Chính sách về quyền riêng tư

Quyền riêng tư của bạn quan trọng với chúng tôi

Công ty trách nhiệm hữu hạn Ipsos (“Công ty”) được thành lập và có trụ sở tại Việt Nam. Địa chỉ văn phòng đăng ký của Công ty: Tầng 9A, Tòa nhà Ngân hàng Nam Á, 201-203 Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (Số đăng ký: 0310765030).

Công ty trách nhiệm hữu hạn Ipsos là một thành viên trong các công ty thuộc Tập đoàn Ipsos toàn cầu. Chính sách về quyền riêng tư giải thích cách chúng tôi sử dụng mọi thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn (“Thành viên”, “bạn” hoặc “của bạn”) khi bạn tham gia cộng đồng trực tuyến iSay của Ipsos (“Cộng đồng khảo sát”), thực hiện các khảo sát hoặc sử dụng trang web của chúng tôi.

Chủ đề:

1. Vì sao chúng tôi thu thập thông tin của bạn

Mục đích chính cũng là lý do chúng tôi thu thập thông tin của bạn là để tiến hành nghiên cứu thị trường. Khi bạn tham gia Cộng đồng của chúng tôi, chúng tôi sẽ ký hợp đồng với bạn tuân theo Chính sách về quyền riêng tư cũng như Điều khoản và điều kiện của chúng tôi.

Để hoàn tất hợp đồng này bằng cách mời bạn tham gia các khảo sát thích hợp, chúng tôi cần thu thập và xử lý thông tin yêu cầu trong quá trình tuyển ứng viên hoặc thông tin mà sau đó, bạn có thể thêm vào hồ sơ của mình trên trang Bảng điều khiển dành cho thành viên, hoặc thông tin mà chúng tôi thu thập theo Chính sách về quyền riêng tư này và xử lý thông tin bằng các phương tiện tự động. Chúng tôi cũng sẽ cần thu thập thông tin này để gửi phần thưởng cho bạn và cũng để liên hệ với bạn trong trường hợp muốn mời bạn tham gia bất kỳ khảo sát nào khác. Điều này được giải thích chi tiết hơn trong Điều khoản và điều kiện của chúng tôi.

Sau đó, chúng tôi cũng sẽ thu thập thông tin của bạn khi bạn đã đồng ý, đặc biệt là khi bạn trả lời bất kỳ thư mời tham gia khảo sát nào mà chúng tôi có thể gửi đến bạn, hoặc thu thập thông tin mà bạn tự nguyện cung cấp. Bạn có thể tùy ý trả lời các khảo sát đó. Không chỉ vậy, có thể xảy ra những tình huống mà chúng tôi muốn nhận được nhiều sự đồng ý hơn từ bạn hay thậm chí là được bạn cho phép rõ ràng nếu việc thu thập thông tin là thích hợp hoặc bắt buộc.

Chúng tôi cũng thu thập thông tin cá nhân từ bạn dựa trên sự đồng ý của bạn với chính sách Cookie (xem thêm bên dưới tại đoạn 5 và 6) về thiết bị của bạn mà bạn có thể sử dụng khi tham gia vào các hoạt động nghiên cứu trực tuyến của chúng tôi cho mục đích thống kê, kiểm soát chất lượng, xác thực, ,ngăn chặn gian lận và kiểm soát gian lận trong thời gian bạn tham gia Cộng đồng khảo sát, chúng tôi tự động thu thập thông tin về thiết bị của bạn để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc sau đó là lợi ích của bên thứ ba (thường là khách hàng hoặc đối tác của Ipsos hoặc thành viên khác) nhằm mục đích ngăn chặn hành vi lừa đảo và kiểm tra bảo mật.

Toàn bộ hoạt động nói chung và cách thức hoạt động của Cộng đồng khảo sát được trình bày chi tiết hơn trong Điều khoản và điều kiện của chúng tôi.

2. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân gì về bạn?

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân (“thông tin”) mà bạn cung cấp qua email và bằng cách điền vào bảng câu hỏi tuyển ứng viên khi bạn tham gia Cộng đồng của chúng tôi.

Trong trường hợp bạn chưa hoàn tất thành công quá trình đăng ký, chúng tôi sẽ không lưu giữ thông tin của bạn, trừ một số thông tin nhất định để ngăn chặn hành vi gian lận hoặc việc sử dụng sai mục đích.

Chúng tôi cũng thu thập thông tin mà bạn tự nguyện cung cấp khi hoàn thành bất kỳ cuộc khảo sát nào mà chúng tôi mời bạn tham gia hoặc bạn cung cấp phản hồi, nhận xét hoặc thông tin khác trên trang web Cộng đồng của chúng tôi.

Khi bạn tham gia vào một cuộc khảo sát trực tuyến, chúng tôi cũng thu thập một số dữ liệu thụ động cho mục đích chất lượng như được mô tả dưới đây tại đoạn 5 và 6.

Trong một số trường hợp liên quan đến nghiên cứu của chúng tôi, chúng tôi có thể đề nghị bạn cung cấp một số dữ liệu cá nhân nhạy cảm, chẳng hạn như tiết lộ nguồn gốc dân tộc hoặc chủng tộc, quan điểm chính trị, tín ngưỡng tôn giáo hoặc triết học, tư cách thành viên công đoàn thương mại hay dữ liệu về đời sống tình dục hoặc sức khỏe. Bạn không phải trả lời các câu hỏi này và các câu hỏi đó sẽ luôn có lựa chọn “không muốn trả lời”. Câu trả lời cho các câu hỏi này sẽ vẫn được giữ bí mật trừ trường hợp bạn đồng ý một cách tự nguyện và rõ ràng rằng chúng tôi được phép chuyển các câu trả lời này cùng với thông tin cá nhân của bạn cho khách hàng nghiên cứu để họ phân tích nghiên cứu chuyên sâu hơn.

Chúng tôi thu thập một số thông tin về thiết bị của bạn, cũng như phần cứng và phần mềm có trên thiết bị của bạn, bằng cách sử dụng Cookie (như định nghĩa bên dưới và như trình bày tại đoạn 5 bên dưới).

Chúng tôi cũng tự động thu thập thông tin về địa chỉ IP, quốc gia đặt thiết bị của bạn, hệ điều hành, tùy chọn cài đặt hiển thị màn hình, loại trình duyệt, việc sử dụng Flash và Java, đồng thời kiểm tra xem thiết bị của bạn có webcam hay không.

3. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin mà bạn cung cấp như thế nào?

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin thu thập được về bạn để:

 • Hoàn tất hợp đồng giữa chúng tôi và bạn;
 • Lưu giữ hồ sơ của tất cả thành viên;
 • Gửi thư mời bạn tham gia khảo sát phù hợp dựa trên thông tin mà bạn cung cấp khi trả lời bảng câu hỏi tuyển ứng viên của chúng tôi hoặc có thể là dựa trên thông tin mà bạn cập nhật sau đó;
 • Gửi cho bạn một tin nhắn SMS đến số điện thoại di động của bạn có chứa mã xác minh, để xác minh ứng dụng của bạn, hãy kích hoạt tài khoản thành viên và xác minh việc đổi phần thưởng của bạn. Vì điều này, chúng tôi sẽ chia sẻ số điện thoại của bạn với nhà cung cấp đáng tin cậy của chúng tôi đã cung cấp cho chúng tôi các dịch vụ như vậy, để liên hệ với bạn qua tin nhắn SMS thay mặt cho Ipsos (có thể tìm thấy danh sách các nhà cung cấp đáng tin cậy tại đây );
 • Triển khai các chương trình của chúng tôi về kiểm soát chất lượng, ngăn chặn và kiểm soát hành vi gian lận, kiểm tra bảo mật, xác định xem bạn hiện có phải là thành viên của cộng đồng chúng tôi hay không hoặc xác định xem tư cách thành viên của bạn có phải là kết quả của bất kỳ hoạt động quảng cáo nào được trả tiền không. Chúng tôi sẽ chia sẻ một số thông tin về thiết bị của bạn với các nhà cung cấp đáng tin cậy của chúng tôi để tiến hành những kiểm tra cần thiết (bạn có thể tìm thấy danh sách các nhà cung cấp đáng tin cậy ở đây);
 • Đính kèm thông tin cá nhân hiện có về bạn vào các câu trả lời cho khảo sát bất kỳ mà bạn tham gia, chẳng hạn như vị trí địa lý chung, sắc tộc, danh mục nghề nghiệp, v.v. nhằm mục đích phân tích câu trả lời và tạo kết quả nghiên cứu thống kê;
 • Cho phép bạn tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng mà bạn đủ điều kiện tham gia, được mời tham gia hoặc đã đề nghị tham gia;
 • Chuyển từng câu trả lời khảo sát kèm theo thông tin cá nhân của bạn cho khách hàng đã ủy thác chúng tôi thực hiện khảo sát khi có được sự đồng ý rõ ràng từ bạn (chúng tôi có thể yêu cầu bạn đồng ý trong một khảo sát cụ thể và chỉ giới hạn ở khảo sát đó). Khách hàng sẽ chỉ sử dụng thông tin này cho mục đích nghiên cứu như đã giải thích trong khảo sát tương ứng.
 • Nếu bạn đã đồng ý rõ ràng trong từng khảo sát riêng biệt và trước khi chúng tôi cung cấp thông tin của bạn cho khách hàng, khách hàng đó cũng có thể sử dụng thông tin này để liên hệ và mời bạn tham gia thêm khảo sát mà họ tiến hành;
 • Khi nhận được sự đồng ý trước và rõ ràng của bạn, chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân và từng câu trả lời khảo sát của bạn cho việc nghiên cứu thị trường khác là đối tác kinh doanh của chúng tôi, nhằm mục đích sau: gửi thư mời tham gia khảo sát cho bạn qua email hoặc điện thoại kèm theo liên kết khảo sát hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn để giao phần thưởng/quà tặng hay cho phép bạn tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng (nếu có) liên quan đến việc tham gia khảo sát của các viện nghiên cứu thị trường này. Tuy nhiên, bên thứ ba đó bắt buộc phải tuân thủ điều kiện rằng họ chỉ có thể sử dụng dữ liệu cho mục đích nghiên cứu thống kê và/hoặc giao phần thưởng/quà tặng hay tổ chức chương trình rút thăm trúng thưởng. Họ không được phép chuyển hoặc tiết lộ thêm dữ liệu như tên, địa chỉ bưu chính hoặc thông tin cá nhân khác có thể xác định danh tính của bạn.
 • Để tạo hồ sơ thống kê ẩn danh của thành viên chúng tôi dựa trên thông tin mà thành viên cung cấp;
 • Nếu được bạn đồng ý, chúng tôi sẽ chuyển thông tin của bạn cho các công ty khác thuộc Tập đoàn Ipsos để họ có thể mời bạn tham gia các khảo sát nghiên cứu phù hợp mà họ đang tiến hành.
 • Gửi bản tin, thông báo và thông tin khác cho bạn qua email như quy định trong Điều khoản và điều kiện. Chúng tôi đang sử dụng một trong các nhà cung cấp đáng tin cậy cho mục đích này (bạn có thể xem danh sách các nhà cung cấp đáng tin cậy ở đây). Nhà cung cấp này đặt tại Hoa Kỳ, do đó không thuộc các quốc gia tương ứng về bảo vệ dữ liệu. Do đó, chúng tôi đã đưa ra biện pháp bảo vệ thích hợp, bao gồm cả các Điều khoản Hợp đồng Tiêu chuẩn. Bạn có thể nhận được bản sao của biện pháp bảo vệ bổ sung bằng cách liên hệ với chúng tôi theo quy định tại Đoạn 10
 • Hỏi xem bạn có đồng ý tham gia dùng thử sản phẩm hay không để thu xếp gửi sản phẩm đó đến bạn.
 • Trong trường hợp bạn trở thành thành viên cộng đồng thông qua nhà cung cấp bên thứ ba, nhà cung cấp này có thể nhận được thông báo rằng bạn đã trở thành thành viên . Ngoài ra, họ có thể có quyền xem thông tin mà bạn đã cung cấp trong quá trình đăng ký.
 • Dựa trên thông tin mà bạn cung cấp, chúng tôi có thể muốn mời các thành viên khác trong gia đình bạn tham gia khảo sát. Trong trường hợp thành viên gia đình bạn là trẻ em, vui lòng xem nội dung trong đoạn 4 bên dưới.

Trong quá trình tiến hành nghiên cứu quảng cáo trực tuyến và khảo sát việc sử dụng Internet, chúng tôi cũng có thể:

 • Gửi thư mời bạn tham gia nghiên cứu bằng tin nhắn văn bản hoặc dịch vụ nhắn tin khác.
 • Phát hiện xem máy tính hoặc thiết bị di động của bạn có gắn webcam hay không để chúng tôi có thể mời bạn tham gia các phần khảo sát cụ thể có yêu cầu sử dụng webcam.
 • Chúng tôi cũng có thể gửi thông tin của bạn cho các nhà thầu phụ hoặc công ty liên kết thay mặt chúng tôi thực hiện một phần công việc, có quyền kiểm soát và chịu trách nhiệm đối với việc lưu trữ dữ liệu hoặc như trình bày trong đoạn 6. Một số nhà thầu phụ trong số này có thể đặt trụ sở bên ngoài Việt Nam không có quyền quyết định thỏa đáng. Tuy nhiên, chúng tôi yêu cầu họ phải tuân thủ các yêu cầu về bảo mật dữ liệu và thỏa thuận về an ninh như chúng tôi. Đồng thời, họ cũng phải áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp (bao gồm cả những điều khoản trong hợp đồng tiêu chuẩn), nội dung mô tả thông tin mà họ có thể thu thập khi liên hệ với chúng tôi như quy định trong đoạn 10.

Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo rằng mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý đều chính xác, đầy đủ, liên quan và không vượt quá mức yêu cầu, tuân theo đúng mục đích thu thập thông tin. Chúng tôi sẽ không xử lý dữ liệu cá nhân thu thập được cho một mục đích nhất định để thực hiện bất kỳ mục đích nào khác không liên quan, trừ khi bạn đồng ý.

Chúng tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ sử dụng thông tin của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích nghiên cứu hoặc như trình bày trong chính sách này và Điều khoản và điều kiện. Ngoài hoạt động liên quan đến cộng đồng này (chẳng hạn như tham gia các cuộc khảo sát sâu hơn), chúng tôi sẽ KHÔNG tìm cách bán cho bạn bất kỳ thứ gì cũng như không sử dụng thông tin của bạn cho mục đích tiếp thị. Chúng tôi cũng sẽ không bao giờ chuyển thông tin của bạn cho bên thứ ba nhằm mục đích tiếp thị hoặc quảng cáo.

Chuyển dữ liệu cá nhân bên ngoài lãnh thổ Việt Nam:

Bằng việc đồng ý trở thành thành viên cộng đồng khảo sát của chúng tôi, bạn đồng ý rõ ràng rằng chúng tôi được phép chuyển dữ liệu cá nhân của bạn (bao gồm cả dữ liệu cá nhân nhạy cảm mà chúng tôi thu thập từ bạn hoặc do bạn chia sẻ) bên ngoài lãnh thổ Việt Nam trong trường hợp Ipsos yêu cầu để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân đó bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, trong môi trường lưu trữ được đảm bảo an toàn với cùng mức độ bảo vệ dữ liệu theo quy định của luật pháp hiện hành.

4. Quyền Trẻ em

Dựa trên thông tin mà bạn cung cấp, chúng tôi có thể muốn mời bất kỳ trẻ em nào dưới 18 tuổi (như bạn đã cho biết) trong gia đình bạn tham gia khảo sát. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ phải nhận được sự đồng ý trước của cha/mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, tức là người chịu trách nhiệm đối với trẻ đó về mặt pháp lý, trước khi mời trẻ đó tham gia nghiên cứu.

5. Sử dụng cookie và mã tương tự

Bằng việc tham gia Cộng đồng khảo sát và nghiên cứu trực tuyến của chúng tôi, bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự (“Cookie”) cũng như thu thập thông tin từ máy tính cá nhân/máy tính xách tay hoặc các thiết bị điện toán khác mà bạn có thể sẽ sử dụng khi tham gia hoạt động nghiên cứu trực tuyến của chúng tôi như nội dung trình bày dưới đây.

Trang web Cộng đồng và khảo sát trực tuyến của chúng tôi thu thập thông tin bằng Cookie và các công nghệ có chức năng tương tự. Cookie là tệp nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn. Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết cụ thể về cookie bằng cách truy cập vào trang www.aboutcookies.org.

Hãy xem tại đây để biết đầy đủ Chính sách cookie (bao gồm cả danh sách các cookie).

6. Sử dụng vân tay số, dữ liệu thiết bị và các thông tin khác trên thiết bị của bạn

Chúng tôi cũng thu thập một số thông tin về máy tính cá nhân/máy tính xách tay, thiết bị di động hoặc thiết bị khác, cũng như phần cứng và phần mềm có trên thiết bị của bạn. Ví dụ: những thông tin này sẽ bao gồm địa chỉ IP kết nối Internet, tùy chọn cài đặt hiển thị màn hình, loại trình duyệt được sử dụng, loại hệ điều hành, quốc gia đặt thiết bị của bạn, thiết bị có webcam hay không, v.v.. Chúng tôi gửi thông tin này cho nhà cung cấp đáng tin cậy để họ chuyển đổi thông tin thành một chuỗi số đặc biệt (“vân tay” số) và xác định xem vân tay đó có khớp với các vân tay trước đây hay không. Dữ liệu được thu thập trong quá trình này và vân tay số đã tạo không liên quan đến bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn, được lưu trữ trên các máy chủ bảo mật và chỉ dùng cho mục đích kiểm soát chất lượng cũng như ngăn chặn hành vi gian lận, đồng thời giúp thành viên không phải hoàn thành cùng một khảo sát nhiều lần. Chúng tôi không sử dụng dữ liệu và vân tay số đó cho bất kỳ mục đích nào khác.

Chúng tôi cũng sử dụng ID thiết bị di động của bạn để xác định xem bạn hiện có phải là thành viên của Cộng đồng khảo sát hay không và xác định xem tư cách thành viên của bạn có phải là kết quả của bất kỳ hoạt động quảng cáo nào được trả tiền không.

7. Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin mà bạn cung cấp trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin hồ sơ mà bạn cung cấp trong thời gian bạn vẫn là thành viên.

Nếu chúng tôi chấm dứt tư cách thành viên của bạn, chúng tôi sẽ xóa thông tin cá nhân của bạn trong vòng ba mươi (30) ngày hoặc theo cách khác được quy định trong đoạn này. Nếu bạn chấm dứt tư cách thành viên của mình, chúng tôi sẽ xóa thông tin cá nhân của bạn càng sớm càng tốt và không quá bảy (7) ngày sau khi bạn yêu cầu.

Những ngoại lệ duy nhất đối với các quy tắc này như sau:

 • Nếu bạn đã đổi điểm để lấy phần thưởng, thì chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn liên quan cụ thể đến việc hoàn thành phần thưởng trong khoảng thời gian lên đến hai (2) năm.
 • Nếu bạn giành được giải thưởng từ bất kỳ cuộc thi nào, thì chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn liên quan đến việc tham gia cuộc thi cũng như hoàn thành giải thưởng trong thời gian lên đến ba (3) năm.
 • Nếu bạn đã yêu cầu cụ thể chúng tôi rằng “không liên lạc”, thì chúng tôi sẽ chỉ giữ lại thông tin cần thiết để thực hiện yêu cầu của bạn.

Ngoài thông tin hồ sơ của bạn, Ipsos cũng sẽ thu thập các câu trả lời mà bạn đưa ra trong bất kỳ khảo sát nào. Các câu trả lời mà bạn đưa ra sẽ được chúng tôi xử lý bằng quy trình giả danh tính vì lý do bảo mật. Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin này với khách hàng của chúng tôi dưới dạng ẩn danh trừ khi bạn đã đồng ý rõ ràng cho phép nhận dạng bản thân. Chúng tôi cũng sẽ xóa liên kết giữa thông tin hồ sơ của bạn và các câu trả lời mà bạn đưa ra trong vòng 12 tháng kể từ khi kết thúc dự án nghiên cứu để đảm bảo rằng bên khác không thể truy ngược thông tin của bạn từ các câu trả lời này.

Những thông tin mà chúng tôi chia sẻ với các nhà cung cấp bên thứ ba (chẳng hạn như nhà cung cấp vân tay số) sẽ được xử lý bằng quy trình giả danh tính để đảm bảo họ hoặc bất kỳ bên thứ ba nào không thể truy ngược tài khoản của bạn từ thông tin này. Ngoài ra, mặc dù bản thân thông tin thiết bị có thể được phía chúng tôi lưu trữ trong thời gian dài hơn, nhưng người nhận những thông tin như vậy cũng được yêu cầu không giữ lại dữ liệu đó hoặc liên kết giữa thông tin đó và Ipsos trong thời gian là hơn 180 ngày.

8. Chúng tôi đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của bạn bằng cách nào?

Chúng tôi có trách nhiệm bảo mật nghiêm ngặt thông tin cá nhân của bạn. Do đó, chúng tôi thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa hợp lý nhằm bảo đảm thông tin của bạn không bị mất, đánh cắp hoặc sử dụng sai mục đích. Những biện pháp phòng ngừa này bao gồm việc bảo mật vật lý thích hợp cho văn phòng của chúng tôi, kiểm soát việc truy cập vào hệ thống máy tính và sử dụng kết nối Internet được bảo mật và mã hóa khi thu thập thông tin cá nhân.

Nằm trong cam kết bảo mật thông tin cho bạn, Ipsos thường xuyên tự mình hoặc mời các đơn vị bên ngoài tiến hành kiểm tra việc bảo mật thông tin của mình và đã nhận được chứng nhận tuân thủ các yêu cầu của Tiêu chuẩn Thế giới về Bảo mật Thông tin ISO 27001, chứng nhận Nghiên cứu xã hội, ý kiến và thị trường ISO 20252 và chứng nhận Quản lý Chất lượng ISO 9001.

9. Việc đưa ra quyết định cá nhân, bao gồm cả việc lập hồ sơ, được thực hiện tự động.

Bạn có một số quyền nhất định đối với bất kỳ quyết định nào chỉ dựa trên quy trình xử lý tự động, bao gồm cả việc tạo hồ sơ. Trong một số tình huống nhất định theo các mục đích nêu ở trên, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn thông qua các cơ chế xử lý tự động (bao gồm cả bằng cách tạo hồ sơ). Nếu chúng tôi từ chối, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp sản phẩm, phần thưởng hoặc dịch vụ do bất kỳ quyết định tự động nào, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về điều này. Ngoài ra, bạn sẽ có thể nhận được thông tin liên quan về cơ chế logic, cũng chính là cơ sở cho việc đưa ra quyết định đó. Bạn cũng sẽ có quyền yêu cầu chúng tôi can thiệp, bày tỏ quan điểm của mình và phản đối quyết định đó. Để thực hiện điều này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin trình bày trong đoạn 10.
 • Các quyết định cụ thể về tài khoản của bạn dựa trên các quy trình tự động được liệt kê bên dưới. Trong trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ quyết định nào đã được đưa ra, vui lòng liên hệ với Bộ phận Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi theo quy định tại đoạn 10.Việc Đăng ký tham gia Cộng đồng khảo sát này sẽ dẫn đến giải pháp cuối cùng là đăng ký cho bạn trở thành thành viên của chúng tôi.
 • Chúng tôi sẽ lựa chọn ứng viên tham gia khảo sát nghiên cứu cụ thể theo quy cách lấy mẫu khảo sát.
 • Việc phân bổ ưu đãi sẽ dựa theo chương trình ưu đãi đang áp dụng.
 • Chương trình chất lượng Cộng đồng của chúng tôi đảm bảo chất lượng và độ chính xác của ứng viên và Cộng đồng khảo sát như nêu trong Điều khoản và điều kiện của chúng tôi.

10. Cách Bạn có thể xem thông tin của mình và/hoặc chỉnh sửa và/hoặc yêu cầu chuyển và/hoặc xóa và/hoặc khiếu nại thông tin đó

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp bản sao tất cả thông tin mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Ngoài ra, bạn có quyền cho phép chuyển tất cả thông tin đã cung cấp cho chúng tôi cho bên khác hay không. Trong nhiều trường hợp khác nhau, bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, trừ trường hợp thuộc quy định hạn chế nêu trong đoạn 7.

Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào ở trên, có bất kỳ câu hỏi nào hoặc yêu cầu chúng tôi cung cấp thêm thông tin liên quan đến chính sách về quyền riêng tư, khả năng tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Phòng Bảo vệ Dữ liệu. Bạn có thể liên hệ với phòng này qua:

Email gửi đến địa chỉ: data.protectionteam@ipsos-online.com với dòng chủ đề “Cộng đồng khảo sát Ipsos iSay”.

Hoặc viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ:
Tham khảo: Cộng đồng khảo sát Ipsos iSay
Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu
Công ty trách nhiệm hữu hạn Ipsos
Tầng 9A, Tòa nhà Ngân hàng Nam Á,
201-203 Đường Cách Mạng Tháng 8,
Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vui lòng nêu mã số thành viên của bạn (nếu có) hoặc địa chỉ email mà bạn dùng cho Ipsos iSay trong email hoặc thư.

Nếu bạn muốn khiếu nại, trước hết, hãy cho chúng tôi cơ hội giải quyết vấn đề đó bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ nêu trên. Tuy nhiên, bạn luôn có quyền liên hệ với cơ quan quản lý của chúng tôi theo địa chỉ dưới đây:

CỤC AN TOÀN THÔNG TIN – BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Tầng 8, Phòng Tần số Vô tuyến của Tòa nhà,
115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: +84 24 3209 6789
Fax: +85 24 3943 6684
Các cơ quan bảo vệ dữ liệu khác của quốc gia cũng có thể tiếp nhận đơn khiếu nại của bạn.

11. Văn phòng đại diện ở Châu Âu

IIS’s representative in the European Union is:

Ipsos Interactive Services SRL 319, Splaiul Independentei Sema City Building #1, 4th Floor 060032 Bucharest 6 Romania

E-mail: data.protection@ipsos-online.com, Ref: Ipsos iSay Panel

12. Các nội dung thay đổi đối với chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi

Chúng tôi thường xuyên xem xét chính sách về quyền riêng tư và sẽ công bố mọi thông tin cập nhật trên trang web này. Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn mọi nội dung thay đổi qua email hoặc khi bạn đăng nhập vào Ipsos iSay sau khi có bất kỳ nội dung thay đổi nào. Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi được cập nhật gần đây nhất vào 14/11/2022.

13. Liên kết hữu ích

Cơ quan An toàn Thông tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông: www.ais.gov.vn
Tổ chức nghiên cứu thị trường thế giới - ESOMAR: www.esomar.org
Hiệp hội Nghiên cứu Thị trường: www.mrs.org.uk