bạn tạo ra sự khác biệt cho xã hội, chính phủ và thương hiệu. Có hàng triệu thành viên Ipsos iSay trên hơn 50 thị trường trên toàn cầu. Ipsos iSay là một phần của Ipsos, một trong những công ty nghiên cứu thị trường lớn nhất thế giới.

 • Bạn có thể làm gì với tư cách là thành viên của Ipsos iSay

  Nói một cách đơn giản, bạn có thể khiến tiếng nói của mình được lắng nghe và ý kiến của bạn có ý nghĩa. Là thành viên của Ipsos iSay, bạn sẽ có thể tham gia khảo sát về nhiều chủ đề khác nhau cho nhiều khách hàng khác nhau. Thử sản phẩm mới. Tham gia vào các diễn đàn hoặc cộng đồng thảo luận trực tuyến. Làm nghiên cứu trong khi mua sắm.
  Bạn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các quyết định của chính phủ, xã hội và thương hiệu. Đối với mỗi nghiên cứu bạn tham gia, bạn sẽ kiếm được điểm và có thể đổi lấy phần thưởng mà bạn chọn.

Về vấn đề quyền riêng tư

Là thành viên của Ipsos iSay, bạn đang chia sẻ ý kiến của mình. Chúng tôi rất coi trọng điều đó. Bất kể ý kiến đó là gì, chúng tôi luôn tuân thủ các chính sách bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư nghiêm ngặt nhất để dữ liệu của bạn được bảo mật và an toàn.

 • Chất lượng cao

  Chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về quyền riêng tư và tuân thủ các nguyên tắc nghiên cứu thị trường mới nhất.

 • Ngừng tham gia bất kì lúc nào

  Sự tham gia của bạn là tự nguyện và bạn có thể yêu cầu xóa thông tin của mình bất cứ lúc nào.

 • Mục đích thống kê

  Thông tin được phân tích và sử dụng để đưa ra kết luận về một số lượng lớn hơn dựa trên mẫu nhỏ, không phải dựa vào các cá nhân cụ thể.

Về những câu hỏi của bạn

Bạn luôn có thể liên lạc với bộ phận hỗ trợ hoặc xem qua FAQs của chúng tôi để biết thêm thông tin

Ipsos iSay đã sẵn sàng để bạn tạo ảnh hưởng

Bạn đã sẵn sàng để tạo nên sự khác biệt? Chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến của bạn.